Esimene venekeelne seminar Ehituskeskuses

26.11.2009

17. novembril toimus Ehituskeskuses esimene venekeelne seminar: „Hoonete energiatõhusus ja energiaaudit“, kus käsitleti teemasid nagu energiaaudit, energiamärgis ning koos töötati läbi energiaarvutus, vastavalt energiatõhususe miinimumnõuetel. Tagasiside, antud ürituse erinevatele aspektidele, oli osalejate poolt valdavalt positiivne ning avaldati soovi ka edaspidi analoogsetel teabepäevadel osaleda.
Enam soovitud teemad olid:

  • Fassaadide renoveerimine
  • Soojuspumbad
  • Ehitusseadus
  • Energiadirektiiv (põhjalikumalt, konkreetsete arvestustega)

AEROC esindaja Jazeps Paplavskise ettekanded „Elumaja üldised energiakulud ja energiamärgise koostamine“ ning „Energiatõhususe miinimumnõuded välisseintele“ osutusid kuulajate seas väga populaarseks ning kõrgelt hinnatuks. Lisaks eelmainitud ettekannetele tulid esitamisele firmast Energiasäästubüroo OÜ Elena Rusmanova ettekanne „Energiatõhususe direktiivid ja energiamärgis“ ning Polina Fomitševa ettekanne „Energiasäästlikkus ja energiaaudit“ , firmast Termex OÜ Viljo Kaul ettekandega „Ventilatsioonisüsteemi lahendusi kortermajadele“.

Jazeps Paplavskise ettekannetega saata tutvuda siin.