Välisseina soojajuhtivuse kalkulaator

04.01.2011

Lisasime oma kodulehele abistava kalkulaatori, millega on võimalik välja arvestada erinevate AEROC plokkidest seinakonstruktsioonide soojajuhtivustegurit ehk U-arvu.

U-arvu ühikuks on W/m²K ja nimetatud näitaja iseloomustab soojakadusid välispiirete (seinad, aknad ja uksed, katus ning põrand) 1m² kohta, kui sise- ja välistemperatuuride vahe on 1ºC. Mida väiksem on U-arvu väärtus, seda soojapidavam on sein. Eestis kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded ei määra välispiirete U-arvudele kohustuslikke minimaalseid väärtusi, vaid ainult soovituslikud väärtused. Välisseinte soovituslik U-arvu vahemik on 0,2…0,25 W/m²K. Juhul kui soovite lugeda lähemalt seinte soojuslike omaduste kohta, siis vastava info leiate meie kodulehe rubriigist Ehitusfüüsika > Soojuslikud omadused.

U-arvu kalkulaatori leiate rubriigist Kalkulaatorid > U-arvu kalkulaator.