AEROC AS-ile väljastati ISO kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid

18.02.2011

Bureau Veritas Eesti OÜ lõpetas hiljuti Aeroc AS juhtimissüsteemi auditi. Auditi tulemusena väljastas Bureau Veritas Eesti OÜ 14. veebruaril 2011a. Aeroc AS-ile kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi, millega kinnitas ettevõtte juhtimissüsteemi vastavust standardile ISO 9001:2008 ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi, millega kinnitas ettevõtte juhtimissüsteemi vastavust standardile ISO 14001:2004. Väljastatud sertifikaatide käsitlusalaks on POORBETOONIST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE JA MÜÜK.

Antud standarditele vastavate juhtimissüsteemide juurutamise ja rakendamise eemärkideks on

  • Saavutada Aeroc AS klientide rahulolu kasv läbi reglementeeritud ja hästi toimiva protsessijuhtimise.
  • Suurendada jälgitavate protsesside kasutamise abil ettevõtte usaldusväärsust.
  • Tagada ümbritseva keskkonna säästmine kasutades ressursse ja tootmisjääke minimiseerivat töökorraldust ning tõstes tootearenduse abil AEROC toodetest ehitatud hoonete energiatõhusust.

ISO kvaliteedisertifikaadid annavad ettevõttele, tema klientidele ja koostööpartneritele kindluse, et Aeroc AS-i poolt pakutavad teenused ja ettevõtte asjaajamine vastab rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetele,” ütles Aeroc AS juhatuse esimees Ivar Sikk.

Standardi nõuetele vastavate juhtimissüsteemide juurutamist konsulteeris Karl Reikter OÜ.

Projekti „ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 standardi nõuetele vastava sertifitseeritud juhtimissüsteemi loomine” elluviimist perioodil 30.06.2010-31.03.2011 toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

eas