AEROC EcoTerm täidab ainsana uued nõuded

30.09.2012

Augusti lõpus võttis Vabariigi Valitsus vastu uued energiatõhususe miinimumnõuded, mis jõustuvad 9. jaanuaril 2013 ja on olemasolevatest tunduvalt rangemad. Uute mõistetena on määruses defineeritud madalenergiahoone ja liginullenergiahoone kriteeriumid. Määrusega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel siit.

AEROC EcoTerm Plus välisseina plokid on ainsad Eestis saadaolevad kiviplokid, millest ehitatud ühekihilised välisseinad vastavad nii praegustele, kui ka uutele nõuetele ilma täiendava soojustamiseta. EcoTerm Plus välisseina plokkide kohta loe lähemalt siit.