bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja näide

PROJEKT: JÄMERÄ NOPPA

  • köetav pind 136 m²
  • katus, U=0,10 W/(m²·a)
  • põrand, U=0,14 W/(m²·a)
  • aknad-uksed, U=0,9 W/(m²·a)
  • q50 = 1,5 m³/hꞏm² @50Pa
Välisseinte materjal Hoone ET-arv ilma  PV-paneelideta Energiaklass 2019 ET-arvu A-klassi nõue 2019 Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh Vajalik PV-paneelide kogus, tk Aastas toodetav elektrienergia, kWh Hoone ET-arv koos
PV- paneelidega
PV paneelid
Küttsesüstem: gaasikatel
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 160 C 100 4148 16 4336 97
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 154 C 100 3672 14 3794 98
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) 150 C 100 3400 13 3523 98
Kütesüsteem: õhk-vesi soojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 118 B 100 1224 5 1355 98
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 115 B 100 1020 4 1084 99
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) 113 B 100 884 4 1084 97
Kütesüsteem: maasoojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 107 B 100 476 2 542 99
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 105 B 100 340 2 542 97
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a) 104 B 100 272 2 542 96

Energiaarvutuste teostaja: Energiaarvutused OÜ, energiaarvutused@gmail.com
PV-paneelide andmed: Naps Solar Estonia OÜ, www.napssolar.ee

Ülalolevas tabelis on näidatud ühe konkreetse majaprojekti – JÄMERÄ NOPPA – energiaarvutuste kokkuvõte kolme erineva küttesüsteemiga ja kolme erineva välisseina variandiga. Nagu tabelist on selgelt näha, siis omab kõrge kasuteguriga küttesüsteemi valik hoone ET-arvule ja seeläbi energiaklassile oluliselt suuremat mõju kui välisseina materjalide valik ja välisseina U väärtus.

Selleks, et maasoojuspumba kasutamisel saavutada 2019 aasta liginullenergiamaja nõue, ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 2 päikesepaneeli kõigi 3 välisseinavariandi korral.

Selleks, et õhk-vesi soojuspumba kasutamisel saavutada 2019 aasta liginullenergiamaja nõue, ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 4-5 päikesepaneeli.

Gaasikütte valimisel kasvab A-klassi saavutamiseks vajalike paneelide arv hüppeliselt, 13-16 paneelini. Aga ka need paneelid mahuvad Noppa katusele ära.

Juhul kui hoone ehitatakse krundile, millel taastuvenergia tootmine ei ole majanduslikult otstarbekas ja rakendub plaanitav erand võrdsustada liginullenergiahoone nõue B-klassi nõudega, siis õhk-vesi soojuspumba ja maasoojuspumba kasutamisel vastavad nii ECOTERM+ 500 kui ka ECOTERM+ 375 seintega majad liginullenergia nõudele. Gaasikütte valik ei ole sellise krundi korral võimalik.

Kokkuvõttes kinnitab arvutustulemuste tabel hästi  seda, et ECOTERM+ välisseinaplokid on alates 2019 aastast kohustuslike liginullenergiamajade ehitamiseks väga hea valik.

Loe edasi:

Valisseina mõju hoone energiaklassile

Soojustuskihi paksuse mõju seina soojapidavusele

Andmed seisuga 9.5.2018