bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja näide

PROJEKT: JÄMERÄ NOPPA

  • köetav pind 136 m²
  • katus, U=0,10 W/(m²·a)
  • põrand, U=0,14 W/(m²·a)
  • aknad-uksed, U=0,9 W/(m²·a)
  • q50 = 1,5 m³/hꞏm² @50Pa
Välisseinte materjal Hoone ET-arv ilma  PV-paneelideta Energiaklass ilma päikese-paneelideta Järgmise energiaklassi nõue / ET-arvu ülemine piir Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh Vajalik päikese-paneelide kogus, tk Päikese-paneelide kogupindala, m²
Küttsesüstem: gaasikatel
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 150 C B/140 680 kWh 7 11,2
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 143 C B/140 204 kWh 2 3,2
Kütesüsteem: õhk-vesi soojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 125 B A/120 340 4 6,4
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 121 B A/120 68 1 1,6
Kütesüsteem: maasoojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a) 107 A
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a) 103 A

Energiaarvutuste teostaja: Energiaarvutused OÜ, energiaarvutused@gmail.com
PV-paneelide andmed: Naps Solar Estonia OÜ, www.napssolar.ee

Ülalolevas tabelis on näidatud ühe konkreetse majaprojekti – JÄMERÄ NOPPA – energiaarvutuste kokkuvõtted kolme erineva küttesüsteemiga nii ECOTERM+500 kui ka ECOTERM+375 välisseinte jaoks. Hoone köetava pinna suurus 136 m² määrab miinimumnõudeks B-klassi. A-klass on sellise suurusega uuel elamul vabatahtlik. Nagu tabelist on näha, siis omab kõrge kasuteguriga küttesüsteemi valik hoone energiaklassile oluliselt suuremat mõju kui välisseina U-väärtus. ECOTERM+ 375 ja ECOTERM+ 500 välisseinte korral on hooned samas klassis ja ET-arvude vahe ei ole suur.

Gaasikütte valimisel tuleb NOPPA katusele ette näha päikesepaneelid selleks, et saavutada miinimumnõue – B-energiaklass. Vajalik kogus paneele mahub NOPPA katusele ilusti ära.

Õhk-vesi soojuspumba valimisel vastab JÄMERÄ NOPPA kohe kehtivale miinimumnõudele, ehk B-klassi nõudele. Selleks, et saavutada vabatahtlikult liginullenergiamaja nõue, ehk A-klassi nõue, tuleb NOPPA katusele paigaldada täiendavalt 1-4-päikesepaneeli.

Maasoojuspumba valimisel vastab JÄMERÄ NOPPA kohe liginullenergiamaja nõudelele, ehk A-klassi nõudele.

Kokkuvõttes kinnitab ülalolev arvutustulemuste tabel hästi  seda, et ECOTERM+ välisseinaplokid on nii madalenergia- kui ka liginullenergiamajade ehitamiseks väga hea valik.

Loe edasi:

Valisseina mõju hoone energiaklassile

Soojustuskihi paksuse mõju seina soojapidavusele

Andmed seisuga 26.3.2018