Mis on liginullenergiamaja?

Kuna alates 2020 aastast tohib üldise reeglina ehitada ainult liginullenergianõuetele vastavaid hooneid, siis küsitakse Bauroci esindajatelt järjest sagedamini, et kas bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest ikka on võimalik ehitada liginullenergiamaju ilma täiendava soojustuseta. Vastus on, jah, saab küll. Aga energiatõhususe määrus kehtestas eramutele erandi. Liginullenergiahoone nõuet ei kohaldata väikeelamule köetava pinnaga kuni 220 ruutmeetrit. Sellised eramud peavad vastama madalenergiahoone nõudele.

Mis on liginullenergiamaja ja mis on madalenergiamaja? Definitsioon on väga lihtne. Hoone arvestuslik aastane energiatarve peab jääma allapoole kehtestatud piiri.  Hoone energiatarvet mõõdetakse energiatõhususe arvuga (ET-arv), mis näitab hoone aastast energiatarvet kilo-vatt-tundides köetava põrandapinna ruutmeetri kohta. Eestis võib panna võrdusmärgi liginullenergiahoone ja A-energiaklassi ning madalenergiahoone ja B-energiaklassi vahele.

Meil kehtib alates 1.1.2019 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus number 63, mis sätestab väikeelamutele järgnevad nõuded.

Hoone Liginullenergiahoone ET-arvu piirväärtus (A-energiaklass)
Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m² ET-arv ≤ 145 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga  120-220 m² ET-arv ≤ 120 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga > 220 m² ET-arv ≤ 100 kWh/(m²·a)  *)

*) Hoone tüübile kehtestatud miinimumnõue

Hoone Madalenergiahoone ET-arvu piirväärtus (B-energiaklass)
Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m² ET ≤ 165 kWh/(m²·a)  *)
Väikeelamu köetava pinnaga  120-220 m² ET-arv ≤ 140 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga > 220 m² ET-arv ≤ 120 kWh/(m²·a)

*) Hoone tüübile kehtestatud miinimumnõue

Liginullenergianõuetele ja madalenergianõuetele vastavaid maju soovitame ehitada meie kõige soojapidavamatest bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest. Madalenergiahooneid on võimalik nii ECOTERM+ 375 kui ka ECOTERM+ 500 välisseintega projekteerida nii, et pole vaja päikesepaneelidega täiendavalt elektrit juurde toota. LIginullenergiataset on reeglina võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult päikesepaneelidega energiat täiendavalt oma tarbeks tootes. Samas on sobiva majaprojektiga ja maasoojuspumpadega võimalik projekteerida ka liginullenergiamaja ilma päikesepaneelideta.

Mitte ühelegi hoonele, ka eramule suurema köetava pinnaga kui 220m², ei rakendata liginullenergianõuet sel juhul, kui päikeseenergiasüsteemi paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud või tehniliselt teostatav. Sel juhul peab uue ehitatava hoone energiatõhususarv vastama madalenergiahoone nõudele.

Loe edasi:

bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja näide

Välisseina mõju hoone energiaklassile

Soojustuskihi paksuse mõju seina soojapidavusele

Anded seisuga 26.03.19