Mis on liginullenergiamaja?

Kuna alates 1. jaanuarist 2020 tohib ehitada ainult liginullenergianõuetele vastavaid hooneid, siis küsitakse Bauroci esindajatelt järjest sagedamini, et kas bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest ikka on võimalik ehitada liginullenergiamaju ilma täiendava soojustuseta. Vastus on, jah, saab küll.

Liginullenergianõuetele vastavaid maju soovitame ehitada meie kõige soojapidavamatest bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest. Nii ECOTERM+ 375 kui ka ECOTERM+ 500 plokkidest on võimalik projekteerida ja ehitada liginullenergiamaju nii, et välisseinad ei vaja täiendavat soojustamist.

 

Mis on liginullenergiamaja? Definitsioon on väga lihtne. Hoone arvestuslik aastane energiatarve (ET-arv) peab jääma allapoole kehtestatud piiri. ET-arv näitab hoone aastast energiatarvet kWh köetava põrandapinna ruutmeetri kohta. Hoone energiatarbest on ET-arvus maha arvestatud hoones aasta jooksul toodetud energia.

Eestis kehtib alates 01.07.2015 liginullenergiamaja nõue ET-arv ≤ 50 kWh/(m²·a).  Vt. Majandus- ja taristuministri määrust nr. 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“  .

Kui nüüd lõpuni täpne olla, siis hoone ET-arvu väljaarvutamisel  kasutatakse erinevatel energiakandjatel (küttematerjalidel)  erinevaid kaalumistegureid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju. Kaalumistegurid on toodud eelpoolviidatud määruses nr 55 §9.

Täpselt sama ET-arvu piir ≤ 50 kWh/(m²·a) kehtib alates 2015 aastast ka väikeelamute A-energiaklassile. Eestis võibki panna võrdusmärgi liginullenergiamaja ja A-energiaklassi maja vahele.

Väga oluline on mõista, et A-energiaklassi piiri on võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult kohapeal energiat tootes, enamasti päikesepaneelidega elektrienergiat tootes.  PV-paneelide  suurimaks plussiks on võimalus suvisel kõrghooajal toodetavat elektrit üldisesse elektrivõrku müüa ja seeläbi aasta kokkuvõttes saavutada hoone parem ET-arv.

Alates 2019 aasta algusest muudetakse nii liginullenergiamaja nõudeid kui ka hoonete energiaklasside piire. Ehitusvaldkonna erialaliitudele 2018 aasta aprillis saadetud plaanitud muudatuste ülevaates on toodud järgmised plaanitavad  liginullenergiamaja nõuded väikeelamutele:

Väikeelamu variant Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019 aastast (A-energiaklass 2019 aastast)
Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m² ET-arv ≤ 125 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga  120-220 m² ET-arv ≤ 100 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga > 220 m² ET-arv ≤ 80 kWh/(m²·a)

Samuti on plaanis sätestada erandid juhuks kui taastuvenergiatootmise süsteemide paigaldamine krundile ei ole majanduslikult otstarbekas:

Väikeelamu variant Plaanitud erand: Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019 aastast juhul kui kohapealne taastuvenergia tootmine pole majanduslikult otstarbekas (B-energiaklass)
Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m² ET-arv ≤ 165 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga  120-220 m² ET-arv ≤ 140 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga > 220 m² ET-arv ≤ 120 kWh/(m²·a)

Need eelnevas tabelis toodud B-klassi näitajad on saavutatavad bauroc ECOTERM+ plokkidest välisseintega ilma seinte täiendava soojustamiseta.

Loe edasi:

bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja näide

Välisseina mõju hoone energiaklassile

Soojustuskihi paksuse mõju seina soojapidavusele

Anded seisuga 9.05.18