bauroc CLASSIC EASY LIFT

bauroc CLASSIC EASY LIFT  kergplokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 425 kg/m³ ja survetugevusega fb=3,0 N/mm² (3 MPa). CLASSIC EASY LIFT  plokke toodetakse kõrgusega 250 mm kolme erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm). Plokkide otstes on tõstmist hõlbustavad freesitud tõstesangad.

Kasutusvaldkond

bauroc CLASSIC EASY LIFT  kergplokid on klassikalised universaalsed ehitusplokid. Kasutatakse hoone kandvate ja mittekandvate, sise- ja välisseinte ehitamiseks. Välisseintes kasutatakse CLASSIC EASY LIFT  kergplokke koos täiendava lisasoojustusega. Soovi korral on võimalik lisada täiendav vooderdus (kivi-; laud- ja muu plaatvooder).

Konkurentsieelised

Võrreldes teiste ehitusplokkidega (näiteks Fibo, Columbia) on bauroc CLASSIC EASY LIFT   kergplokid alati kergemad (väiksem koormus vundamendile ja vahelagedele), soojapidavamad (väiksemad küttearved) ning soodsa hinnaga. CLASSIC EASY LIFT  kergplokkidest müüritis tagab piisava heliisolatsioonivõime ja väga hea kaitse tulekahju korral. Plokid on kerged ja lihtsalt paigaldatavad, mistõttu müüritise ladumine toimub kiirelt.

CLASSIC EASY LIFT  mahukaal on vaid 425 kg/m³, võrrelduna Fibo3 kaaluga 700 kg/m³ ja Columbia Kivi rohkem kui 1000 kg/m³ kaaluga. Materjali soojapidavust iseloomustava soojaerijuhtivuse λdry vahed on veelgi suuremad – CLASSIC EASY LIFT  0,10 W/mK, Fibo3-l 0,20 W/mK, Columbia Kivi õõnesplokkidel 1,19 W/mK. Seetõttu on CLASSIC EASY LIFT  kergplokkidest seinad samade seinapaksuste korral alati soojapidavamad. Vaata lähemalt lisasoojustusega väisseinte ülevaadet.

Plokkide hindade võrdlemisel soovitame lähtuda viimistletud seina ruutmeetri maksumusest, sest erinevate plokkide kulu ( tk/m² kohta) on erinev ning samuti on erinevad müüriladumise ja viimistlemise maksumused. Tänu suurematele mõõtmetele on bauroc CLASSIC plokkidest seina ladumine kiirem, CLASSIC EASY LIFT  plokkide kulu on 6,7 tk/m² võrreldes Fibo kuluga 10 tk/m² ja Columbia Kivi õõnesplokkide kuluga 12,5 tk/m². Tänu plokkide siledale pinnale ja täpsetele mõõtmetele ei vaja CLASSIC EASY LIFTist   laotud siseseinad krohviga tasandamist, piisab pahteldamisest.

Vastavus ja kuju

bauroc CLASSIC EASY LIFT  kergplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.
Tegemist on risttahukakujuliste müürikividega, millede kahes otsas on freesitud sangad. Erinevalt teistest bauroci seinaplokkidest puudub CLASSIC EASY LIFT plokil vertikaalne otsasoon ja ploki kõrguseks on 250mm  (teistel plokkidel on 200 mm).

Paigaldus

Kergplokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldavad plokkide täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse. Vertikaalvuukide tasased otsapinnad tuleb samuti plokiliimiga katta, otstes olevad tõstesangade avad jäävad tühjaks.

 Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm)
CLASSIC EL 300 600 300 250
CLASSIC EL 250 600 250 250
CLASSIC EL 200 600 200 250

Koguseline arvestus

Toode kg/tk kg/alus tk/м² tk/alus tk/м³ Liimi kulu(kg/m²) Aluse mõõdud (мм)
CLASSIC EL 300 25,8 1055 6,7 40 22,2 6,0 LV*
CLASSIC EL 250 21,5 1055 6,7 48 26,7 7,2 LV*
CLASSIC EL 200 17,2 980 6,7 56 33,3 8,4 LV*

CLASSIC EASYLIFT plokid on pakendatud puitalustele mõõduga 1,2 x 1,0m.


Andmed seisuga 12.09.2019

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}

Murfor armatuuri kokkuvõte

Tüüp m Rullide arv
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}