HARD

bauroc HARD plokid on kõige suurema survetugevusega (5 MPa) bauroc tooted. Plokid bauroc HARD on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 535 kg/m³ ja survetugevusega fb=5,0 N/mm². Plokke toodetakse 3 erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm).

Analoogsete üldehitusplokkide võrdlustabeli leiate siit.

HARD 250

Kasutusvaldkond

HARD plokid on kõige suurema tugevusega HARD tooted ja sobivad raskemini koormatud müüritiste ehitamiseks. HARD plokke saab kasutada ka keldriseinte ehitamiseks. Sageli esineb olukordi, kus mõni seinaosa on rohkem koormatud. Kui bauroc CLASSIC ploki tugevus ei ole piisav, on väga lihtne laduda need seinaosad samade mõõtmetega HARD plokkidest.
Hoonete välisseintes vajavad HARD plokid täiendavat lisasoojustust.

Vastavus ja kuju

bauroc HARD plokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivideharmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.

Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, millede ühes otsas on üks vertikaalne soon.

Paigaldus

Plokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse.
Plokkide ladumisel kasutatakse bauroc plokiliimi (peenmört) mille survetugevus on ≥10 N/mm². Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon. Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järel bauroc plokiliimiga.

Mõõtmed

Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm)
HARD 300 600 300 200
HARD 250 600 250 200
HARD 200 600 200 200
HARD 100 600 100 200

Koguseline arvestus

Toode kg/tk tk/m² tk/alusel m²/alusel liimi kulu
(kg/m²)
Murfor armatuuri
kasutamisel
liimi kulu
(kg/m²)
Süvistatud terasarmatuuri
kasutamisel
HARD 300 26,0 8,3 40 4,8 7,5 11,0
HARD 250 21,7 8,3 48 5,76 6,5 10,0
HARD 200 17,3 8,3 56 6,72 5,7 8,5
HARD 100 8,7 8,3 120 14,4 3,0

bauroc HARD plokkide tehnilised näitajad leiad siit.

Andmed seisuga 14.06.2016

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp tk m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}