Silikaattellised silroc BRICK 88

silroc BRICK 88

Kasutusvaldkond

silroc telliseid võib kasutada nii sise- kui ka välisseintes, keldrites, vundamentides kui ka korstnate välisvooderdises. silroc tellistest võib ehitada nii kandvaid kui mittekandvaid seinu. silroc silikaattelliste peamine kasutusala on korstnate välisvooderdised, aiapostid ja -müürid, välikaminate välisvooderdised jne. Samuti leiavad silroc tellised kasutamist vanade tellismajade renoveerimisel.

Vastavus ja kuju

silroc silikaattellised on I kategooria müürikivid, mis vastavad silikaatmüürikivide harmoniseeritud standardi EVS-EN 771-2:2011+A1:2015 nõuetele. Telliste silroc BRICK 88 mõõtmed on 250×120×88 (pikkus × laius × kõrgus).

Paigaldus

Silroc telliseid paigaldatakse müürimördiga ja enamasti laotakse puhta vuugiga.

Tabel 1. Mõõtmed, kaalud ja pakendatud kogused

Toode Mõõtmed, mm (pikkus, laius, kõrgus) kaal, kg/tk tükki  alusel kaal, kg/alus aluseid koormas
silroc BRICK 88 250×120×88  4,6  288 1340 18

Tabel 2. Kulunormid

Toode Telliste kulu Müürimördi kulu (vuuk 12mm)
tk/m² m²/alus kg/m² 25 kg kott/alus
silroc BRICK 88 38,17 7,55 33,2 10

Tabel 3. Materjali tehnilised näitajad

Tehniline näitaja Väärtus
Mõõtmete tolerantsid, mm ±2
Normaliseeritud  survetugevus, N/mm² ≥ 15
Tuletundlikkuse klass A1
Kapillaarne niiskusimavus, % ≤ 15
Veeauru difusioonitegur, μ 5/25
Kuivtihedus, kg/m³ 1610-1800
Soojuserijuhtivus λ10dry,mat, W/(mK) 0,86
Külmakindlus (tsükkel) 50

Andmed seisuga 14.09.2022