Soojustuskihi paksuse mõju seina soojapidavusele

Seina soojusisolatsioonivõime ei ole võrdeline soojustusmaterjalikihi paksusega, vaid pöördvõrdeline. Teisiti öelduna tähendab see, et iga järgneva 5cm soojustuskihi mõju on väiksem kui eelneval. Punane joon alljärgneval graafikul näitab ilmekalt soojustusmaterjalikihi paksuse (horisontaaltelg) ja selle soojustuskihi summaarse soojusjuhtivuse U (vasak punane vertikaaltelg) omavahelist sõltuvust.

Soojustusmaterjali maksumus eurodes (parempoolne sinine vertikaaltelg) kasvab aga võrdeliselt soojustuskihi paksusega, mida näitab selgelt graafikul olev sinine joon.

Graafikud on koostatud eeldusel, et soojustusmaterjali λ=0,04W/(m·K) ja 5cm paksuse soojustuskihi hind on 2,98 €/m².

Nagu näha, siis alates soojustuskihi paksusest 20-25 cm on U-väärtuse muutus täiendava soojustuse lisamisel juba minimaalne. Küll aga tõuseb endises tempos soojustusmaterjali  maksumus ning lisaks suureneb hüppeliselt soojustusmaterjali paigaldamise keerukus.

Graafikul on kahe halli joonega piiratud seina soojusläbivusele kuni 2018 lõpuni kehtinud soovituslik vahemik U = 0,12…0,22 W/(m²·K), mis vastabki optimaalsele soojustuskihi paksusele. Uues 2019 energiatõhususe miinimumnõuete määruses enam seina soojusläbivusele numbrilisi nõudeid ei ole kehtestatud. Graafikul on oranžide punktidega näidatud bauroc ECOTERM+375 soojustamata plokkseina soojusläbivus 0,20 W/(m²·K) ja  ECOTERM+500 soojustamata plokkseina soojusläbivus 0,15 W/(m²·K).

Lõpetuseks mainime veel, et hoone energiatarbele avaldab lisaks välisseinte soojusläbivusele (U väärtus) veel positiivset mõju ka hoone massiivsus. See tähendab, et massiivsete bauroc ECOTERM+ välisseintega majal on madalam energiatarve ja parem ET-arv kui täpselt sama projekti järgi ehitatud ja sama U-väärtusega kergete puitkarkassist välisseintega majal.

Võrreldes soojustatud kiviseintega on ECOTERM+ ühekihilistel seintel omad selged ehitustehnilised ja ehitusfüüsikalised eelised. Nendest võib lähemalt lugeda meie kodulehe rubriigist „Lahendused“ https://bauroc.ee/solution/massiivne-uleni-kivist-valissein/.

Andmed seisuga 26.3.2018