Plokkide võrdlus ja eelised

bauroc plokkide võrdlus ja eelised

Näitaja ECOTERM+ UNIVERSAL 200/300 CLASSIC ELEMENT HARD SOLID ACOUSTIC
Laiusmõõdud, mm 500, 375, 300 200, 300 300, 250, 200, 150, 100 150, 100, 75, 50 300, 250, 200 300, 250, 200 250, 150, 100
Keskmine kuivtihedus 300±25 kg/m³ 375±25 kg/m³ 425±30 kg/m³ 475 ± 25 kg/m³ 535±30 kg/m³ 700±50 kg/m³ 575±30 kg/m³
Normaliseeritud survetugevus (keskm.) 1,8 N/mm² 2,5 N/mm² 3,0 N/mm² 3,0 N/mm² 5,0 N//mm² 7,0 N//mm² 4,0 N//mm²
Soojuserijuhtivus 0,072 W/mK 0,09 W/mK 0,10 W/mK 0,10 W/mK 0,13 W/mK 0,17W/(mK) 0,14 W/mK
Kulunorm 8,3 tk/m² 5,6 tk/m²
8,3 tk/m²
4,2 tk/m² 8,3 tk/m² 10 tk/m² 8,3 tk/m²
Eripära, kasutusvaldkond Soojapidavad välisseinad Kergplokk 2,5MPa Kergplokk 3MPa Vaheseina-plaadid Kergplokk 5MPa Kergplokk 7 MPa Ühiskondlike hoonete ja kortermajade vaheseinad.

Bauroc plokitoodete kasutuskohad

Välisseinad Kandvad
siseseinad
Mittekandvad
siseseinad
Märkused
ECOTERM+  + bauroc ECOTERM+ plokid on valmistatud eriti soojapidavast materjalist ja seetõttu ei vaja nendest ehitatud välisseinad täiendavat soojustamist.
ECOTERM+plokid on ainsad ehitusplokid, millest on võimalik meie kliimas ehitada üleni kivist soojapidavaid ühekihilisi välisseinu.
CLASSIC  +  +  + Soodsa hinnaga kerged, tugevad ja soojapidavad 3Mpa üldehitusplokid
HARD  +  +  Kõrgendatud survetugevusega ehitusplokid, fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Soodsamad, kergemad ja soojapidavamad kui teised sama survetugevusega kergplokid.
SOLID  +  + Kõrgendatud survetugevusega ehitusplokid, fb=7,0 N/mm² (7 MPa). Tugevam kui mistahes teised kergplokid
ELEMENT  + Suuremõõtmelised ja täpsed vaheseinaplokid, kulu ruutmeetrile vaid 4,17 tk. Kuni 1m laiused avad ei vaja silluseid.
ACOUSTIC  +  + ACOUSTIC plokid on suurema tihedusega, mis omakorda tagab paremad heliisolatsiooni omadused
UNIVERSAL  +  +  + Suuremõõtmelised ja soodsa hinnaga kvaliteetsed 2,5 MPa üldehitusplokid, sobivad kasutamiseks suurtel ehitusobjektidel. bauroc UNIVERSAL plokke võib laduda külili 200 mm seinte ehitamiseks või lapiti 300 mm seinte ehitamiseks, laduda võib nii bauroc plokiliimiga kui ka müürimördiga. Tänu suurtele mõõtmetele on 200 mm laiuste seinte ehitamisel plokkide kulu ainult 5,6 tk/m².

Eestis enimlevinud ~20cm paksusega üldehitusplokkide võrdlustabel

bauroc
CLASSIC 200
bauroc UNIVERSAL
200/300 *
Fibo3 200 bauroc
HARD 200
bauroc SOLID Fibo5 200 Columbia-Kivi 190
õõnesplokk
Seina paksus 200 mm 200mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 190 mm
Survetugevus 3 MPa 2,5 MPa 3 MPa 5 MPa 7 MPa 5 MPa 9,54 MPa
Mahukaal 425 kg/m³ 375 kg/m³ 700 kg/m³ 535 kg/m³ 700 kg/m³ 900 kg/m³ 1040 kg/m³
Ploki kaal 11,2 kg 11,2 kg 12 kg 14,1 kg 15,4 kg 16 kg 17 kg
Seina ruutmeetri kaal (arvestades vaid plokkide kaalu) 93 kg/m² 93 kg/m² 120 kg/m²  117 kg/m² 154 kg/m²  160 kg/m² 213 kg/m²
Materjali soojuserijuhtivus 0,10 W/mK 0,09 W/mK 0,20 W/mK 0,15 W/mK 0,17 W/mK 0,24 W/mK 1,19 W/mK
Õhutihe materjal? Jah Jah Ei Jah Jah  Ei Jah
Sobib vundamendiplokiks? Ei Ei Ei Ei Ei Jah Jah
Müüritise tulepüsivusMüüritise tulepüsivus REI240 REI240  REI180 REI240 REI240 REI180 REI120
Mõõdud seinas 600 x 200 mm 600 x 300 mm 500 x 200 mm 600 x 200 mm 500 x 200 mm 500 x 200 mm 400 x 200 mm
Plokkide kulu, tk/m² 8,33 tk/m² 5,56 tk/m² 10 tk/m² 8,33 tk/m² 10 tk/m² 10 tk/m² 12,5 tk/m²
Mõõtmete tolerantsid ±1,5mm ±1,5mm ±3mm ±1,5mm ±1,5mm ±3mm ±2mm
Sängituspindade tasasus ja paralleelsus ≤1,0mm ≤1,0mm pole deklareeritud ≤1,0mm ≤1,0mm pole deklareeritud pole deklareeritud
Vuugi paksus ca 1,5-2 mm ca 1,5-2 mm ca 1,5 cm ca 1,5-2 mm ca 1,5-2 mm ca 1,5 cm ca 1,5 cm

Allikas: tootjate kodulehed. Andmed on seisuga 22.01.2020
* bauroc UNIVERSAL 200/300 andmed on näidatud 200mm seina ehitamisel kasutades bauroc plokiliimi. Antud plokke võib laduda ka tavalise müürimördiga ja samuti võib neist plokkidest laduda ka 300mm laiusi seinu.

bauroc plokkide eelised

bauroc plokkide eripäraks võrreldes teiste plokkidega on:

  • Kerge kaal, väiksem seinte põhjustatud koormus vundamendile ja vahelagedele
  • bauroc SOLID 7MPa – tugevam kui mistahes teised kergplokid
  • Materjali hea soojuse isolatsiooni võime ja õhutihedus, mis on olulised energiatõhusate hoonete, sh. passiivmajade seinte ehitamisel
  • Parim müüritise tulepüsivusklass sama seinapaksuse juures
  • Suured ja täpsed mõõdud tagavad kiire seinaladumise ja kerge viimistlemise. bauroc plokkidest sein on piisavalt sile ja ei vaja sirgeks krohvimist, laotud seinad võib kohe pahteldada.
  • Õhukesed liimvuugid tagavad vähese mördikulu (nii koguselise kulu kui ka madala maksumuse ruutmeetri kohta), müüritise õhutiheduse ja külmasildade puudumise välisseinas.
  • Materjali kerge töödeldavus – plokkide mõõtu saagimine ja soonte freesimine ning aukude puurimine on lihtne.

Vaata ka viimistletud sise- ja välisseina ruutmeetri maksumuse hinnavõrdlusi siit.

Kõigi bauroc toodete omadused on avaldatud rubriigis Tehnilised näitajad ja samuti toodete vastavusdeklatatsioonidel.

Andmed seisuga 22.01.2020