CLASSIC

bauroc CLASSIC plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 425 kg/m³ ja survetugevusega fb=3,0 N/mm² (3 MPa). CLASSIC plokke toodetakse 5 erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm).

Analoogsete üldehitusplokkide võrdlustabeli leiate siit.

CLASSIC

Kasutusvaldkond

bauroc CLASSIC plokid on klassikalised universaalsed ehitusplokid. Kasutatakse hoone kandvate ja mittekandvate, sise- ja välisseinte ehitamiseks. Välisseintes kasutatakse CLASSIC plokke koos täiendava lisasoojustusega. Soovi korral on võimalik lisada täiendav vooderdus (kivi-; laud- ja muu plaatvooder).

Konkurentsieelised

Võrreldes teiste ehitusplokkidega (näiteks Fibo, Columbia) on bauroc CLASSIC plokid alati kergemad (väiksem koormus vundamendile ja vahelagedele), soojapidavamad (väiksemad küttearved) ning soodsa hinnaga. CLASSIC plokkidest müüritis tagab piisava heliisolatsioonivõime ja väga hea kaitse tulekahju korral. Plokid on kerged ja lihtsalt paigaldatavad, mistõttu müüritise ladumine toimub kiirelt.

CLASSIC plokkide mahukaal on vaid 425 kg/m³, võrrelduna Fibo3 kaaluga 700 kg/m³ ja Columbia Kivi rohkem kui 1000 kg/m³ kaaluga. Materjali soojapidavust iseloomustava soojaerijuhtivuse λdry vahed on veelgi suuremad – CLASSIC 0,10 W/mK, Fibo3-l 0,20 W/mK, Columbia Kivi õõnesplokkidel 1,19 W/mK. Seetõttu on CLASSIC seinad samade seinapaksuste korral alati soojapidavamad.

Plokkide hindade võrdlemisel soovitame lähtuda viimistletud seina ruutmeetri maksumusest, sest erinevate plokkide kulu ( tk/m² kohta) on erinev ning samuti on erinevad müüriladumise ja viimistlemise maksumused. Tänu suurematele mõõtmetele on bauroc CLASSIC plokkidest seina ladumine kiirem, CLASSIC plokkide kulu on 8,3 tk/m² võrreldes Fibo kuluga 10 tk/m² ja Columbia Kivi õõnesplokkide kuluga 12,5 tk/m². Tänu plokkide siledale pinnale ja täpsetele mõõtmetele ei vaja CLASSICust laotud siseseinad krohviga tasandamist, piisab pahteldamisest.

Vastavus ja kuju

bauroc CLASSIC plokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.
Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, millede ühes otsas on üks vertikaalne soon (v.a. CLASSIC 100 millel nimetatud soon puudub).

Paigaldus

Plokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse.

Plokkide ladumisel kasutatakse bauroc plokiliimi (peenmört) mille survetugevus on ≥10 N/mm². Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon. Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järelbauroc plokiliimiga.

Mõõtmed

 Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm)
CLASSIC 300 600 300 200
CLASSIC 250 600 250 200
CLASSIC 200 600 200 200
CLASSIC 150 600 150 200
CLASSIC 100 600 100 200

Koguseline arvestus

Toode kg/tk tk/m² tk/alusel m³/alusel m²/alusel liimi kulu(kg/m²)
Murfor armatuuri
kasutamisel
liimi kulu (kg/m²)
Süvistatud terasarmatuuri
kasutamisel
CLASSIC 300 20,7 8,3 40 1,44 4,80 7,5 11,0
CLASSIC 250 17,2 8,3 48 1,44  5,76 6,5 10,0
CLASSIC 200 13,8 8,3 56 1,344 6,72 5,7 8,5
CLASSIC 150 10,3 8,3 80 1,44 9,60 4,9 7,0
CLASSIC 100  6,9 8,3 120 1,44 14,40 3,0 5,0

bauroc CLASSIC plokkide tehnilised näitajad leiad siit.

Andmed seisuga 22.05.2014

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp tk m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}