CLASSIC 3 MPa kergplokk

bauroc CLASSIC kergplokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 425 kg/m³ ja survetugevusega fb=3,0 N/mm² (3 MPa). CLASSIC plokke toodetakse 5 erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm).

CLASSIC

Kasutusvaldkond

bauroc CLASSIC kergplokid on klassikalised universaalsed ehitusplokid. Kasutatakse hoone kandvate ja mittekandvate, sise- ja välisseinte ehitamiseks. Välisseintes kasutatakse CLASSIC kergplokke koos täiendava lisasoojustusega. Soovi korral on võimalik lisada täiendav vooderdus (kivi-; laud- ja muu plaatvooder).

Konkurentsieelised

Võrreldes teiste ehitusplokkidega (näiteks Fibo, Columbia) on bauroc CLASSIC kergplokid alati kergemad (väiksem koormus vundamendile ja vahelagedele), soojapidavamad (väiksemad küttearved) ning soodsa hinnaga. CLASSIC kergplokkidest müüritis tagab piisava heliisolatsioonivõime ja väga hea kaitse tulekahju korral. Plokid on kerged ja lihtsalt paigaldatavad, mistõttu müüritise ladumine toimub kiirelt.

CLASSIC kergplokkide mahukaal on vaid 425 kg/m³, võrrelduna Fibo3 kaaluga 700 kg/m³ ja Columbia Kivi rohkem kui 1000 kg/m³ kaaluga. Materjali soojapidavust iseloomustava soojaerijuhtivuse λdry vahed on veelgi suuremad – CLASSIC 0,10 W/mK, Fibo3-l 0,20 W/mK, Columbia Kivi õõnesplokkidel 1,19 W/mK. Seetõttu on CLASSIC kergplokkidest seinad samade seinapaksuste korral alati soojapidavamad. Vaata lähemalt lisasoojustusega väisseinte ülevaadet.

Plokkide hindade võrdlemisel soovitame tükihinna asemel lähtuda viimistletud seina ruutmeetri maksumusest, sest erinevate plokkide kulu ( tk/m² kohta) on erinev ning samuti on erinevad müüriladumise ja viimistlemise maksumused. Tänu suurematele mõõtmetele on bauroc CLASSIC plokkidest seina ladumine kiirem, CLASSIC plokkide kulu on 8,3 tk/m² võrreldes Fibo kuluga 10 tk/m² ja Columbia Kivi õõnesplokkide kuluga 12,5 tk/m². Tänu plokkide siledale pinnale ja täpsetele mõõtmetele ei vaja CLASSICust laotud siseseinad krohviga tasandamist, piisab pahteldamisest.

Vastavus ja kuju

bauroc CLASSIC kergplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.
Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, millede ühes otsas on üks vertikaalne soon (v.a. CLASSIC 100, millel nimetatud soon puudub).

Paigaldus

Kergplokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse.

Kergplokkide ladumisel kasutatakse bauroc plokiliimi (peenmört) mille survetugevus on ≥10 N/mm². Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon. Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järel bauroc plokiliimiga. Parima lõpptulemuse saavutamiseks soovitame igat neljandat vuuki armeerida.

Tutvu bauroc CLASSIC plokkidest seina ladumisjuhendiga:

Mõõtmed

 Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Kaal (kg/tk)
CLASSIC 300 600 300 200 20,7
CLASSIC 250 600 250 200 17,2
CLASSIC 200 600 200 200 13,8
CLASSIC 150 600 150 200 10,3
CLASSIC 100 600 100 200 6,9

Koguseline arvestus

Toode tk/m² tk/alusel m³/alusel m²/alusel liimi kulu(kg/m²)
Murfor armatuuri
kasutamisel
liimi kulu (kg/m²)
Süvistatud terasarmatuuri
kasutamisel
CLASSIC 300 8,3 40 1,44 4,80 7,5 11,0
CLASSIC 250 8,3 48 1,44 5,76 6,5 10,0
CLASSIC 200 8,3 56 1,344 6,72 5,7 8,5
CLASSIC 150 8,3 80 1,44 9,60 4,9 7,0
CLASSIC 100 8,3 120 1,44 14,40 3,0 5,0

Tutvu ka bauroc CLASSIC kergplokkide tehniliste näitajatega

Andmed seisuga 04.04.2022

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}

Murfor armatuuri kokkuvõte

Tüüp m Rullide arv
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}

Seotud tooted