Koolid ja lasteaiad poorbetoonist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehitiste, sh koolide ja lasteaedade planeerimine arhitektuurikonkursside kaudu aitavad sündida parimatel lahendustel. Erinevate materjalide oskuslik kombineerimine toob esile nende tugevused.
Poorbetoon ehitusmaterjalina aitab ehitada kumeraid seinu ning vastata energiatõhususe kõrgendatud nõuetele.

Head näited õnnestunud lahendustest on lasteaed Nukitsamees Palamusel, Põlva gümnaasium ning väljaspool Eestit Rootsis Kumlas asuv kool ja Lätis Jaunmārupes asuv lasteaed ZĪĻUKS. Kuidas need projektid sündisid?

PALAMUSE LASTEAED

Urmo Mets ja Allan Pilter, Kauss Arhitektuur OÜ, 2018 Sisearhitektuur: Lauri Eltermaa, Grete Veskiväli

Arhitekt Urmo Metsa sõnul viis arhitektuurse lahenduseni piirkonnale omane huvitav Vooremaa maastik. „Seadsime eesmärgiks hoone arhitektuuri, sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri toimimise kohalikku identiteeti toetava ansamblina. Väiksemad paigad nagu Palamuse peavad elukeskkonnana konkureerima suuremate linnadega – seega on oluline võimestada neid kaasaegse ja eristuva iseloomuga arhitektuuri abil. Vahetu keskkond mõjutab laste kujunemist, stimuleeriv geomeetria ja mitmekesine materjalivalik toetab laste arengut. Palamuse on olnud eriliste karakterite tegevuskoht juba Oskar Lutsu aegadest ja soovisime, et arhitektuurne ruum aitaks sirguda uutel huvitavatel isiksustel.“

Kuna hoonest pidi saama liginullenergiahoone, tehti projekteerimise faasis koostööd Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori spetsialistidega. „Aastal 2015, mil toimus konkurss, olid energiatõhususele seatud kõrged ootused, aga kogemusi oli veel vähe,“ meenutab Urmo Mets. „Et õhulekkearvud oleksid nõutud piirides ja sõltuvus seda ohustavatest võimalikest ehitusvigadest võimalikult väike, otsustasim kivimaja kasuks.“ Lasteaia seinad rajati kergesti töödeldavatest energiatõhusatest bauroc-plokkidest, sise- ja välisviimistluses toodi sisse ka puitu, et lisada soojust ja värvi. Peasissekäigu eristamiseks on seal kasutatud graafilist betooni.

„Kumeraid seinu on soojapidavatest plokkidest lihtne ehitada ning seejärel üle krohvida. Oli vaja leida lahendus, millega luua soojad välispiirded ja hoida hoone ülalpidamiskulud madalad. Praegu võib öelda, et valik õigustas end,“ räägib Urmo Mets. „Küllap mängis rolli ka see, et ehitaja on ühtlasi hoone omanik, kes rendib maja kohalikule omavalitsusele.Seega oli ka ehitaja ise väga huvitatud, et hoone ülalpidamiskulud tuleksid madalad.“

PÕLVA GÜMNAASIUM

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH, Pille Pärn, AS Resand, 2017

Eesti esimene liginullenergia koolihoone rajati Põlvasse. ASi Resand projektijuht Andres Vijar on esile toonud mitmed projekteerimisega seotud väljakutsed: tihe ajagraafik, liginullenergiahoone sõlmede kõrgendatud nõuded väliskonstruktsioonide sooja- ja õhupidavusele ning lisaks kombineeriti konstruktsioonides erinevaid ehitusmaterjale, mis samas tähendab ka suuremat õhulekkeohtu ja seega tuli konstruktsioone väga hoolikalt teipida. Koolihoone rajati vaivundamendile ja rostvärgile, mittekandvad välisseinad hoone kolmes küljes laoti poorbetoonist bauroc HARD plokkidest – valik sai tehtud nende hea õhupidavuse tõttu.

STENE KOOLIMAJA ROOTSIS

Arhitekt Per Flodström
Rootsis Kumla kommuunis otsustati Stene koolimaja uue hooneosa projekteerimisel bauroc’i ECOTERM+ plokkide kasuks. Koolihoone kõrgete katuseviiludega lihtsad ja soojapidavad välisseinad ei vajanud täiendavat soojusisolatsiooni ning ka hoone energiatarbimine vähenes kohe uue hoone valmides. „Kui soovime luua tervislikke ja atraktiivseid hooneid, on poorbetoon suurepärane materjal. Nii õpetajad, õpilased kui ka kommuun on tulemusega rahul,“ toob esile kommuuni arhitekt Per Flodström.

LASTEAED ZĪĻUKS LÄTIS

Arhitekt Toms Balčuse

Liginullenergia Lasteaed ZĪĻUKS Jaunmārupes Lätis vajas samuti toimivat energiatõhusat lahendust, mis lubaks teostuda arhitekt Toms Balčuse nägemusel: fassaadil eelistas arhitekt muuhulgas fiibertsemendist riputatavaid fassaadipaneele. „Fassaad on raske, seega vajasime seinamaterjali, mis oleks ühelt poolt hea soojusisolatsiooninäitajaga, teisalt piisava kandevõime ja vastupidavusega.

Bauroc pakkus sobivat lahendust, kasutasime seinakonstruktsioonis bauroc HARD ja bauroc ACOUSTIC plokke,“ kirjeldab ehitaja SIA Velve poolt Marta Rimaševska. „Oleme koostööga väga rahul, ka koroonaaja piirangute ajal kõik sujus, Bauroci tehniline tugi ja nõuanded olid alati kättesaadavad.“

6200 ruutmeetril laiuvas lasteaias hakkavad peagi päevi veetma suisa 384 mudilast ja hoone õnnestunud arhitektuur püüab ka möödujate pilke.

Artikkel on avaldatud ajakirjas Maja.

Artiki PDF formaadis leiad siin