Ühekihiline välissein

Millised bauroc plokid sobivad ühekihilise seina ehitamiseks?

bauroc tootevalikus on spetsiaalsed välisseinaplokid ECOTERM+ 500 ja 375, millest on võimalik ehitada ühekihilised, homogeensed ja massiivsed läbini kivist soojustamata välisseinad, mis vastavad täielikult energiatõhususe nõuetele ja millest on võimalik projekteerida ning ehitada nii madalenergiamaju kui ka liginullenergiamaju. Viimistletud välisseina soojusläbivuse U väärtus on vastavalt 0,15W/(m²K) ja 0,20 W/(m²K). Tootevalikus on ka ECOTERM+ 300 plokid, millest ehitatud lisasoojustuseta välisseina U väärtus on 0,25W/(m²K).

Selline unikaalne ja ülimalt lihtne seinakonstruktsioon, ilma lisasoojustuseta välissein, on võimalik tänu ECOTERM+ kergplokkide koostiseks oleva poorbetooni väga heale soojusisolatsiooni võimele, λ10,dry = 0,072W/(mK). Soojapidavuse tagab plokkide suur õhusisaldus, mis paikneb kivimaterjali sees kinnistes poorides. Hoolimata kergest kaalust ja suurest õhusisaldusest on ECOTERM+ plokid tugevad ja neist on võimalik projekteerida ja ehitada kuni 3-4-kordseid maju.

Millised on viimistluse võimalused ühekihilise seina puhul?

Välisviimistlusena sobivad massiivsele ECOTERM+ seinale kas väliskrohv või siis tuulutatav fassaad, näiteks laudvooder või tellisvooder. Krohviga viimistlemisel tuleb valida kerged ja „hingavad“, st. veeauru hästi läbilaskvad krohvisüsteemid. Bauroci  tootevalikus on olemas poorbetoonist seinte viimistlemiseks sobivad kõrgekvaliteetsed mineraalsed krohvisegud – bauroc KROHVISÜSTEEM. Samad tooted sobivad kasutamiseks nii sise- kui ka välisviimistluses. Juhul kui on soov kasutada välisviimistluses kiviplaate, mida kiviplaatide tootja soovitab liimida otse seinale, siis tuleb ECOTERM+ seintele ehitada esmalt fassaadiplaatidega tuulutatav fassaad ja liimida kiviplaadid fassaadiplaatidele.

Miks valida just bauroc ECOTERM+ ühekihilist välisseina?

  • Lihtne konstruktsioon minimiseerib ehitusriskid ja tagab ehituskvaliteedi. Kuna konstruktsioonilt on tegemist väga lihtsa seinaga, ka tüüpsõlmed vundamendist kuni katuseni on lihtsad, siis on ehitajal väga lihtne tagada ja tellijal kontrollida ehituskvaliteeti. Praktiliselt puuduvad silmale nähtamatute, peidetud vigade võimalused. Soojustatud välisseinte ehitamisel on praktikas esinenud kahetsusväärselt tihti olukordi, kus soojustus on ebakvaliteetselt paigaldatud ning seetõttu lasevad välisseinad arvestuslikuga võrreldes oluliselt rohkem „külma läbi“. Tellijal on ehituse ajal selliseid peidetud vigu praktiliselt võimatu avastada.
  • Kindel seinalahendus, mille toimimine ei sõltu kiledest. ECOTERM+ välissein ei vaja ei aurutõkke kilet seespool ega ka tuuletõkkeplaati väljaspool. Isegi viimistlust on vaja ainult seintele ilusa ilme andmiseks, sest ka viimistlemata ECOTERM+ plokkseinad peavad tuult ja sooja.
  • Ühekihiline sein ei hallita. Tuult mitte läbi laskev poorbetoonplokkidest müüritis (juba viimistlemata kujul!) tähendab seda, et puudub võimalus sooja toaõhu pääsemiseks välisseina konstruktsiooni ja niiskuse väljakondenseerumiseks välisseina sees erinevate kihtide vahel jahedamates tsoonides. Seega puudub ECOTERM+ seintes hallituse tekkimise oht. Ainuke riskikoht on poorbetoonile sobimatu liiga aurutiheda ja liiga raske väliskrohvi valik.
  • Lihtne saavutada nõutud õhutihedustSeinte õhutiheduse nõuded on tänapäeval äärmselt karmid ja madalate küttekulude seisuohast ka väga olulised. Eesmärgiks on minimaalsed soojakaod läbi õhulekete. Tänu õhukesele horisontaalsele liimvuugile ja tänud täisvalatavatele vertikaalvuukidele plokkide otstes on bauroc ECOTERM+ plokkidest lihtne ehitada välisseinu, mis vastavad ka passiivmajade rangetele õhutiheduse nõuetele.
  • Ühekihiline seinalahendus on pikaealine. Kivimaterjaliga ei juhtu aja jooksul midagi.  Poorbetoon on kasutusel 1930-ndatest aastatest ja senine praktika näitab, et ka algusaastatel poorbetoonist ehitatud majad kestavad siiani, nende välisseinte kande- ja soojaisolatsioonivõimed ei ole aja jooksul muutunud.
  • “Hingav” välissein tagab ühltase toaõhu niiskuse. Poorbetoonil on sarnaselt saviga positiivne omadus siduda ja vabastada õhuniiskust ja seeläbi tasandada toaõhu niiskusrežiimi.
  • Massiivne kivisein tagab stabiilse toatemperatuuri. baurocist kivisein tasandab väga hästi ööpäevaringseid temperatuurikõikumisi tänu seina soojusinertsile.
  • Külmasillad on praktiliselt puudu. bauroci ühekihiliste välisseintega majade konstruktsioonisõlmedes on minimaalsed energiakaod läbi konstruktiivsete joonkülmasildade. Tallinna Tehnikaülikooli teostatud uuringud näitasid, et soojakaod läbi bauroc seinte konstruktiivsete joonkülmasildade on isegi kordades väiksemad kui on energiatõhususe nõuetes toodud vastavad tüüpväärtused.
  • Soodne ehitusmaksumus. Tegemist on soodsa maksumusega välisseinaga. Ühelt poolt on plokkide maksumus küll suurem kui õhematest bauroc kergplokkidest soojustatud välisseina ehitamisel, aga teiselt poolt ei ole vaja teha kulutusi soojustusmaterjalidele ja nende paigaldamisele. Nii sise- kui ka välisviimistlus kantakse otse plokkseina pinnale, mis teeb viimistlemise  kiireks ja lihtsaks ja soodsaks.

Andmed seisuga 24.11.2022

Loe ka meie klientide lugusid, kes on valinud oma kodu seinamaterjaliks bauroc ECOTERM+ plokke.