Ühekihiline välissein

bauroc tootevalikus on spetsiaalsed välisseinaplokid ECOTERM+ 500 ja 375, millest on võimalik ehitada ühekihilised, homogeensed ja massiivsed läbini kivist soojustamata välisseinad, mis vastavad täielikult tänapäeva karmistunud energiatõhususe nõuetele ja millest on võimalik projekteerida ning ehitada nii madalenergiamaju kui ka liginullenergiamaju. Viimistletud välisseina soojusläbivuse U väärtus on vastavalt 0,15W/(m²K) ja 0,20 W/(m²K). Tootevalikus on ka ECOTERM+ 300 plokid, millest ehitatud lisasoojustuseta välisseina U väärtus on 0,25W/(m²K).

Selline unikaalne ja ülimalt lihtne seinakonstruktsioon, ilma lisasoojustuseta välissein, on võimalik tänu ECOTERM+ kergplokkide koostiseks oleva poorbetooni väga heale soojusisolatsiooni võimele, λ10,dry = 0,072W/(mK). Soojapidavuse tagab plokkide suur õhusisaldus, mis paikneb kivimaterjali sees kinnistes poorides. Hoolimata kergest kaalust ja suurest õhusisaldusest on ECOTERM+ plokid tugevad ja neist on võimalik projekteerida ja ehitada kuni 3-4-kordseid maju.

Välisviimistlusena sobivad massiivsele ECOTERM+ seinale kas väliskrohv või siis tuulutatav fassaad, näiteks laudvooder või tellisvooder. Krohviga viimistlemisel tuleb valida „hingavad“, st. veeauru hästi läbilaskvad krohvisüsteemid. Juhul kui on soov kasutada välisviimistluses kiviplaate, mida kiviplaatide tootja soovitab liimida otse välisseinale, siis tuleb ECOTERM+ seintele ehitada esmalt fassaadiplaatidega tuulutatav fassaad ja liimida kiviplaadid fassaadiplaatidele.

bauroc ECOTERM+ ühekihilise välisseina eelised soojustatud välisseinakonstruktsiooni ees

 • Kuna konstruktsioonilt on tegemist väga lihtsa seinaga, ka tüüpsõlmed vundamendist kuni katuseni on lihtsad, siis on ehitajal väga lihtne tagada ja tellijal kontrollida ehituskvaliteeti. Praktiliselt puuduvad silmale nähtamatute, peidetud vigade võimalused.
 • Soojustatud välisseinte ehitamisel on praktikas esinenud kahetsusväärselt tihti olukordi, kus soojustus on ebakvaliteetselt paigaldatud ning seetõttu lasevad välisseinad arvestuslikuga võrreldes oluliselt rohkem „külma läbi“. Tellijal on ehituse ajal selliseid peidetud vigu praktiliselt võimatu avastada.
 • ECOTERM+ välissein ei vaja ei aurutõkke kilet seespool ega ka tuuletõkkeplaati väljaspool. Nii sise- kui ka välisviimistlus kantakse otse plokkseina pinnale, mis teeb viimistlemise  kiireks ja soodsaks.
 • Tuult mitte läbi laskev poorbetoonplokkidest müüritis (juba viimistlemata kujul!) tähendab seda, et puudub võimalus sooja toaõhu pääsemiseks välisseina konstruktsiooni ja niiskuse väljakondenseerumiseks välisseina sees erinevate kihtide vahel jahedamates tsoonides. Seega puudub ECOTERM+ seintes hallituse tekkimise oht. Ainuke riskikoht on poorbetoonile sobimatu liiga aurutiheda väliskrohvi valik.
 • Õhutihedusest võib põhjalikumalt lugeda siit. Niiskuse kondenseerumise riskist ja sobiva väliskrohvi valikust võib põhjalikumalt lugeda siit.
 • Lahenduse pika-ealisus. Kivimaterjaliga ei juhtu aja jooksul midagi. Poorbetoon on kasutusel 1930-ndatest aastatest ja senine praktika näitab, et ka algusaastatel poorbetoonist ehitatud majad kestavad siiani, nende välisseinte kande- ja soojaisolatsioonivõimed ei ole aja jooksul muutunud.
 • Poorbetoonil on sarnaselt saviga positiivne omadus siduda ja vabastada õhuniiskust ja seeläbi tasandada toaõhu niiskusrežiimi. Poorbetooni positiivsete materjaliomadustega võid lähemalt tutvuda siit.
 • Massiivne kivisein tasandab väga hästi ööpäevaringseid temperatuurikõikumisi tänu seina soojusinertsile, millest võid lähemalt lugeda siit.
 • bauroci ühekihiliste välisseintega majade konstruktsioonisõlmedes on minimaalsed energiakaod läbi konstruktiivsete joonkülmasildade. Need soojakaod on isegi kordades väiksemad kui on energiatõhususe nõuetes toodud vastavad tüüpväärtused. Joonkülmasildade uuringu tulemustega võid tutvuda siit.
 • Lõpuks – tegemist on soodsa maksumusega välisseinaga. Ühelt poolt on plokkide maksumus küll suurem kui õhematest bauroc kergplokkidest soojustatud välisseina ehitamisel, aga teiselt poolt ei ole vaja teha kulutusi soojustusmaterjalidele ja nende paigaldamisele. Välisseinte hinnavõrdlusega võid tutvuda siit.
 • Seinakonstruktsioonide näidisjoonised

Välisseinte näidisjoonised leiad rubriigist Projekteerijale > Näidissõlmede joonised > Eramud > Välissein.

Samalt lehelt leiad ka ECOTERM+ 500 soovitatava nurgalahenduse, mis tagab plokkmüüritises vajaliku seotise.

Kas soovid maja ehitamisel ise käed külge panna või jätad müüriladumise professionaalide hooleks? Igal juhul tutvu detailse ECOTERM+plokide ladumise videoga:

Loe ka meie klientide lugusid, kes on valinud oma kodu seinamaterjaliks bauroc ECOTERM+ plokke.

Kristo ja Maire lugu

Indrek ja Maret lugu

Erki ja Angeli lugu