Allalaaditavad materjalid

bauroc toodete tutvustus professionaalsele ehitajale ja projekteerijale
Projekteerijate kaust faili tüüp: PDF; faili suurus: 11 MB

Alapunktide kaupa:

Nõuded bauroc poorbetoontoodete transpordil, teisaldamisel ja ladustamisel

 Tootevoldik faili tüüp: PDF; faili suurus: 482 KB
Seinapaneelide paigaldusjuhend faili tüüp: PDF, faili suurus: 2106 KB
 Programmide DOF-Therm fail bauroc toodete andmetega

bauroc toodete soojuserijuhtivused (λ) on antud reaalsete seinakonstruktsioonide jaoks, ehk on arvestatud ka niiskusest tulenevat soojusjuhtivuse lisa.

Programmide DOF-Therm failid Eesti kliimaandmetega

Kliimafailid on välja töötanud professor Targo Kalamees TTÜ-st ja need võimaldavad teha niiskuse kondenseerumise ja hallituse kontrolli piiretele nii elamutes kui ka büroodes erinevate niiskuskoormuste juures.