Kalkulaatorid

U-arvu kalkulaator

Plokkide paksus
{{ selectedFirstData.block_width }}0 mm
Soojustuse paksus
0 mm
Seinamaterjalide arvutuslik soojuserijuhtivus
λD = {{ selectedFirstData.thermal_wall }}0 W/mK
Soojustuse arvutuslik soojuserijuhtivus
λinsulation = {{ selectedFirstData.thermal_insulation }}0 W/mK
Sisepinna soojustakistus
RINT = {{ defaultData.insideResistance }}0 m²K/W
Välispinna soojustakistus
RINT = {{ defaultData.outsideResistance }}0 m²K/W
Seina arvestuslik soojustakistus
R= {{ firstResult.thermalResistance }}0 m²K/W
Seina arvestuslik soojusjuhtivus
U= {{ firstResult.thermalConductivity }} 0 W/m²K
Plokkide paksus
{{ selectedSecondData.block_width }}0 mm
Soojustuse paksus
0 mm
Seinamaterjalide arvutuslik soojuserijuhtivus
λD = {{ selectedSecondData.thermal_wall }}0 W/mK
Soojustuse arvutuslik soojuserijuhtivus
λinsulation = {{ selectedSecondData.thermal_insulation }}0 W/mK
Sisepinna soojustakistus
RINT = {{ defaultData.insideResistance }}0 m²K/W
Välispinna soojustakistus
RINT = {{ defaultData.outsideResistance }}0 m²K/W
Seina arvestuslik soojustakistus
R= {{ secondResult.thermalResistance }}0 m²K/W
Seina arvestuslik soojusjuhtivus
U= {{ secondResult.thermalConductivity }} 0 W/m²K

Seinamaterjali ja soojustusmaterjali soojuserijuhtivused on toodud tasakaaluniiskuse juures.

Mida väiksem on U-arvu väärtus, seda soojapidavam on sein. Kuni 2009 aastani kehtinud standardis EVS 837-1:2003 oli välisseinte lubatud maksimaalne U-arv 0,28W/m²K. Alates 2009. aastast kuni 2013. aastani kehtinud Energiatõhususe miinimumnõuetes toodud soovituslik välisseinte U-arvu väärtuste vahemik on 0,2…0,25W/m²K. Alates 2013. aastast on soovituslik välisseinte U-arvu väärtuste vahemik 0,12…0,22W/m²K.

bauroc ECOTERM+ 500 ja 375 välisseinad ei vaja soojustust, sest need plokid on valmistatud väga madala soojaerijuhtivusega poorbetoonist ja ühekihilise seina soojusjuhtivus U vastab ettenähtud soovituslikele väärtustele. ECOTERM+ 500 välisseinte U-arv on vaid 0,15W/m²K ja need plokid sobivad väga energiatõhusate madalenergia hoonete ehitamiseks.

Passiivmajade välisseinte ehitamiseks soovitame bauroc ECOTERM+ 300 plokke ja seinte täiendavat soojustamist 200mm soojustuskihiga.

bauroc CLASSIC ja HARD plokkidest välisseinad vajavad reeglina täiendavat lisasoojustust.

bauroc soovitab ühekihilist välisseinte lahendust ECOTERM+ plokkidest, sest ühekihilist seina on lihtsam, kiirem ja soodsam ehitada, samuti on lihtsam tagada ehituskvaliteeti ja teostada ehitusjärelvalvet ning puudub võimalus varjatud vigade esinemisele kihtide vahel.

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}

Murfor armatuuri kokkuvõte

Tüüp m Rullide arv
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Siseviimistlus

Välisviimistlus

Viimistlusmaterjalide summaarse vajaduse hinnang
bauroc PRIMER bauroc KERGALUSKROHV bauroc PAHTEL bauroc VIIMISTLUSKROHV
{{ totalPrimer }}
kanister, 10 l
{{ totalLightweightRender }}
kott, 25 kg
{{ totalPutty }}
kott, 25 kg
{{ totalFinishingRender }}
kott, 25 kg

Seinaarvutusprogramm

Oleme koostöös firmaga CoStaatik Projekt OÜ välja töötanud arvutusprogrammi “AEROC sein”.
See programm on koostatud bauroc poorbetoonplokkidest müüritiste arvutamiseks ning selle abil saab teostada järgmisi arvutusi:

  • avadeta vertikaalkoormusega ühekihilise seina kandevõime määramine;
  • koondatud jõuga koormatud seina kandevõime määramine;
  • toesõlmede kontrollarvutus.

Nüüd on võimalus see programm laadida oma arvutisse.

Kasutusjuhend

Kui tekib probleeme programmi käivitamisega või muid küsimusi ja ettepanekuid andke sellest palun teada tagasiside kaudu.

Head arvutamist!