Kalkulaatorid

U-arvu kalkulaator

Plokkide paksus
{{ selectedFirstData.block_width }}0mm
Soojustuse paksus
0mm
Seinamaterjalide arvutuslik soojuserijuhtivus
λD ={{ selectedFirstData.thermal_wall }}0W/mK
Soojustuse arvutuslik soojuserijuhtivus
λinsulation ={{ selectedFirstData.thermal_insulation }}0W/mK
Sisepinna soojustakistus
RINT ={{ defaultData.insideResistance }}0m²K/W
Välispinna soojustakistus
RINT ={{ defaultData.outsideResistance }}0m²K/W
Seina arvestuslik soojustakistus
R={{ firstResult.thermalResistance }}0m²K/W
Seina arvestuslik soojusjuhtivus
U={{ firstResult.thermalConductivity }}0W/m²K
Plokkide paksus
{{ selectedSecondData.block_width }}0mm
Soojustuse paksus
0mm
Seinamaterjalide arvutuslik soojuserijuhtivus
λD ={{ selectedSecondData.thermal_wall }}0W/mK
Soojustuse arvutuslik soojuserijuhtivus
λinsulation ={{ selectedSecondData.thermal_insulation }}0W/mK
Sisepinna soojustakistus
RINT ={{ defaultData.insideResistance }}0m²K/W
Välispinna soojustakistus
RINT ={{ defaultData.outsideResistance }}0m²K/W
Seina arvestuslik soojustakistus
R={{ secondResult.thermalResistance }}0m²K/W
Seina arvestuslik soojusjuhtivus
U={{ secondResult.thermalConductivity }}0W/m²K

Seinamaterjali ja soojustusmaterjali soojuserijuhtivused on toodud tasakaaluniiskuse juures.

Mida väiksem on U-arvu väärtus, seda soojapidavam on sein. Kuni 2009 aastani kehtinud standardis EVS 837-1:2003 oli välisseinte lubatud maksimaalne U-arv 0,28W/m²K. Alates 2009. aastast kuni 2013. aastani kehtinud Energiatõhususe miinimumnõuetes toodud soovituslik välisseinte U-arvu väärtuste vahemik on 0,2…0,25W/m²K. Alates 2013. aastast on soovituslik välisseinte U-arvu väärtuste vahemik 0,12…0,22W/m²K.

bauroc ECOTERM+ 500 ja 375 välisseinad ei vaja soojustust, sest need plokid on valmistatud väga madala soojaerijuhtivusega poorbetoonist ja ühekihilise seina soojusjuhtivus U vastab ettenähtud soovituslikele väärtustele. ECOTERM+ 500 välisseinte U-arv on vaid 0,15W/m²K ja need plokid sobivad väga energiatõhusate madalenergia hoonete ehitamiseks.

Passiivmajade välisseinte ehitamiseks soovitame bauroc ECOTERM+ 300 plokke ja seinte täiendavat soojustamist 200mm soojustuskihiga.

bauroc CLASSIC ja HARD plokkidest välisseinad vajavad reeglina täiendavat lisasoojustust.

bauroc soovitab ühekihilist välisseinte lahendust ECOTERM+ plokkidest, sest ühekihilist seina on lihtsam, kiirem ja soodsam ehitada, samuti on lihtsam tagada ehituskvaliteeti ja teostada ehitusjärelvalvet ning puudub võimalus varjatud vigade esinemisele kihtide vahel.

Tootekoguste kalkulaator

Seinaarvutusprogramm

Oleme koostöös firmaga CoStaatik Projekt OÜ välja töötanud arvutusprogrammi “AEROC sein”.
See programm on koostatud bauroc poorbetoonplokkidest müüritiste arvutamiseks ning selle abil saab teostada järgmisi arvutusi:

  • avadeta vertikaalkoormusega ühekihilise seina kandevõime määramine;
  • koondatud jõuga koormatud seina kandevõime määramine;
  • toesõlmede kontrollarvutus.

Nüüd on võimalus see programm laadida oma arvutisse.

Kasutusjuhend

Kui tekib probleeme programmi käivitamisega või muid küsimusi ja ettepanekuid andke sellest palun teada tagasiside kaudu.

Head arvutamist!