Transport ja ladustamine

transport

Nagu kõik kivist ehitusmaterjalid, on ka bauroc tooted rabedad, mistõttu hoolimatul käsitlemisel on oht toodete purunemiseks või nurkade-servade kahjustusteks. Toodete kahjustuste vältimiseks tuleb jälgida alljärgnevaid soovitusi.

bauroc poorbetoontoodete teisaldusjuhendid

Põhjalikud väljatrükiks sobival kujul vormistatud teisaldusjuhendid:

Plokialuste tõstmine

bauroc plokialuste teisaldamisel soovitame kasutada kas kahveltõstukit või haaratsiga varustatud kraanat. Aluseid võib tõsta ka linttroppidega, kuid sellisel juhul tuleb kasutada troppide all nurgakaitseid nii ülemiste kui alumiste plokiridade juures ning jälgida, et kraana konksu kõrgus oleks vähemalt 1,7m plokialuse ülemisest pinnast.

Tõsta tohib ainult kiletatud aluseid, termokahanev kile hoiab plokke alusel koos ning seda kilet ei tohi vigastada.

Keelatud on tõsta aluseid lühikeste troppidega, ilma nurgakaitseteta ja mitut alust korraga.

Plokialuste paigutamine koormasse

poolhaagis
Joonis 1. bauroc plokkide kinnitus poolhaagisel

tishaagisega_koorem
Joonis 2. bauroc plokkide kinnitus autokastis ja haagisel

Aluste paigutus ja kinnitus peavad tagama, et plokialused ei põrkuks transpordi ajal üksteise vastu, seetõttu tuleb alused koormas paigutada tihedalt üksteise vastu ning rihmadega kinnitada kõik plokiread. Äärmiste aluste ülemiste nurkade kaitseks tuleb rihma alla paigutada plastikust või vähemalt 6mm paksusest papist nurgakaitsed. Hoiduda tuleb kinnitusrihmade liigsest pingutamisest, mis võivad kahjustada ülemise plokirea plokkide servi. Joonistel 1 ja 2 on näidatud plokkide ettenähtud kinnitusviisid külgvaates ja pealtvaates poolhaagisel, auotkastis ja täishaagisel.

Täiendavalt võib kasutada alumiste plokkide nurgakaitsetena rihmade all tavalisi ehituslaudu nii nagu on näidatud järgneval fotol.

alused_koormas

Autojuhi sõidustiilist sõltub samuti võimalike kahjustuste tekkimine. Ebatasesel teel tuleb sõita ettevaatlikult nii, et koorm võimalikult vähe rappuks.

Plokialuste ladustamine ehitusplatsil

Ehitusplatsil tuleb alused ladustada ükshaaval (väikeste) vahedega tasasele pinnale, näiteks tasandatud pinnasele, ehitatava hoone valminud põrandale või vahelaele. Ebatasasele pinnasele ladustamisel on risk plokialuste ümberkukkumiseks või plokkide kahjustumiseks plokkidevaheliste pingete tõttu.

Nii nagu pealelaadimisel, tuleb ka aluste koormast mahalaadimisel kasutada võimalusel kahveltõstukit või haaratsiga kraanat. Haaratsi puudumisel võib kasutada ka pikki linttroppe koos ülemiste ning alumiste nurgakaitsetega.

Plokkide käsitlemine

Plokke tuleks alusest võtta ühekaupa, neid mitte loopida või muul moel vigastada. Lahtiseid plokialuseid tuleb kaitsta sademete eest.

Armeeritud toodete (bauroc sillused ja paneelid) transport ja ladustamine ehitusplatsil

paneelid_kinnitus

Kõik armeeritud tooted kinnitatakse eraldi – iga tooterea kohta vähemasti 2 koormakinnitusrihma. Tuleb jälgida, et rihmad ei oleks paigutatud laiemalt, kui on armeeritud toodete all olevad prussid või kaubaalused.

Armeeritud tooteid võib ladustada ülestikku mitmes kihis (üldkõrgus kuni 1,5 m). Kihtide eraldamiseks kasutatakse kas 100×100 mm prusse või 1000 x 1200 mm puitaluseid.

Armeeritud toodete pakid tuleb ladustada kohakuti täpselt üksteise peale, samuti peavad kohakuti asetsema kihtidevahelised prussid.