ECOTERM+ välisseinaplokid

bauroc ECOTERM+ plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 300 kg/m³ ja survetugevusega fb=1,8 N/mm². ECOTERM+ plokke toodetakse 3 erineva laiusega (500 mm, 375 mm ja 300 mm).

ECOTERM+ 500

Kasutusvaldkond

Peamiseks kasutusvaldkonnaks on energiatõhusad ühekilihilised ilma lisasoojustuseta välisseinad. bauroc ECOTERM+ plokid leiavad kasutamist nii individuaalmajade kui ka 2-3-korruseliste kortermajade, büroohoonete kui ka erinevate ühiskondlike hoonete välisseintes kandva ja soojapidava konstruktsioonielemendina. bauroc ECOTERM+ plokid sobivad hästi olemasolevatele hoonetele lisakorruste peale ehitamiseks, seda nii tänu kergele kaalule kui soojapidavusele. Samuti on ECOTERM+  plokke koos sobivas mõõdus sillustega kasutatud mitmekorruselistes karkasshoonetes avatäitena mittekandvate soojapidavate välisseinte ehitamiseks.

Konkurentsieelised

  • Tänu materjali väga heale soojapidavusele (λ=0,072 W/mK) on bauroc ECOTERM+ plokid turul unikaalsed ehitusplokid, millest laotud ühekihilised 375mm paksused plokkseinad ei vaja täiendavat soojustamist. Ilma lisasoojustuseta seinu on lihtne ja kiire ehitada, lihtne ehituskvaliteeti tagada ning samuti ehituskvaliteeti kontrollida. Tulemuseks on ajale vastupidav seinakonstruktsioon.
  • Seinte ehitamiseks on bauroc-i tootevalikus lisaks plokkidele ka ukse- ja aknaavade sildamiseks vajalikud sillused laiustega 500mm, 375mm ja 300mm. Sillused on pikkustega alates 1,6m kuni 6m. bauroc silluste kõrgused on täpselt ühe, kahe või kolme plokirea mõõduga (20cm, 40cm või 60cm), mis teeb ehitamise kiireks ja lihtsaks.
  • ECOTERM+ plokkide näol on tegemist turul kõige kergemate (300 kg/m³) saadaolevate ehitusplokkidega, mistõttu sobivad nad lisakorruste ehitamiseks ja vanade majade renoveerimiseks olukorras, kus kandekonstruktsioonide lisakoormus peab olema minimaalne.

 Vastavus ja kuju

bauroc ECOTERM+ plokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.
Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, millede ühes otsas on üks (300 mm) või kaks (500 mm ja 375 mm) vertikaalset soont.

bauroc ECOTERM+ 500 ja 375

Massiivsed ja samas kerged seinaplokid laiusega 500 mm ja 375 mm võimaldavad ehitada ühekihilise soojapidava välispiirde ilma täiendavaid soojusisolatsioonimaterjale kasutamata. Paksud massiivsed seinad kaitsevad talvel külma ja suvel lõõskava kuumuse eest. Tagavad piisava heliisolatsioonivõime ja väga hea kaitse tulekahju korral. Plokid on vaatamata suurtele mõõtmetele kerged ja lihtsalt paigaldatavad. Sobivad väga hästi iseehitajatele oma maja ehitamiseks. Ei vaja keerukaid tööriistu ja abivahendeid.

Plokkidel on piisav survetugevus (fb=1,8 N/mm²) selleks, et ehitada mitmekorruselisi kandvaid seinu. Maksimaalne korruste arv sõltub konkreetsest projektist, eelkõige vahelae paneelide pikkusest ja akna- ning ukseavade laiustest ja paigutusest. Tüüpiline korruste arv on 2-3 korrust. Lisaks plokkide tugevusnäitajatele mõjutab müüritise kandevõimet ka müüritise laius. Sellest tulenevalt on võimalik ECOTERM+ 375 ja 500 plokkidest ehitada hooneid millel on rohkem korruseid kui ükskõik millise tootja 200 mm laiustest ja 3 MPa survetugevusega plokkidest hoonetel.

bauroc ECOTERM+ 500 plokkidest viimistletud välisseina soojajuhtivus U=0,15 W/(m²K).
bauroc ECOTERM+ 375 plokkidest viimistletud välisseina soojajuhtivus U=0,20 W/(m²K).

bauroc ECOTERM+ 300

Plokke laiusega 300 mm kasutatakse hoonetes, millede puhul ei esitata välispiirde soojajuhtivusele nii kõrgeid nõudmisi (spordisaalid, kaubanduskeskused, laod, tootmishooned jne.).

Paigaldus

Plokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse.
Plokkide ladumisel kasutatakse bauroc plokiliimi (peenmört) mille survetugevus on ≥10 N/mm². Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon(ed). Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järel bauroc plokiliimiga. Parima lõpptulemuse saavutamiseks soovitame igat neljandat vuuki armeerida ja värvi alla viimistlemisel tasanduskihtides kasutada armeerivat võrku.

Mõõtmed

Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm)
ECOTERM+ 500 600 500 200
ECOTERM+ 375 600 375 200
ECOTERM+ 300 600 300 200

 Koguseline arvestus

Toode kg/tk tk/m² tk/alusel m³/alusel m²/alusel liimi kulu(kg/m²)
Murfor armatuuri
kasutamisel
liimi kulu (kg/m²)
Süvistatud terasarmatuuri
kasutamisel
ECOTERM+ 500 24,3 8,3 24 1,44 2,88 11,7 14,0
ECOTERM+ 375 18,2 8,3 32 1,44 3,84 9,0 12,0
ECOTERM+ 300 14,6 8,3 40 1,44 4,80 7,5 11,0

bauroc ECOTERM+ plokkide tehnilised näitajad leiad siit.

Andmed seisuga 22.07.2020

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}

Murfor armatuuri kokkuvõte

Tüüp m Rullide arv
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}