Passiivmaja välissein

Passiivmaja projekteerimisel vastavalt Passive Haus Institut välja töötatud metoodikale on välisseinte soojusisolatsioonivõimele kehtestatud nõue U≤0,15W/(mK), millele vastab bauroc ECOTERM+ 500 plokkidest välissein. Samas näitavad praktilised energiaarvutused, et sellise soojaisolatsioonivõimega seinast piisab passiivmaja ehitamiseks Saksa kliimatingimustes. Meie põhjamaistes kliimatingimustes tuleb seada sihiks passiivmaja projekteerides välisseina soojusläbivusele U≤0,1W/(mK).

Passiivmaja välisseina soovitatud lahendus bauroc ECOTERM+ 300 plokkidest

Joonis 3. Passiivmaja välisseina soovitatud lahendus bauroc ECOTERM+ 300 plokkidest.

bauroc pakub passiivmaja projekteerijatele ja ehitajatele väga lihtsat ja „lollikindlat“ välisseina konstruktsiooni. Me soovitame ehitada 300mm plokkmüüritis parima soojusisolatsioonivõimega bauroc ECOTERM+ 300 plokkidest ning lisada sellele 200mm parimat saadaolevat soojustusmaterjali, mille λD ≤ 0,032W/(mK). Selline seinakonstruktsioon vastab nõudele U≤0,1W/(mK).

Väga positiivne on ka see, et aknad ja uksed võib kinnitada otse bauroc ECOTERM+ müüritisse ja ei ole vaja ehitada täiendavalt kinnitusraame. 200mm soojustuskihi paigaldamine välisseinale on tavapärane praktika ja oluliselt lihtsam, kui 300…400mm paksu soojustuskihi paigaldamine.

Täiendav eelis bauroci toodete valimisel passiivmaja projekteerimisel ja ehitamisel on passiivmaja nõutud hoone õhutiheduse lihtne saavutamine, kuna bauroc plokkmüüritis on õhutihe ja lekkekohtade vältimiseks tuleb tähelepanu pöörata ainult liitumiskohtadele (põrandad, laed, uksed ja aknad). Passiivmaja range õhutiheduse nõue on seotud vajadusega viia miinimumini õhuleketest tingitud soojakaod.

Passiivmaja komponentidele kehtestatud nõuetega saad tutvuda Passiv Haus Institute kodulehel

http://www.passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm

 

Andmed seisuga 17.6.2017