bauroc KROHVISÜSTEEM

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Bauroc pakub poorbetoonist seinte viimistlemiseks sobivaid krohvisegusid. Samad tooted sobivad kasutamiseks nii sise- kui ka välisviimistluse jaoks.

Siseviimistluse variandid

Sõltuvalt müüritööde kvaliteedist ja viimistletava pinna tasasusest võib bauroc plokkidest seina kas ainult pahteldada või siis viimistleda kahes etapis, esmalt tasanduskrohv ja seejärel pahtliga lõppviimistlus.

 • Viimistlemine ainult pahtliga: tänu plokkide siledatele pindadele, täpsetele mõõtudele ja õhukese liimvuugiga ladumisele ei vaja korralikult laotud bauroc plokkidest seinad tasaseks krohvimist, vaid piisab ainult pahteldamisest bauroc PAHTLIGA. Eeltingimuseks on väga korralikult ette valmistatud aluspind, milles kõik plokkide horisontaal- ja vertikaalvuugid on servani liimiga täidetud ja sein on perfektselt tasaseks lihvitud. Antud variandi korral on lõpliku pahtlikihi paksus ca 5mm ja pahtlikiht vajab armeerimist sobiva armeerimiskangaga. Pahtel kantakse seinale kahes kihis, esmalt paksem ca 3-4mm paksune kiht, millesse surutakse armeerimiskangas ja siis kantakse täiendavalt peale veel 1…2mm pahtlikiht.
 • Tasanduskrohv + pahtel: juhul kui aluspind ei ole perfektne, siis tuleb kasutada seina esmaseks tasandamiseks bauroc KERGALUSKROHVI minimaalselt 5mm paksuse kihina ja krohvipind täiendavalt siluda ca 2mm paksuse bauroc PAHTLI kihiga. Aluskrohvi kiht vajab armeerimist armeerimisvõrguga.

Värvitud seinte korral tuleb värvieelne viimane õhuke pahtlikiht hoolikalt ära siluda, viimase värvieelse kihina võib kasutada ka saadaolevaid kasutusvalmis siseviimistluse peenpahtleid.

Välisviimistluse variandid

 • Esmane soovitus on kasutada terviklikku välisviimistlust: plokkseinale kantakse vähemalt 10mm paksune bauroc KERGALUSKROHVI kiht, mis on armeeritud sobiva armeerimisvõrguga. Aluskrohvi peale kantakse ühes kihis bauroc VIIMISTLUSKROHV. bauroc VIIMISTLUSKROHV on valget värvi ja pinnastruktuur jääb krobe, täiteaine terasuurus on kuni 2mm.
 • Valge asemel värvilise seina valimisel tuleb bauroc VIIMISTLUSKROHV pärast kuivamist üle värvida mineraalsele väliskrohvile  sobiva fassaadivärviga, näiteks Caparol Sylitol Finish 130 või Caparol ThermoSan.
 • Alternatiiv juhuks kui klient soovib valge teralise viimistluskrohvi asemel mingit muud värvi ja/või mustriga krohvi, on kanda vähemalt 10mm paksusele bauroc KERGALUSKROHVI armeerimisvõrguga tugevdatud kihile peale mineraalne ja veeauru hästi läbi laskev sobivalt toonitud ja soovitud pinnamustriga viimistluskrohv.

Selleks, et tagada bauroc VIIMISTLUSKROHVI pikaajalist püsivust, soovitame krohvi pinna alati täiendavalt üle värvida veeauru hästi läbi laskva fassaadivärviga, näiteks Caparol Sylitol Finish 130 või Caparol ThermoSan.

bauroc PRIMER (NAKKEKRUNT)

bauroc PRIMER on vahend poorbetoonist seinte kruntimiseks nii sees kui väljas enne krohvimist ja pahteldamist. Pärast kuivamist värvitu. Tarnitakse kontsentraadina 10l plastkanistrites.

Kasutamine: Kasutamiseks lahjendada kontsentraati veega vahekorras 2 mahuosa bauroc PRIMER ja 1 mahuosa vett. Kanda puhtale, kuivale ja tolmuvabale pinnale rulli, pintsli või harjaga ühtlaselt kogu pinna ulatuses kuni aluspinna täieliku märgumiseni.

Õhu ja pinna temperatuur peab olema vahemikus +8°C kuni +30°C. Mitte kruntida otsese päikesekiirguse, vihma, või tugeva tuule korral. Kuivamisaeg +20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on 12 tundi, seejärel on pind valmis edasiseks töötlemiseks.

Kontsentraadi kulu on 0,1-0,35 l/m²

Tööriistade puhastamiseks ja plekkide eemaldamiseks kasutage vett.

Säilitamine: Hoida jahedas, kuid kaitsta külmumise eest! Säilivusaeg 12 kuud. Valmistamise kuupäev vaata pakendilt.

Ohutuskaart

bauroc KERGALUSKROHV

bauroc KERGALUSKROHV on mineraalne armeeritav kergkrohv poorbetoonist müüritise viimistluskihile aluskihi loomiseks nii sise- kui ka välispindade tarvis. bauroc KERGALUSKROHV on lubja ja tsemendi sideainel kõrgkvaliteediliste mineraalsete lisanditega armeeritav krohvisegu ja seetõtu väga elastne. Krohvi soojuserijuhtivus on ca 3× väiksem, kui tavalistel krohvisegudel ning selle erikaal on ca 1/3 võrra kergem.

Tarnitakse 25kg kuivsegukottides, täisalusel on 48 kotti.

 • Kivistunud segu kuivtihedus: 1,1-1,3 kg/dm3
 • Soojusjuhtivus λ10, dry: ≤0,33 W/(m · K), (P=50%, EN 1745 tabeliväärtus)
 • Veeauru läbilaskvus koefitsient μ: ≤15

Kasutamine: Pakendi sisu (25 kg) segatakse 6-7 l puhta veega aeglaselt pöörleva seguriga ühtlaseks massiks. Segamise aeg peab olema orienteeruvalt 5 minutit. Valmissegatud segu lasta ca 5 min seista ja veel kord lühidalt läbi segada. Vajaduse korral lisada konsistentsi reguleerimiseks natuke vett.

Valmis krohvisegu kantakse pinnale kahes kihis. Krohvikihi kogupaksus väljas on minimaalselt 10 mm ja sees minimaalselt 5 mm. Kõigepealt kanda krunditud pinnale segu 2/3 kogupaksusest (väljas ca 7mm, sees ca 3mm) segukiht ja paigaldada sellesse ülekattega klaaskiud-armeerimisvõrk. Seejärel kanda pinnale teine kiht märg-märjale meetodil. Kõikides nurkades, servades ja deformatsioonivuukides tuleb kasutada vastavaid krohviprofiile.

Soovitav temperatuur peaks olema vahemikus +10…+20°C. Tähelepanu! Krohvitud pinda tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri või tuule poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest. Kuivavaid pindu tuleb vajadusel niisutada.

Kulunorm: 1mm paksuse kihi jaoks kulub ca 1,2 kg kuiva krohvisegu.

Säilitamine: Hoida kuivas ruumis aluste peal. Kaitsta niiskuse eest. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt 12 kuud. emalt 12 kuud. Toode sisaldab lisaaineid, mis vähendavad lahustuva kroomi (VI) sisaldust tasemeni < 0,0002% (õigete säilitamistingimuste korral aktiivne vähemalt 12 kuud).

Toimivusdeklaratsioon

Ohutuskaart

bauroc VIIMISTLUSKROHV

bauroc VIIMISTLUSKROHV on kraapekrohvi struktuuriga mineraalne välisviimistluskrohv.

Tarnitakse 25kg kuivsegukottides, täisalusel on 48 kotti.

 • Kivistunud segu kuivtihedus: 1,6-1,7 kg/dm3
 • Soojusjuhtivus λ10, dry: ≤0,61 W/(m · K), (P=50%, EN 1745 tabeliväärtus)
 • Veeauru läbilaskvus koefitsient: μ: ≤ 25
 • Kraapekrohvi struktuur, tera suurus ≤2,0 mm.

Kasutamine: Pakendi sisu (25 kg) segatakse 5,5-6,5 l puhta veega aeglaselt pöörleva seguriga ühtlaseks massiks. Seejärel lasta segul pisut paisuda ja veelkord läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Segule lisada alati sama kogus vett, kuna muidu võib esineda erinevusi struktuuris ja värvitoonis. Krohvi pealekandmisaeg pärast segu valmimist on olenevalt ilmastikust umbes 1 kuni 1,5 tundi. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Aluskrohvi võib katta alles pärast piisavat kuivamist ja kõvastumist. Värskelt  bauroc KERGALUSKROHVIGA krohvitud aluspinna korral ei ole kruntimine vajalik. Pärast pikemaid kui 4 nädalat tööpause (nt pärast talvist ehituspausi) tuleb pind kruntida tootega Caparol Putzgrund 605.

Krohvipinna struktuur sõltub kasutatavate töövahendite valikust, seepärast tuleb ühel pinnal kasutada samu tööriistu. Ühtlase pinnastruktuuri saamiseks tuleks tervikpinnad teostada ühel ja samal töölisel, et vältida erineva „käekirja” tõttu tekkivaid struktuurierinevusi.

Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5°C ega tõusta üle +30°C. Krohvimistöid ei tohi teostada otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kulunorm sõltub objekti keerukusest ja krohvija käekirjast. Suurtel sirgete seintega objektidel on kulunorm alates 2,9 kg/m², keerulisematel objektidel võib reaalne kulu olla ka 3,5…4 kg/m².

Säilitamine: Hoida kuivas ruumis aluste peal. Kaitsta niiskuse eest. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt 12 kuud.

Toimivusdeklaratsioon

Ohutuskaart

bauroc PAHTEL

bauroc PAHTEL on peeneteraline viimistluspahtel müüritise, ebatasaste aluspindade või aluskrohvi tasaseks pahteldamiseks nii kuivades kui niisketes ruumides, nii sise- ja välispindadel. Toote peamine kasutuskoht on bauroc plokkseinte siseviimistlus.

Tarnitakse 25kg kuivsegukottides, täisalusel on 48 kotti.

 • Tera maksimaalne suurus 0,2 mm
 • Kivistunud segu kuivtihedus: 1,4-1,5 kg/dm3
 • Soojusjuhtivus λ10, dry: ≤0,45 W/(m · K), (P=50%, EN 1745 tabeliväärtus)
 • Veeauru läbilaskvus koefitsient μ: ≤25

Kasutamine: 1 kott (25 kg) kuivsegu segada 6–7 l veega hoolikalt ühtlaseks tükkideta massiks ning lasta 5 minutit seista ja seejärel veelkord hoolikalt läbi segada. 25 kg kuivainet annab ca 18–19 liitrit valmispahtlit. Valmispahtli kasutamisaeg on ca 2,5 tundi.

Valmispahtel kanda pinnale pahtlilabidaga, silekelluga või pahtlipritsiga. Korraga pinnale kanda 1-5 mm paksuse kihina. Pärast pahtlisegu tasandamist ja lühiajalist kuivamist töödelda pind käsnhõõrutiga (viltida) või siluda roostevabast terasest siluriga. Peale kuivamist lihvige mehaaniliselt maha ebatasasused.

Pahtli pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5°C ega tõusta üle +30°C. Krohvimistöid ei tohi teostada otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. PAHTLIGA viimistletud pind on normaaltingimuste korral üle värvitav umbes 7 päeva pärast.

Kulunorm: ca 1,4–1,5 kg/m²/mm.

Säilitamine: Hoida kuivas ruumis aluste peal. Kaitsta niiskuse eest. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt 12 kuud.

Toimivusdeklaratsioon

Ohutuskaart

Andmed seisuga 26.05.2021

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Siseviimistlus

Välisviimistlus

Viimistlusmaterjalide summaarse vajaduse hinnang
bauroc PRIMER bauroc KERGALUSKROHV bauroc PAHTEL bauroc VIIMISTLUSKROHV
{{ totalPrimer }}
kanister, 10 l
{{ totalLightweightRender }}
kott, 25 kg
{{ totalPutty }}
kott, 25 kg
{{ totalFinishingRender }}
kott, 25 kg