Tulepüsivus

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1. Poorbetoon talub hästi ka hetkelist väga kõrge temperatuuri mõju kuna poorne struktuur kaitseb materjali tavalisele betoonile omasest aurustuva vee põhjustatud kahjustustest. Tasakaaluniiskusest allapoole kuivamine põhjustab poorbetooni kahanemise. Tugevam kahanemine toimub 200…300 °C vahel mitmeid tunde kestnud põlengu jooksul. Seejärel jääb kahanemine konstantseks, kuni see umbes 700 °C juures taas kasvab.
Kuna tulekuumus tungib materjali eriti aeglaselt, tekib isegi tugevate lühiajaliste põlengute korral tavaliselt ainult poorbetooni pinna kahanemisest tingitud pragude võrk, mis ei mõjuta materjali tugevusomadusi.
Füüsikaliselt ja keemiliselt seotud vee aurustudes väheneb põlengu jooksul ka materjali mahukaal.
Survetugevus püsib temperatuuri tõustes kuni +700 °C. Seejärel see langeb peaaegu sirgjooneliselt nii, et +800 °C juures on survetugevus 50 % algsest väärtusest ja +900 °C juures null.

Tabel 1. bauroc müüritise tulepüsivus, tavaseinad, klassid EI ja REI. Standardi EVS-EN 1996-1-2/NA:2008 tabeliväärtused.

Müüritise paksus, mm
Toode (tihedus) 75 100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
UNIVERSAL (375 kg/m³) REI 180 REI 240
CLASSIC (425 kg/m³) EI 90 R 120/
EI 180
REI 180 REI 240 REI 240
ELEMENT (475 kg/m³) EI 60 EI 120  EI 240
HARD (535 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI 120 R 120/
EI 240
REI 240 REI 240
SOLID(700 kg/m³) REI 240 REI 240

Tabel 2. bauroc müüritise tulepüsivus, tulemüürid, klassid EI-M ja REI-M. Standardi EVS-EN 1996-1-2/NA:2008 tabeliväärtused.

Toode (tihedus) Müüritise paksus, mm
250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 180
REI-M 180
EI-M 180
REI-M 180
UNIVERSAL (375 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
CLASSIC (425 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
HARD (535 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 120
REI-M 120
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90

Tabel 3. bauroc SEINAPANEELIDE  tulepüsivus. Standardi EN 12602:2016 tabeliväärtused.

Mõõdud, mm Tulepüsivuse klass
Laius Kõrgus Maks. pikus
EI

EI-M
375 600 6000 EI 240 EI-M 180
300 600 6000 EI 240 EI-M 180
250 600 6000 EI 240 EI-M 180
200 600 6000 EI 240 EI-M 90
150 600 6000 EI 240

Tabel 4. bauroc LAEPANEELIDE tulepüsivus. Standardi EN 12602:2016 tabeliväärtused.

Laius, mm Kõrgus, mm Maks. pikkus Tulepüsivuse klass
300, 600 250 6000 REI 90

Andmed seisuga 5.03.2020