Moodulid

bauroc poorbetoontooteid valmistatakse teatud kindlate mõõtmetega. Sellepärast tasub juba projekteerimise staadiumis järgida kokku lepitud moodulite mõõtusid. bauroc toodete puhul on põhimoodul horisontaalsuunas 2M ja vertikaalsuunas 2M. Moodulmõõt M = 100 mm. Tehnoloogilistest võimalustest tulenevalt valmistame ainult teatud standartsete mõõtmetega tooteid.

Horisontaalmoodulid

Hoone projekteerimisel panna teljed paika sammuga n•2M. Välisseinad tuleks telgedega siduda selliselt, et ploki siseserv on 150 mm kaugusel teljest. Hoone sisemised kandvad vaheseinad on soovitav paigutada nii, et telg asub seina mõlema pinna vahel ja vähemalt 100 mm seina pinnast seespool. Mõlemalt poolt koormatud vaheseina minimaalne paksus on seega 200 mm. Sellega on tagatud paneelide vajalikud toetuspikkused seintele.
Ka akna- ja ukseavade laiused on soovitav projekteerida 2M kordsetena (vt. tüüpsilluste pikkused)
Sokli ja keldri välisseina seotakse ülapoolel oleva välisseina suhtes nii, et valmis välispindade vahel on 15…35 mm aste.

Joonis4.1

Sokli sidumine moodulivõrguga

Vertikaalmoodulid

Kõrguse suunas kasutatakse põhimoodulit 2M, mis on sama kui bauroc plokkide kõrguse moodulmõõt (arvestab ka liimvuugi paksust müüritises).
Vahelagede kohal tekib vahest siiski katkestus, sest raudbetoonist õõnespaneelide paksus ei ole alati 200 mm (tavaliselt 220 mm või 265 mm).
Sageli on kasulik vahelae paneelide peale liimida esmalt sobivasse kõrgusesse saetud plokk. Selliselt jääb ka voodriga seina tellisvooder normaalsesse 1M vertikaalmoodulisse.
Akna- ja ukseavade paigutamisel lähtutakse sellest, et ava ülemine serv määratakse tavalisele tasemele, mis on 4M või 2M (bauroc silluse kõrgus) võrra madalamal paneeli alumisest pinnast.
Aknaavade kõrgusmõõt võiks olla samuti 2M kordne, et vähendada plokkide saagimise vajadust.

Alljärgnevatel joonistel on toodud ristlõiked, kus on arvestatud ülaltoodud juhistega.

Joonis4.2a06

baurooc seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus bauroc ECOTERM+ välisseinas

 

Joonis4.2b06

bauroc seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus bauroc CLASSIC plokkidest voodriga välisseinas

Andmed seisuga 01.01.2011