U-plokkidest sillused

bauroc U-plokkidest silluste projekteerimisel tuleb lähtuda üldistest raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise eeskirjadest. bauroc U-plokk täidab sellisel juhul raketise ülesannet ja silluse moodustab sinna sisse valatud betoon. Sillused tuleks projekteerida võimalikult jäikadena (läbipaine ≤L/400), et vältida müüritise muljumist tugipinnas.

U-plokkidest silluste tegemiseks on kaks varianti

Esimene variant
Sillused valatakse maapinnal kindlal alusel ja tõstetakse pärast kivistumist kraanaga ettenähtud kohta.

usillus_5 usillus_3 usillus_4

Teine variant
Akna või ukseava kohale ehitatakse puidust raketis, mille peale asetatakse U-plokid ning valatakse sillus. Raketis eemaldatakse pärast betooni kivistumist.

U-plokkidest sillused peavad toetuma müüritisele mõlemas otsas vähemalt 250 mm. Tugipinna plokk peab olema täisplokk.