Energiaklassi kalkulaator

>> Kalkulaatori leiad lehe lõpust

Eestis kehtib alates 2019 aastast Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr. 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“, mis sätestab uute ehitavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatarbe ja selle arvutamise metoodika. Määrus on avaldatud Riigi Teatajas ja selle täieliku teksti leiate siit.

Energiaarvutuse metoodikast arusaamine ja energiaarvutuse programmide kasutamine nõuab põhjalikke erialaseid eelteadmisi. Samas on lühiülevaade eramaja energiatõhususe põhimõtetest vajalik kõigile, kes soovivad ehitada uut kodu. Just nimelt ilma erialateadmisteta tulevastele koduomanikele mõeldes töötasime välja keskmise suurusega eramajade lihtsustatud energiaarvutuse kalkulaatori, mis illustreerib peamisi energiatõhususe põhimõtteid. Kalkulaator võimaldab läbi mängida erinevaid energiarvestuse lähteandmete variante ning näha koheselt ühe või teise muudatuse mõju soojakadude jaotuses ning hoone üldises energiatõhususes.

Kalkulaator illustreerib hästi infolehel bauroc ja passiivmaja toodud andmeid selle kohta, et energiatõhusate hoonete saavutamiseks on kaks alternatiivset teed

  1. Passiivmaja variant – ülimadalate U-arvudega välispiirete ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi kasutamine, ainsaks küttesüsteemiks on sissepuhutava ventilatsiooniõhu soojendamine
  2. Madalenergiamaja variant – optimaalsete U-väärtustega välispiirete ja kõrge kasuteguriga kütte- ning ventilatsioonisüsteemide kombineeritud kasutamine.

bauroc tooted sobivad hästi nii madalenergiamajade kui ka passiivmajade seinte, põrandate ja katuslagede ehitamiseks järgmistel põhjustel:

  • bauroc plokid ja paneelid on parima soojapidavusega kivist ehitusmaterjalid. Madalenergiamaju on võimalik ehitada ilma seinte lisasoojustuseta, paneelide lisasoojustuse vajadus on ca 5-10 cm väiksem kui teisi põranda- ja laekonstruktsioone kasutades. Passiivmajade ehitamisel on bauroc seinte vajaliku soojustuskihi paksus ca 10cm väiksem kui muid seinamaterjale kasutades.
  • bauroc toodetest seinad, põrandad, laed ja sõlmlahendused on õhutihedad, mistõttu soojakaod õhulekete (infiltratsiooni) kaudu on minimaalsed.
  • bauroc poorbetoon on soojust ja niiskust akumuleeriv hingav materjal, mistõttu bauroc toodetest ehitatud majades on ühtlane, meeldiv mikrokliima.

Eramu energiaklassi kalkulaator kasutab lihtsustatud, (Tallinna) kraadpäevadel põhinevat arvutusmeetodit. Antud kalkulaator on mõeldud kompaktsete, soovitavalt kahekorruseliste keskmise suurusega (köetav põrandapind 120…220 m2) hoonete arvutamiseks. Kalkulaator leiab orienteeruvad energiatarbimise näitajad ja ei ole kasutatav energiatõhususe tõendamisel. Kalkulaatori abil on võimalik võrrelda välispiirete erinevate näitajate ja tehnosüsteemide mõju lõpptulemusele ning näha energiakadude osakaalusid, mis võimaldab planeerimisprotsessis optimeerida erinevaid kulukomponente.

 

Eramu energiaklassi kalkulaator

Hoone üldandmed

Välispiirded

Palun täita kõik väljad!

Eramaja ligikaudse energiaarvestuse tulemused (indikatiivsed andmed)

Indikatiivne ET arv: {{ resultData.etNumber }} kWh/m²a

Energiatõhususarv (kWh/m²a)
ET ≤ 120, liginullenergiamaja
121 ≤ ET ≤ 140, madalenergiamaja
141 ≤ ET ≤ 160, nõuetele vastav maja
161 ≤ ET ≤ 210
211 ≤ ET ≤ 260
261 ≤ ET ≤ 330
331 ≤ ET ≤ 9999
Eramaja energiatõhususe klass
A
B
C
D
E
F
G

NB! ET-arv ületab kehtestatud normi 160kWh/m²a ja selline hoone ei saa ehitusluba

Katus {{ resultData.roofPercent }}%

Ventilatsioon {{ resultData.ventilationPercent }}%

Seinad {{ resultData.wallPercent }}%

Põrand {{ resultData.floorPercent }}%

Tarbevesi {{ resultData.waterPercent }}%

Õhulekked {{ resultData.airPercent }}%

Aknad, uksed {{ resultData.windowsDoorsPercent }}%

Arvutus on tehtud kraadpäevade meetodil tasakaalutemperatuuril 14°C.

Arvestus on ligikaudne ja ei ole kasutatav energiatõhususe tõendamisel. Arvestuse tulemused on indikatiivsed ja Bauroc AS ei võta sellega seoses endale mingeid kohustusi.

Energiaarvestuse tulemused illustreerivad seda, et kõrge energiaklassi saavutamiseks on vaja pöörata tähelepanu nii välispiirete soojapidavusele, õhutihedusele kui ka tehnosüsteemide efektiivsusele, kusjuures välispiirete soojusjuhtivuse (U-arvu) alandamine alates teatud piirist ei anna enam märgatavat efekti.

Energiatõhususest loe lähemalt siit.