SEINAPANEEL

bauroc SEINAPANEEL on armeeritud kuni 6m pikkune poorbetoonpaneel, mida saab kasutada hoonete mittekandvate monteeritavate sise- ja välisseinte ehitamiseks. Paneelid laiusega 150mm on siledate sängituspindadega, alates laiusest 200mm on paneelid punn-tapp ühendusega. Paneelid paigaldatakse horisontaalselt, sängituspinnale kantakse bauroc plokiliimi, mis tihendab horisontaalvuugid ning paneelid kinnitatakse otstest kandekonstruktsiooni (betoon- või teraspostid) külge. “EI” nõudega tuletõkkeseinte ehitamisel võib bauroc plokiliimi asemel horisontaalvuugid tihendada ka tihenduslindiga, “EI-M” nõudega tulemüüride ehitamisel tuleb kasutada plokiliimi. SEINAPANEELIDE paigaldamisel tuleb kasutada spetsiaalset paneelihaaratsit, mida on võimalik meie käest osta.

Seinapaneel

SEINAPANEEL

Kasutuskohad

Peamised kasutuskohad on tööstus- ja logistikahallide ning põllumajandushoonete tavalised tuletõkkeseinad (EI) kui ka löögikindlad tuletõkkeseinad (EI-M alates seina laiusest 200 mm). bauroc SEINAPANEELID sobivad ka mistahes muude nii köetavate kui ka külmade ruumide sise- ja välisseinte ehitamiseks. 250 mm ja laiemad bauroc paneelseinad ei vaja tööstushoonetes reeglina soojustamist, 250 mm paneelseina soojusläbivus U=0,57W/m²K.

bauroc paneelide eelised

 • Tulekindlad. Kõik bauroc paneelidest seinad vastavad tulepüsivuse näitajale EI240.
 • Löögikindlad. Tänu paneeli sees olevale sarrusvõrkudele on bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud seinad löögikindlad.
 • Kerge kaal. Hoonesisesed paneelseinad ei vaja reeglina vundamenti ja neid võib paigaldada otse betoonpõrandale.
 • bauroc SEINAPANEELID ei paisu päikese käes kuumenemisel.
 • bauroc SEINAPANEELID on heade müra summutavate omadustega. Viimistlemata kujul tagab krobeline paneelipind vähese müra peegeldumise, mis on eriti oluline müratekitavate seadmetega tööstushoonetes.
 • Viimistlemata bauroc paneelidest seinad tasandavad hästi hoone sisest niiskusrežiimi.
 • bauroc SEINAPANEELIDEST monteeritud seinad võib jätta viimistlemata nii seest- kui väljastpoolt. Juhul kui esteetilistel kaalutlustel on viimistlus ikkagi vajalik, siis on sobiv seinad katta lubivärviga või pritskrohviga. Sisetingimustes võib kasutada ka lateksvärvi.
 • Tänu bauroc poorbetooni heale soojapidavusele ei vaja 250mm ja laiematest bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud tootmishoonete ja põllumajandushoonete välisseinad reeglina soojustamist. 250 mm paneelseina soojusläbivus U=0,57W/m²K.

Tarneajad

bauroc SEINAPANEELE valmistame ainult tellimuste alusel. Eeldatava tarneaja saame anda tellimuse esitamisel, reeglina jääb tarneaeg vahemikku 5-8 nädalat alates tellimuse kinnitusest.

Paneelide kuju ja mõõtmed

bauroc SEINAPANEELIDE kõrgus on 600 mm ja laius 150, 200, 250, 300 või 375 mm. bauroc SEINAPANEELE valmistame pikkusega 1,2 m kuni 6,0 m sammuga 0,2m, aga kokkuleppel tellijaga on võimalik valmistada ka täpselt konkreetses ehitusprojektis vajalike eripikkustega SEINAPANEELE. Paneelid laiusega 150mm on siledate sängituspindadega, alates laiusest 200mm on paneelid punn-tapp ühendusega.

Tabeli paneelide pikkuste standardmõõtudega leiate siit.

bauroc paneelide tehnilised näitajad

Paneele valmistatakse poorbetoonist keskmise kuivtihedusega 525 kg/m³ ± 25 kg/m³. Paneelides on kaks sarrusvõrku mis tagavad vajaliku tugevuse ja kindluse. Paneelide soojuserijuhtivus λ10,dry =0,13 W/mK.

Tabel. bauroc SEINAPANEELIDE tehnilised näitajad

Paneelide mõõdud, mm
laius / kõrgus / maks. pikkus
Kaal Tulepüsivus,
EI
Tulepüsivus,
EI-M
Soojusläbivus
5% niiskuse juures
Plokiliimi kulunorm,
jm/kott(25kg)
Kasutuskoht
150 / 600 / 6000 381kg EI 240 0,9 W/(m²K) 93 EI240 tuletõkkeseinad, millede puhul ei nõuta löögikindluse klassile vastavust
200 / 600 / 6000 506kg EI 240 EI-M 90 0,7 W/(m²K) 70 Tuletõkkeseinad, klass EI-M 90 / EI 240
250 / 600 / 6000 626kg EI 240 EI-M 180 0,57 W/(m²K) 56 Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180 / EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,57… 0,49 (niiskus 5%…1%)
300 / 600 / 6000 747kg EI 240 EI-M 180 0,49 W/(m²K) 56 Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180 / EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,49… 0,41 (niiskus 5%…1%)
375 / 600 / 6000 929kg EI 240 EI-M 180 0,4 W/(m²K) 44 Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180 / EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,4…0,33 (niiskus 5%…1%)

Paneelide lõikamine ja läbiviigud

Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna sellega rikutakse paneelides olevat sarrusvõrku. Ukseavade tegemiseks tuleb avade kõrval kasutada lühemaid paneele ning ülevalt sillatakse ava pikema paneeliga. Väiksemate avade ja läbiviikude projekteerimiseks küsi nõu bauroci esindajalt.

Paneelide paigaldus

Kõige alumise paneeli alla tuleb kindlasti paigaldada hüdroisolatsioon. Esimene paneel paigaldatakse vundamendile, soklipaneelile (vt. sõlm ”Vundament 1.1.1”) või betoonpõrandale müürimördiga, mis tasandab aluspinna ebatasasused. Järgnevad paneelid paigaldatakse kas elastsele tihendile (ühepoolne kleebitav teip 6x15mm 2tk) või kasutades bauroc plokiliimi sõltuvalt tulepüsivusnõuetest. Otstest kinnitatakse paneelid betoon-, teras- või liimpuitpostide külge.

seinapaneel_3d_1 seinapaneel_3d_2

Tappliite joonis. Elastse tihendiga horisontaal vuuk

Sõltuvalt tulepüsivusnõuetest omavad SEINAPANEELID erinevaid kinnitusmeetodeid:

 1. Lahendused EI tulepüsivusnõuetega seintele.
 2. Lahendused EI-M löögikindlatele tulepüsivusnõuetega seintele.

SEINAPANEELIDE paigaldusjuhendiga saad tutvuda siin

1. Lahendused EI tulepüsivusnõuetega seintele

Horisontaalvuukides kasutatakse elastseid tihenduslinte 6,0x15mm 2tk või bauroc plokiliimi ja roostevabast metallist valmistatud V-kinnitusdetaile. Kõik need positsioonid kuuluvad tarnekomplekti.

V-kinnitusdetailid paigaldatakse sammuga 600mm igasse SEINAPANEELIDE horisontaalvuuki ja tarnitakse spetsiaalsete sobilike mõõtudega sõltuvalt SEINAPANEELI laiusest. V-kinnitusdetaile on kolm varianti, SEINAPANEELIDE laiustele 150 ja 200mm, eraldi laiustele 250 ja 300mm ning eraldi laiustele 375 ja 500mm. Üks detaili haru kinnitatakse ühe tugipostiga ühendatava paneeli külge ja teine haru fikseeritakse kinnituse pingsust tagades teise paneeli külge. V-kinnitusdetaili ühendusplaadid omavad kinnitusavasid – kumbki 4tk, mille kaudu lüüakse detailid roostevabast naelte* 3,4x100mm abil monteeritud SEINAPANEELI ülapinna külge, seejuures mitte lähemale kui 50 mm paneeli servast. Kokku on ette nähtud 8 naela* ühe V- kinnitusdetaili kohta. Vertikaalvuugid täidetakse polüuretaanvahu* või mineraalvillaga* ning vuugitakse väljast alustihendile* kantud elastse mastiksiga*.

V- kinnitite ühendusmeetodid tugipostide külge sõltuvad kasutatavate postide materjalist. Järgmistel sõlmedel on antud V- kinnititega SEINAPANEELIDE ühenduste põhimõttelised lahendused:
„Sein 3.1.1“ – kinnitus raudbetoonposti külge kasutades kuiv- või kuumtsingitud (sisekonstruktsioonides) või roostevabu (väliskonstruktsioonides) kiilankruid* M6 konksuga.
„Sein 3.1.2“ – kinnitus raudbetoonposti külge kasutades varem sellesse valatud roostevabu kobasid* ø8mm, pikkusega/sügavusega 300mm, sammuga 600mm.
„Sein 3.1.3“ – kinnitus metallposti külge kasutades selle külge keevitatavaid metallkobasid* ø8mm(20x80mm) kaetuna korrosioonikaitse kihiga, sammuga 600mm.
„Sein 3.1.4“ – kinnitus liimpuitposti külge kasutades metallplaadi 60x160x4,0 mm külge keevitatud koba* ø8mm(20x80mm) kaetuna korrosioonikaitse kihiga, sammuga 600mm. Antud detaili kinnitamiseks kasutatakse puidule ettenähtud tsingitud kuuskantpeakruve* 6,0x80mm varustatuna seibiga*.
„Sein 3.1.5“ – kinnitus liimpuitposti külge kasutades kuiv- või kuumtsingitud (sisetingimustes) või roostevabu (välistingimustes) puidukruve konksuga* ø6mm, sammuga 600mm.

*Antud detailid/materjalid on toodud näidislahendustena, täpsed ettekirjutised annab projekti autor, samuti ei kuulu need materjalid bauroc’i poolse tarne koosseisu.

2. Lahendused löögi- ja tulekindlatele seintele (EI-M nõudega seinad)

Horisontaalvuukides kasutatakse ainult bauroc plokiliimi. Liimi kulunormid leiate ülalolevast tabelist. Tugipostidega kinnitamiseks kasutatakse tulekaitsevõõbaga kaetud lehtterast*. Terasleht omakorda fikseeritakse kas roostevabast (väliseinakonstruktsioonis) või kuiv- või kuumtsingitud (sisekonstruktsioonides) keermelati* M12 abil kasutades samast materjalist või pinnatöötlusega seibe* ja mutreid*, sammuga 1200mm paneelide ühendusvuugis tugipostiga. Lehterase lõppvalik sõltub konstruktsioonilistest iseärasustest ja teostatakse konstruktori poolt. Standardne lehtteras on 120x10mm*. Vertikaalvuugid täidetakse polüuretaanvahu* või mineraalvillaga*.

Keermelati kinnitusmeetod tugiposti külge sõltub tugiposti materjalist. Sõlmedel on näidatud kinnitusviiside põhimõttelised lahendused:
„Sein 3.2.1“ – kinnitus raudbetoon posti külge kasutades sisekeermega kas roostevabast (väliseinakonstruktsioonis) või kuiv- või kuumtsingitud (sisekonstruktsioonides) löögiankruid* M12.
„Sein 3.2.2“ – kinnitus terasposti külge kasutades postikülge keevitatud sisekeermega terashülssi M12* kaitstud korrosioonikaitse võõbaga*.

*Antud detailid/materjalid kujutavad põhimõttelisi lahendusi, täpsema lahenduse annab projekti autor, samuti ei kuulu need materjalid bauroc tarnekomplekti koosseisu.

Samuti annab projekti autor SEINAPANEELIDE tugi- ja kinnituskonstruktsioonide tulekaitsenõuetele vastava lõpplahenduse.

Erinevate seinasõlmede tüüplahendused

 • Vundamendi sõlme lahendus, vt. sõlme „Vundament 1.1.1“;
 • Sisenurga sõlme lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.1“;
 • Võimalus laiendada, vt. EI-M sõlme „Sein 1.2.2“;
 • Võimalus laiendada, vt. EI sõlme „Sein 1.2.3“;
 • Usteavade lahendus laiusele kuni 1200mm, vt. sõlme „Sein 1.2.4“;
 • Laiemate usteavade lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.5“;
 • Laiemate usteavade lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.6“;
 • Aknaavade vaheposti lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.7“;
 • Välisnurga EI-M sõlme lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.8“;
 • Välisnurga EI sõlme lahendus, vt. sõlme „Sein 1.2.9“;
 • Katuse/lae ühendussõlm, vt. sõlme „Sein 1.3.1“;

Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust bauroc esindajaga.

Tutvu ka seinapaneelide projekteerimisjuhendiga

Referentsid

Fotodega Maardus asuva laohoone bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud tuletõkkeseintest saate tutvuda siit.

Fotodega tuletõkkeseinte ehitusest VGP Nehatu Logistikakeskuses saate tutvuda siit.

Andmed seisuga 23.09.2021