Müüritise armeerimine ja deformatsioonivuugid

Välistegurid võivad põhjustada plokkseintes mahumuutusi. Peamiselt on mahumuutused tingitud temperatuuri kõikumisest ja niiskussisalduse muutumisest. Selle tulemusel tekivad konstruktsioonisisesed pinged. Kuna plokksein on tõmbepingete suhtes vähese vastupidavusega, võivad need pinged viia aja jooksul pragude tekkimiseni. Sellised praod ei kujuta ohtu müüritise üldisele tugevusele, kuid muudavad viimistletud pindade välisilmet.
Pragude tekkimist võib põhjustada ka vundamentide ja talade ebapiisav jäikus. Lisaks mõjutab plokkseinte pragunemist ka poorbetoonplokkide eneste mahukahanemine. Õige projekteerimine ja ehitamine võimaldab vältida kahjulike pragude teket.
Et vähendada pragude tekkimise ohtu jagatakse müüritis deformatsioonivuukidega piisavalt väikesteks osadeks või kasutatakse plokkseinte armeerimist. Lisaks sellele võib siseviimistluse juures kasutada võrku, mis samuti kaitseb soovimatute pragude avanemise eest.

Deformatsioonivuugid

Kuna iga hoone on omanäoline, ei saa anda täpseid juhiseid deformatsioonivuukide asukoha määramiseks. Selle peaks lahendama projekteerija, kes leiab kõige sobivamad kohad, kuhu vuuk paigutada.

Deformatsioonivuuk tuleks ette näha järgmistesse kohtadesse:

 • vundamendi ja seina vahele kasutades bituumenrullmaterjali;
 • sooja ja külma seina liitumisel või üleminekul;
 • juhul kui muutub plokkseina paksus;
 • kui armeerimata seinte pikkus on üle 6 m (seinte armeerimine võimaldab suurendada deformatsioonivuukide vahekaugust kuni 12 m);
 • pikkade kandvate seinte ristumisel;
 • seinte liitumisel postide või teisest materjalist seintega;
 • kui muutub järsult seina kõrgus.

Deformatsioonivuukide tihendamine

Kuna müüritis on deformatsioonivuugi kohast läbi lõigatud, tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitsta ilmastikumõjude eest. Deformatsioonivuugid täidetakse enamasti mineraalvillaga (näit. ISOVER TK). Väljast- ja seestpoolt tihendatakse välisseinte deformatsioonivuugid elastse vuugitäitega, mis välistingimustes peab olema ilmastikukindel. Viimistlus ei tohi ulatuda vuugitäite peale, sest vastasel juhul kaotab vuuk oma eesmärgi. Samuti võib vuugid katta sobivate liistudega.

Deformatsioonivuugid võib teha näiteks allolleval joonisel toodud viisil.

Def.vuuk

Armeerimine

Pragude tekkimist müüritises aitab vähendada müüritise armeerimine. Armeerimisega saab suurendada ka deformatsioonivuukide vahekaugust. Armatuur paigutatakse kas horisontaalvuukidesse või nähakse ette sarrusvööd. Armeerimise vajaduse ja armatuuri paiknemise määrab ära projekteerija. Reeglina ei vaja armeerimist kitsamad kui 3m laiused bauroc mittekandvad plokkseinad.

Kindlasti tuleks armeerida:

 • pikad seinad kus on vajalik vastupanu külgkoormusele (tuul);
 • raskemini koormatud seinaosad;
 • esimene plokirida vundamendi peal;
 • aknaavade alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemile poole);
 • silluste tugipinnad (900 mm).

Kuna bauroc plokke laotakse õhukesel liimvuugil, pakume müüritise armeerimiseks kahte võimalust:

 1. Kasutada A-III armatuurvardaid Ø 8 mm.
 2. Kasutada Murfor armatuuri

Armatuurvardad A-III Ø 8 mm

Plokkide pealispinda tuleb freesida uurded, kasutades selleks kas elektri- või käsifreesi. Nüüd täidetakse uurded bauroc plokiliimiga ning seejärel uputatakse sinna armatuurvardad nii, et nad oleksid täielikult liimiga kaetud. Vuugisarruse kaugus ploki välispinnast peab olema umbes 60 mm.
Armeerimist vajavatel juhtudel on armeerimise miinimumnõue täidetud kui 375 mm, 300 mm ja 250 mm paksuses seinas paigaldatakse igasse neljandasse vuuki kaks armatuurvarrast ning 200 mm ja 150 mm paksuses seinas üks varras Ø 8 mm.
Vuugiarmatuuri paigutus erinevate plokkseinte jaoks on toodud alljärgneval joonisel.

Armeerimine (2)

Armatuuri ei saa panna silluste pealispinda, kuna soonte freesimine sillustesse on keelatud.
Deformatsioonivuukides tuleb armatuur katkestada.

Murfor® Compact-A armatuur

Vuugisarrus Murfor® Compact-A on punutud terasvõrk mida tarnitakse rulli keeratuna. Ühes rullis on 30 m sarrust ja seda on saada kahe laiusega 40 mm ja 80 mm. Murfor® on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks õhukestes liimvuukides. Plokkide pealispinda ei pea freesima uurdeid, armatuur mahub ära liimivuuki.

Üldised armeerimisjuhised on samad, mis ø8mm armatuurivarraste kasutamiselgi. bauroc plokkidest müüritises soovitame igal korrusel armeerida kõige esimese vuugi, iga neljanda vuugi ja kõige viimase vuugi.

Vastavalt ploki laiusele on vaja ette näha kas üks või kaks kõrvuti asetsevat sobiva laiusega Murfor® Compact-A sarrusvõrku.

Plokkmüüritise laius Sobiv armatuurivõrk ja kogus vuugis Kulunorm, jm/m2
500 2 x Compact A-40 2,86
375 2 x Compact A-40 2,86
300 2 x Compact A-40 2,86
250 2 x Compact A-40 2,86
200 1 x Compact A-80 1,43
150 1 x Compact A-40 1,43
100 1 x Compact A-40 1,43

Murfor armatuur

MurforEFS Murforipaigaldus

Murfor® EFS-Z armatuur on tsingitud ja koosneb õhukestest teraslehtedest (1,5 mm), mis on omavahel ühendatud peenikese traadiga. Murfor EFS-Z on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks õhukestes liimvuukides. Plokkide pealispinda ei pea freesima uurdeid, armatuur mahub ära liimivuuki.

Andmed seisuga 25.10.2017