Soojusplaatide paigaldus

  1. tasanduskrohv
  2. bauroc POORBETOONILIIM vuukides ja seinal
  3. bauroc RENOVE
  4. kivipõrand

Sobivuse kontroll

bauroc RENOVE soojustusplaadid sobivad peamiselt ajalooliste tellistest või looduskivist välisseintega hoonete seestpoolt soojustamiseks. Nõukogude perioodil ehitatud majadest sobivad bauroc RENOVE soojustusplaadid nn. Narva plokkidest jt. poorbetoonist plokkidest või seinapaneelidest ehitatud välisseinte soojustamiseks. Esimene soojustusplaadirida tuleb paigaldada kivi- või betoonpõrandale. Puitpõrandale paigaldamine ei ole lubatud.

Seinapinna ja aluspõranda ettevalmistamine

Vana seinapind tuleb puhastada vanast tapeedist või värvist ja lahtisest vanast krohvist. Juhul kui vanale seinale on tekkinud hallituskiht, siis tuleb see mehaaniliselt eemaldada ning sein hallituse taastekke vältimiseks desinfitseerida. Kontrolli ka aluspõranda tasasust ja vajadusel tasanda põrand sobiva tasandusseguga.

Seina tasandamine

Ettevalmistatud seinapind tuleb tasaseks krohvida kerge (kuivtihedusega kuni 1300 kg/m3) lubitsementkrohviga, näiteks bauroc KERGALUSKROHVIGA. Kindlasti tuleb aluspind esmalt kruntida sobiva krundiga, mis tagab vajaliku nakke vana seina ja uue tasanduskrohvikihi vahel.

Esimene plaatide rida

Liimi põrandale soojustusplaatide laiune  hüdroisolatsiooniriba, näiteks PE riba (võib kasutada ka bituumenrullmaterjali, mida paigalda kaks kihti). Hüdroisolatsiooniribale kanna sõltuvalt aluspõranda tasasusest sobiva paksusega müürisegu, mis võimaldab esimese rea korralikult tasaseks rihtida. Juhul kui aluspõrand on piisavalt tasane (±2mm), siis võid esimese rea ladumiseks kasutada ka bauroc POORBETOONILIIMI.

Soojustusplaadid tuleb paigaldada nii, et kõik plaatide vahelised vuugid ja ka plaadi ning vana seina vaheline pind on täielikult servast servani liimi täis. Paigaldamiseks kasutatav bauroc POORBETOONILIIM peab olema värskelt segatud.

Liim tuleb kanda seinapinnale 1-2 plaadi ulatuses ja paigaldatavate plaatide vertikaalsele servale. Vuugi paksuseks peaks arvestama ca 3mm. Liimsegu kulunorm on ca 6,5 kg/m², mis on arvestatud vuugi keskmise paksusega 2,75 mm.

Aseta plaat seinale ca 1-2 cm vajalikust asukohast eemal, suru tihedalt vastu seina ja nihuta piki seina õigele kohale, samal ajal plaati vastu seina surudes. Selline tehnoloogia tagab seinale kantud liimi kammijälgede tasandamise ja hea nakke tagaseinaga.

Suru kummihaamriga kergelt plaadi otsale koputades paigaldatav plaat tihedalt vastu kõrvalasuvat juba eelnevalt paigaldatud plaati.

Eemalda seinalt äsja paigaldatud plaatide reast üle ulatuv liim selleks, et tagada järgmise rea paigaldus värske liimseguga.

Reas viimase plaadi paigaldamine

Lihtne nipp, kuidas tagada igas reas viimase plaadi paigaldamisel tihedad vuugid, on lõigata rea viimane plaat esmalt õige laiusega ja siis täiendavalt veel diagonaalis. Viimane, kaldu lõigatud kiilukujuline plokk tihendab väga hästi mõlemad külgnevad vuugid.

Järgnevad plaatide read

Plokkseotise tekitamiseks alusta järgneva rea ladumist all olevast plaadist kitsama või laiema soojustusplaadiga. Minimaalne ülekate üksteise kohal olevatel plaatidel on vähemalt 100mm.

Kanna liim seinale, eelnevalt paigaldatud plaadi horisontaalpinnale 1-2 plaadi ulatuses ning paigaldatava plaadi otsapinnale. Jälgi, et paigaldamiseks kasutatav segu oleks värske.

Aseta plaat seinale ca 1-2 cm vajalikust asukohast eemal, suru tihedalt vastu seina ja nihuta piki seina õigele kohale, samal ajal plaati vastu seina surudes. Kasutades loodi ja kummihaamrit rihi plaat täpselt paika. Edasi jätka seinaplaatide liimimist asetades need tihedalt üksteise vastu ning vastu seina.

Meeldetuletuseks esimese rea paigaldusjuhisest:

·         Jälgi, et kõik plaatide vahelised vuugid ja ka plaadi ning vana seina vaheline pind oleks täielikult servast servani liimi täis.

·         Eemalda seinalt paigaldatud plaatide reast üle ulatuv liim selleks, et tagada järgmise rea paigaldamine värske liimseguga.

Plaatide täiendav fikseerimine

Ukse- ja aknaavade kohal olevad plaadid tuleb täiendavalt fikseerida 100mm paksuste soojustusplaatide paigalduseks ette nähtud tüüblitega, mis ei tekita punktkülmasilda.

Juhul kui vana seina korralikus nakkevõimes ei saa kindel olla, siis on soovitav samasuguste tüüblitega kinnitada ka kõik ülemise rea plaadid.

Aknapaled

Vanades majades jäetakse tihti aknapaled soojustamata, eesmärgiga jätta vana sein osaliseltki nähtavale. Põhjuseks võib olla ka see, et aknapale soojustamiseks ei olegi vana akna juures piisavalt ruumi. Sellega kaasneb paratamatult mõningane soojakadu.

Juhul kui on konkreetses renoveeritavas hoones tuleb aknapaled seestpoolt soojustada, siis aknapalede soojustamiseks sobiv materjal tuleks valida vastavalt võimalikule soojustuskihipaksusele. Juhul kui on võimalik kasutada 10cm paksust soojustuskihti, siis sobib bauroc RENOVE , juhul  kui tuleb kasutada õhemat soojustuskihti, siis tuleb valida muu soojustusmaterjal. Aknapalede soojustamiseks võib kasutada ka niiskustihedat soojustust, näiteks EPS soojustusplaate, kuna nende pindala osakaal seinapinnas on väike ja sein saab „hingata“ läbi veeauru läbilaskva välis- ja sisepinna.

Lõppviimistlus

Soojustusplaatidega bauroc RENOVE kaetud seina lõppviimistluseks sobivad mineraalsed, veeauru hästi läbi laskvad, nö „hingavad“ viimistlusmaterjalid, näiteks bauroc KROHVISÜSTEEMI või sarnased tooted, aga ka traditsioonilised lubi- ja savikrohvid.