Sõlmede joonkülmasilla soojusjuhtivused

2012 aastal viis Bauroc AS koos Tallinna Tehnikaülikooliga läbi bauroc plokkidest tarindilahenduste soojustehnilise uuringu. Selle raames analüüsiti tüüpsete sõlmlahenduste joonkülmasildu ja määrati temperatuuriindeksid.
Uuringu aruandega saab tutvuda siin.

Saadud tulemusi on projekteerijatel ja ehitajatel võimalik kasutada sobiva konstruktsiooni valikul ja energiaarvutuste läbiviimisel. Kasutades õigeid joonkülmasilla soojusläbivuse väärtuseid bauroc konstruktsioonidele, saame ka palju reaalsemad tulemused kui kasutada Energiatõhususe arvutamise metoodika standardväärtusi (link määrusele). Kokkuvõtvalt võib öelda, et uuringus saadud bauroc tüüpsõlmede joonkülmasilla soojusläbivuse väärtused olid kordades paremad, kui standardväärtused määrusest.

Uuring näitas ka seda, et ühekihilises bauroc seinas on soovitav akna välispalele kleepida lisasoojustus, see vähendab joonkülmasilda akna perimeetris 3-4 korda.

Joonkülmasilla soojusjuhtivused

Tarindite liitekoht Joonkülmasilla soojusjuhtivus
Ψ, W/(m⋅K)
Temperatuuriindeks
fRsi, –
Sõlmlahendus
Katuse ja välisseina liitekoht
ECOTERM+ 375 plokkseina ja bauroc paneelidest lamekatuse liitekoht 0,11…0,13 0,84  Katus 1.3
ECOTERM+ 500 plokkseina ja bauroc paneelidest lamekatuse liitekoht 0,10…0,12 0,86  Katus 1.4
ECOTERM+ 375 plokkseina ja puitsarikatel kaldkatuse liitekoht 0,08…0,10 0,85  Katus 1.2
ECOTERM+ 500 plokkseina ja bauroc paneelidest kaldkatuse liitekoht 0,08…0,09 0,89  Katus 1.1
Välisseinte omavaheline liitekoht
ECOTERM+ 500 plokkidest välisseinte liitekoht 0,05 0,88  Välissein 1.6
ECOTERM+ 375 plokkidest välisseinte liitekoht 0,05 0,87  Välissein 1.1
Laudvoodriga ja lisasoojustatud CLASSIC 250 plokkidest välisseinte liitekoht 0,05 0,87  Välissein 1.4
Vahelae ja välisseina liitekoht
ECOTERM+ 375 plokkseina ja raudbetoon paneelidest vahelae liitekoht 0,11…0,13  0,95  Vahelagi 2.1
ECOTERM+ 500 plokkseina ja raudbetoon paneelidest vahelae liitekoht 0,09…0,10  0,96  Vahelagi 2.1A
Laudvoodriga ja lisasoojustatud CLASSIC 250 plokkseina ja raudbetoon paneelidest vahelae liitekoht 0,10…0,12  0,96  Vahelagi 1.3
ECOTERM+ 375 plokkseina ja bauroc paneelidest vahelae liitekoht 0,08…0,10  0,95  Vahelagi 1.1
ECOTERM+ 500 plokkseina ja bauroc paneelidest vahelae liitekoht 0,07…0,08  0,96  Vahelagi 1.1A
ECOTERM+ 375 plokkseina ja raudbetoonvööl paikneva raudbetoon paneelidest vahelae liitekoht 0,18…0,22  0,94  Vahelagi 2.5A
ECOTERM+ 500 plokkseina ja raudbetoonvööl paikneva raudbetoon paneelidest vahelae liitekoht 0,10…0,12  0,96  Vahelagi 2.5B
Akna ja välisseina liitekoht
ECOTERM+ 500 plokkidest välisseina ja soome tüüpi akna liitekoht 0,03 0,79  Aken 1.1
Soojustatud aknapalega ECOTERM+ 500 plokkidest välisseina ja soome tüüpi akna liitekoht 0,01 0,81  Aken 1.1A
ECOTERM+ 500 plokkidest välisseina ja saksa tüüpi akna liitekoht 0,04 0,75  Aken 1.2
Soojustatud aknapalega ECOTERM+ 500 plokkidest välisseina ja saksa tüüpi akna liitekoht 0,01 0,81  Aken 1.2A
Põranda ja välisseina liitekoht
ECOTERM+ 375 plokkseina ja põrand pinnasel liitekoht 0,18…0,22 0,86   Vund. 1.1
ECOTERM+ 500 plokkseina ja põrand pinnasel liitekoht 0,18…0,22 0,86  Vund. 2.1

Uuringut rahastati läbi EAS-i Inovatsiooniosaku meetme.

el_regionaalareng_horisontaal