Lisasoojustusega välissein

Juhul kui soovitakse võrrelda erinevaid kiviplokke, siis on õige võrrelda sarnaseid seinakonstruktsioone. Kuna teistest Eesti turul saadaval olevatest ehitusplokkidest tuleb välisseinad ehitada alati koos lisasoojustusega, siis tuleks alternatiive esmajärjekorras võrrelda samuti lisasoojustust vajavate bauroc CLASSIC või bauroc HARD kergplokkidega.

Tugevad CLASSIC (3MPa) ja HARD (5MPa) seinaplokid on oluliselt paremate soojusisolatsiooniomadustega kui kergkruusaplokid, betoonplokid või silikaatplokid, seetõttu saab bauroc toodetest sama seinakonstruktsiooniga (sama paks müüritis ja sama paks soojustuskiht) alati oluliselt parema soojapidavusega välisseina. Arvestuslikult on soojakaod teise ehitusplokkide kasutamisel 20…40% suuremad, nagu on näha alljärgnevatel joonistel 1 ja 2. Mida paksem on plokkmüüritis, seda suurem on erinevus välisseinte soojaisolatsioonivõimes bauroc plokkide kasuks.

 

Joonis 1. bauroc CLASSIC 200 plokkidest liimvuugil laotud välisseina võrdlus teistest enamlevinud 200mm ehitusplokkidest mördivuugil laotud välisseintega.

 

Joonis 2. bauroc HARD 300 plokkidest liimvuugil laotud välisseina võrdlus 5MPa kergkruusaplokkidest mördivuugil laotud välisseinaga.

Seinakonstruktsioonide näidisjoonised

Välisseinte näidisjoonised leiad rubriigist Projekteerijale > Näidissõlmede joonised > Välissein.

bauroc CLASSIC ja HARD kergplokkidest soojustatud seina eelised

  • Võrreldes teistest ehitusplokkidest seintega on sama soojustuskihi paksuse juures bauroc plokkidest seinal märkimisväärselt parem soojapidavus, mis tagab väiksemad küttekulud tulevikus.
  • Soodsam viimistletud plokkseina ruutmeetri hind võrreldes teiste enamlevinud kivist ehitusplokkidega.
  • Kiirem ehitustempo, bauroc plokkide kulu on ainult 8,3 tk/m² ja liimvuugil ladumine on kiirem võrreldes mördiga plokkide ladumisega. Samas on lubatud bauroc plokke laduda ka mördiga. Tutvu bauroc CLASSIC plokkidest seina ladumisjuhendiga:

  • Liimvuugil laotud bauroc plokkmüüritis on õhutihe ja välistab seetõttu sooja toaõhu pääsemise välisseina konstruktsioonidesse ning kondenseerumise seinakonstruktsiooni jahedamates kohtades.
  • Õhutihedus on poorbetoonplokkidest müüritise väga tugev eelis just kergkruusaplokkidest müüritise ees, sest kergkruusaplokid ei ole õhutihedast materjalist ja soojas toaõhus paiknev niiskus võib kergelt pääseda välisseina ja seal jahedamates kohtades kondenseeruda ning põhjustada seina sees hallituse tekke. Sellist seinasisese hallituse olemasolu kergkruusaplokkidest välisseintes on näidanud ka reaalsed seinakonstruktsioonide avamised. Õhutihedusest võib põhjalikumalt lugeda siit. Niiskuse kondenseerumise riskist võib põhjalikumalt lugeda siit. Kergkruusaplokkide materjali läbipuhumist iseloomustab hästi Internetis olev video.
  • Aknad ja uksed ei vaja eraldi kinnitusraame, vaid nad paigaldatakse otse poorbetoonist müüritisse, sest CLASSIC ja HARD plokkide soojusisolatsiooni võime on isegi parem kui puidul. Nagu igas soojustatud seinas, nii on ka bauroc seinas akna- ja ukseraamid soovitav väljastpoolt katta soojustuskihiga.
  • Poorbetoonil on sarnaselt saviga positiivne omadus siduda ja vabastada õhuniiskust ja seeläbi tasandada toaõhu niiskusrežiimi. Savikrohv sobib seetõttu hästi bauroc seinte siseviimistluseks. Poorbetooni positiivsete materjaliomadustega võid lähemalt tutvuda siit.

 

Andmed seisuga 17.6.2017