Plokkide paigaldus

Vaata ECOTERM+ plokkide paigaldusvideot (10:18 min)

Vaata CLASSIC plokkide paigaldusvideot (11:14 min)

bauroc plokkide paigaldamine

bauroc plokke võib laduda nii õhukese vuugiga (2…4mm) kasutades peenmörti (bauroc POORBETOONLIIM) kui ka kõrge 1…2cm vuugiga kasutades tavalist müürimörti. Soovitame kasutada plokiliimi, sest kõrged mördivuugid põhjustavad välisseintes täiendavaid soojakadusid, õhukese vuugiga seina on kiirem ja lihtsam laduda ning lõpuks on plokiliimiga laotud sein  ka siledam ja teetõttu lihtsam viimistleda. Alljärgnevad juhised on bauroc plokkide paigaldamiseks õhukese vuugiga.

bauroc plokkide ladumisel poorbetoonliimiga peavad müüritise kõik vuugid olema korralikult liimiga täidetud. See tagab müüritise nõutava tugevuse ning õhupidavuse. Liimikiht peab olema nii paks, et horisontaalvuugis suruks paigaldatav plokk liimi kergelt ploki servade vahelt välja. Kasutades bauroc liimikelku on tagatud õige liimikihi paksus. Vuugist väljavalgunud liimil lastakse kergelt taheneda ja seejärel eemaldatakse ülearune liim kellu serva või pahtlilabidaga.

Ilma lisasoojustuseta ECOTERM+ plokkidest välisseinte ladumisel soovitame plokiliimi kanda horisontaalvuuki kahes peenras, mille vahele jääb vuugi soojapidavuse täiendavaks tagamiseks õhuvahe. ECOTERM+ 375 seintes peaks õhuvahe plokiliimi peenarde vahel olema ca 5-7 cm ja ECOTERM+ 500 seintes 10…15 cm. Kasutades bauroc liimikelku on tagatud liimvuugis õige laiusega õhuvahe.

Ploki otstesse jäävaid sooni tuleb asuda täitma ladumisel kasutatavast vedelama liimiga siis kui plokirida on paigale nakkunud. Vastasel korral avaldab liim piisavalt survet, et nihutada äärmine plokk paigast. Paksem liim ei pruugi soonte põhja vajuda ning nõuab korduvat täitmist. Samuti tuleb veenduda, et plokid üksteise vastas oleksid ja nendevaheline lõige täisnurkne oleks, et liim ei voolaks vertikaalvuuke mööda välja seinapinnale. Seisev õhk liimiga täidetud plokisoonte vahel parandab veelgi plokkmüüritise soojapidavust.

Esimese plokirea paigaldus

Vundamendi ja esimese plokirea vahele paigalda alati hüdroisolatsioon.

Segulaotamine
1.plokipaigaldus
1.ridalõpuni

Esimene plokirida paigalda müürimördiga. Tõsta paika esimene plokk ja järgmised tihedalt üksteise vastu (vertikaalvuuk kuivalt). Jälgi, et igas vertikaalvuugis oleks vähemalt ühe ploki otsas vertikaalsoon(ed).

1.plokirealoodimine
1.plokireasilumine
1.plokireapuhastamine

Rihi esimene plokirida väga täpselt paika, kasutades selleks kummihaamrit ja vesiloodi. Kui mört on piisavalt kivistunud, siis silu plokkide pind hõõrutiga ja pühi harjaga ära lahtine tolm.

Vertikaalvuukide täitmine

Liimivalmistamine1
Liimivalmistamine2
Vert.vuukidetäitmine

Vala segamisnõusse vesi ja bauroc plokiliim. Sega vastavalt liimikotil olevale juhendile valmis sobilik liimsegu. Seejärel täida plokkide otstes olevad sooned liimiga, et tagada vertikaalvuukide õhutihedus.

Murfor® Compact-A armatuur

Müüritise armeerimisel soovitame kasutada Murfor® Compact-A vuugisarrust.

Paigaldamisel rullitakse sarrus otse puhtale plokipinnale. Vastavalt ploki laiusele on vaja paigaldada kas üks või kaks kõrvuti asetsevat sobiva laiusega Murfor® Compact-A sarrusvõrku (vt. tabel tooteinfos). Kanna armatuuri peale bauroc POORBETOONILIIM ja paigalda järgmine plokirida. Liimikogus peab olema piisav selleks, et tagada vajalik nake plokiridade vahel.

Bauroc plokkmüüritises on soovitatav armeerida igal korrusel esimene ja viimane horisontaalne vuuk ning vahepeal iga neljas vuuk.

Armatuuri paigaldamine (A-III Ø 8 mm)

Alternatiivina Murfor armatuurile võib kasutada 8mm terasarmatuuri.

Arm.soonk.feees
Arm.soonel.frees
Arm.soonnurgas

Esimese plokirea ülapinda freesi sooned armatuuri paigaldamiseks. Selleks kasuta käsi- või elektrifreesi. Hoone nurkades keera freesiga sujuvalt üle ristuvale seinale.

Soonepuhastamine
Arm.lõikamine
Armat.painutamine

Pärast freesimist puhasta sooned ploki purust ja tolmust. Mõõda ja lõika armatuurvardad sobivaks ning vajadusel painuta nurgavardad. Kasuta armatuuri A-III Ø 8 mm.

Liimarm.soontesse
Arm.uputamine
Arm.uputamine3

Täida sooned bauroc plokiliimiga ning suru armatuurvardad soontesse. Veendu, et armatuur saaks korralikult liimiga kaetud ja eemalda ülearune liim. Armatuuri jätkamisel peaks ülekate olema ~300 mm.

Juhtpuud

Nurgamajakad
Kõrgusmärk
Nöör

Müüriladumise hõlbustamiseks paigalda hoone nurkadesse laudadest juhtpuud. Tee juhtpuudele kõrgusmärgid iga 200 mm tagant. Kinnita nöör, mis hõlbustab järgmise plokirea ladumist.

Järgmiste plokiridade paigaldus

Liimivalamine
Liimikandminekelguga
Plokiliimimine

Silu vajadusel plokkide pealispind hõõrutiga ja pühi ära lahtine tolm. Vastavalt ploki laiusele vali sobiva laiusega liimikelk ja vala sellesse bauroc plokiliimi. Kelguga laotad liimi ühtlase kihina plokkide pinnale. Liimi võib plokkidele kanda ka liimikulbiga. Jälgi, et horisontaalse vuugi paksus oleks 2…4 mm. Alusta plokkide liimimist ja tõsta plokk paika. Suvel on soovitav plokkide pinda enne liimi pealekandmist kergelt niisutada.

Loodimine
Plokkideliimimine
Tükimõõtmine

Järgmised plokid aseta tihedalt üksteise vastu (vertikaalvuuk kuivalt). Kummihaamriga koputades loodi plokkid täpselt paika. Rea lõpus mõõda vajaliku täitetüki pikkus.

Kõige täpsemalt saab plokke saagida elektrilise lintsaega, kuid ka käsisaega on lihtne bauroc plokke sobivasse mõõtu saagida. Täiteploki paikaasetamisel jälgi, ei igas vertikaalvuugis oleks vähemalt ühel plokil soon(ed).

Kui liim on piisavalt kivistunud, silu vajadusel plokkide pealispind hõõrutiga ja pühi ära lahtine tolm. Nüüd täida vertikaalvuukides plokkide soon(ed) ja tõsta nöör juhtpuudel ühe astme võrra kõrgemale (vt. pildid lehekülje alguses). Järgneb järgmise plokirea liimimine ning kõik kordub, kuni jõutakse akna- ja ukseavade ülemise kõrgusmärgini.
Müüritist tuleb reeglina armeerida iga neljanda rea järel ja kindlasti peale esimest plokirida. Samuti paigutatakse armatuur aknaavade alla ja silluste tugipinda (900 mm).

Plokkide kaitsmine sademete eest

pilt1

Vihmaste ilmadega tuleb müüritise horisontaalpinnad katta vett mitte läbi laskva kattematerjaliga. Samuti tuleb avatud kilega plokialused pealt kilega katta. Vertikaalsed pinnad ei vaja kaitsmist sademete eest.

Vaata ka:

Andmed seisuga 27.04.2020