Tegevuspoliitika

Bauroc AS rahuldab oma klientide vajadusi, pakkudes neile kõrgetasemelist ja kaasaegset ehitusmaterjali – autoklaavitud poorbetooni, mille tootmine ja kasutamine on keskkonnasõbralik ja säästlik.

Meie tooteid arendatakse ja täiustatakse, nende valikut (nomenklatuuri) laiendatakse, kusjuures alati on tagatud nende omaduste stabiilsus ja loodushoidlik (loodust säästev) tootmine.

Meie poolt pakutavate toodete valik ja kvaliteet vastab klientide vajadustele konkurentide omast paremini ning see loob eelduse nende tuntuseks ja turustamiseks kõigil Läänemere ümbruses paiknevatel ehitusturgudel.

Bauroc AS-i tegevus vastab kõigile seadusega kehtestatud ja muude huvipoolte keskkonnaalastele nõuetele, olles suunatud ümbritseva keskkonna säilitamisele ja parendamisele oma toimimise ja tulemuste pideva parendamise kaudu.

Me kasutame säästvalt kõiki ressursse, arendame püsivalt oma tootmist negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks ja rakendame oma keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks parimat võimalikku tehnikat ja tehnoloogiat, andes nii oma panuse tervisliku ja ohutu elukeskkonna kindlustamisel.

Oma igapäevases tegevuses arvestame kõigi töökeskkonna ja tööohutuse alal kehtestatud nõuetega, luues oma töötajatele turvalised ja meeldivad töötingimused, selgitades välja, analüüsides ja ohjates kõiki võimalikke tööalaseid riske töökeskkonna pidevaks parendamiseks.

Ivar Sikk

Juhatuse esimees

Ivar Sikk Juhatuse esimees