Tulepüsivusnõudega konstruktsioonid

Tuletõkkeseinte ja tulemüüride ehitamiseks on meil pakkuda kaks alternatiivset varianti.

 1. Suurtest, kuni 6m pikkadest monteeritavatest seinapaneelidest saab kiirelt ja soodsalt ehitada seinu tulepüsivusklassiga EI 240 või täiendava M-nõude korral kuni EI-M 180. Paneelid tuleb kinnitada kandepostide külge.
 2. Plokkidest saab laduda kandvaid seinu tulepüsivusklassiga kuni REI 240 või täiendava M-nõude korral kuni REI-M 180.

Tulepüsivusnõudega lagede ehitamiseks saame pakkuda laepaneele, millest ehitatud lagede tulepüsivusklass on REI 90.

Bauroc poorbetooni tulepüsivus

Poorbetoon on parima tulepüsivusega ehitusmaterjal. Tulekahju tingimustes isoleerivad bauroc poorbetoonist seinad ja laed kuumust väga hästi ning kuumakahjustused levivad seintes äärmiselt aeglaselt.

Esmaklassilised tulepüsivusnäitajad saavutatakse ilma seinte viimistlemise nõudeta, sest poorbetoon on õhutihe materjal ja mineraalse bauroc POORBETOONLIIMIGA paigaldustehnoloogia tagab ka õhutihedad vuugid. Seetõttu ei pääse bauroc seintest läbi ei kuumus, ega ka tulekahju käigus tekkivad leegid, suits või mürgised gaasid.

Vaata tulekahjujärgset pildigaleriid bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud tuletõkkeseinte fotodega (kliki pildil) Poorbetooni head tulepüsivust näitav video

Novembris 2021 läbi viidud bauroc ECOTERM+ 300 plokkseina tulepüsivuse klassile REI 240 vastavuse test kinnitas eelnevat veenvalt:

Pärast 4h kestnud ca 1000°C kuumust (alates katse kolmandast tunnist oli temperatuur juba 1100°C) katseseina ühel küljel tõusis seina välispinna temperatuur keskmiselt ainult 16…17°C võrra, algselt temperatuurilt 20-21°C temperatuurini 37°C. Võrdluseks: klassi REI 240 nõude täitmiseks on lubatud keskmise temperatuuri tõus seina välispinnal kuni 140°C võrra.

Ühtlase jõuga 50kN/m koormatud katsesein pidas 4h kestnud katse lõpuni vastu sisuliselt ilma deformeerumata. Seina kõrguse muutuseks kogu katse jooksul mõõdeti ühes mõõtmispunktis 1mm ja teises mõõtmispunktis seina kõrgus ei muutunud üldse. Võrdluseks: klassi REI 240 nõude saavutamiseks on lubatud katse ajal koormatud seina kõrguse vähenemine kuni 29,5mm.

Hilisem seina ülevaatus pärast katset tuvastas, et 4h kestnud ca 1000°C kuumuse mõjul olid kuumakahjustused levinud ainult ca 10-12 cm sügavusele.

Eurofins Expert Services Oy läbi viidud bauroc ECOTERM+ 300 müüritise REI 240 tulepüsivuse katse tulemustega protokolli leiad siit.

Erinevate tulepüsivusnõuetega lahendused

REI ja REI-M nõuetele vastavad kandeseinad

Tähis -M tähistab seintele kehtestatud löögikindluse nõuet (vastupanu mehhaanilisele löögile).  REI ja REI-M nõuetele vastavad kandeseinad on soovitatav ehitada bauroc plokkidest müüritisena. Sõltuvalt tootest on REI tulepüsivusklass vahemikus REI 120…REI 240 (vt. andmeid tabelis 1) ning REI-M tulepüsivusklass on vahemikus REI-M 90…REI-M 180 (vt. andmeid tabelis 2).

 • Kõrgeima REI tulepüsivusklassi REI 240 nõuetele vastavad kõik bauroc plokkidest kandeseinad alates paksusest 250mm. Lisaks vastavad REI 240 nõuetele ka 200mm paksud bauroc HARD, ACOUSTIC ja SOLID plokkidest kandeseinad.

EI ja EI-M nõuetele vastavad tuletõkkeseinad

Tähis -M tähistab seintele kehtestatud löögikindluse nõuet (vastupanu mehhaanilisele löögile). Sõltuvalt tootest on seina EI tulepüsivusklass vahemikus EI 60…EI 240 ja EI-M klass on vahemikus EI-M 90…EI-M 180. Sõltuvalt seinte suurusest ja ehitusobjekti tüübist on seinte  ehitamiseks kaks varianti:

 1. Suured, sadu meetreid laiad ning kümneid meetreid kõrged tuletõkkeseinad on soovitatav ehitada bauroc SEINAPANEELIDEST. Kõik bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud seinad vastavad klassile EI 240. EI-M klassi andmeid vaata tabelis 3.
 2. Väiksemate mõõtmetega tuletõkkeseinad (nagu näiteks šahtide seinad büroohoonetes ja kortermajades, ühe korruse piires vajalikud tuletõkkeseinad kõigis hoonetes) on soovitatav ehitada vaheseinaplaatidest bauroc ELEMENT või plokkidest bauroc CLASSIC või bauroc ACOUSTIC.
  • Kõrgeimale tulepüsivusklassile EI 240 vastavad kõigest 150mm paksud bauroc ELEMENT ja ACOUSTIC seinad.
  • Klassile EI 120 vastavad kõigest 100mm paksud bauroc ELEMENT ja ACOUSTIC seinad.
  • Enimlevinud nõudele – tulepüsivusklass EI 60 – vastavad kõik bauroc plokkseinad (vt. andmeid tabelis 1).
  • EI-M klassi andmeid vaata tabelis 2.

REI nõuetele vastavad vahelaed ja katuslaed

bauroc LAEPANEELIDEST ehitatud laed vastavad tulepüsivuse klassile REI 90.

Tulepüsivad tööstushoonete paneelseinad

bauroc SEINAPANEELIDEL on tulepüsivuse osas väga selged eelised tüüpiliste plekist sandwich-paneelide ees.

Kergetest sandwich-paneelidest ehitatud seintel hea tulepüsivuse saavutamine võib osutuda probleemiks. PIR või EPS isolatsioonikihiga paneelidel ei ületa tulepüsivuse klass reeglina EI 30 või isegi E 30. Mineraalvillast isolatsioonkihiga sandwich-paneelidest seinte tulepüsivus võib saavutada klassi EI-60… EI-120; juhul kui kasutada veel täiendavalt spetsiaalsest tuletõkkematerjalist tihendeid, on võimalik saavutada ka klass EI 240.

bauroc SEINAPANEELIDEST ehitatud seintel on aga tulepüsivusklassiks EI-240 ilma igasuguste erilise meetodite või spetsiaalsete tihenditeta. Samuti on võimalik Bauroci paneele tellida ka EI-M nõudega, ehk siis löögikindlate seinte ehitamiseks.

Tulepüsivad siseseinad

Tänu poorbetooni esmaklassilisele tulepüsivusele on Baurocil väga selge eelis tüüpiliste kipsplaatidega ehitatud seinte ees. Kui näiteks tavaline kipskarkass-sein vastab klassile EI 30, siis 100mm paksustest bauroc ELEMENT 100 vaheseinaplaatidest ehitatud sein ilma igasuguste lisakihtideta vastab oluliselt kõrgemale nõudele EI 120. 150mm paksustest vaheseinaplaatidest bauroc ELEMENT 150 ehitatud sein vastab juba kõrgeimale nõudele EI 240. Selleks, et kipsplaatidest seintel saavutada tulepüsivuse klassi EI 120, tuleb tavaliste kipsplaatide asemel kasutada kõrgendatud tulepüsivusega eriplaate ja paigalda mõlemale poole seina topelt plaadid.

Tavaline kipsplaatidest sein vastab tulepüsivusklassile EI 30.

Klassi EI 120 saavutamiseks tuleb tavaliste kipsplaatide asemel kasutada kõrgendatud tulepüsivusega plaate ja mõlemal pool kasutada topeltplaate.

bauroc ELEMENT 100 sein, EI 120;
bauroc ELEMENT 150 sein, EI 240

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. bauroc ELEMENT vaheseinte tulepüsivusnäitajate võrdlus kipskarkass-seinte tulepüsivusnäitajatega.

Tavalistest Bauroci standardtoodetest ehitatud sein ongi kogu vajalik lahendus ja täiendavaid kihte või kõrgendatud tulepüsivusega eritooteid pole kõrge tulepüsivusklassi saavutamiseks vaja! Sellist seina on lihtne ja kiire ehitada ning ehituskvaliteeti kontrollida. Puudub peidetud vigade oht ja seina tulepüsivusnäitajad aja jooksul ei muutu.

Tüüpilised tulepüsivusnõuetega seinte kasutuskohad

 • Välisseinad
 • Kommunikatsioonišahtide seinad kõigis hoonetes, alates kortermajadest ning büroohoonetest kuni eramuteni.
 • Liftišahtide seinad.
 • Kütte- ja ventilatsiooniseadmete ruumide, serveriruumide seinad.
 • Eluruumide ja garaažide vahelised seinad.
 • Korterite ja kontorite vahelised seinad.
 • Hoonete ümber- ja juurdeehitused, tuletõkkeseinad hoone vanade osade ja uute juurde ehitatavate osade vahel.
 • Suurtes tööstus- ja kaubandushoonetes tuletõkkesektsioonide vahelised seinad.
 • Tulemüürid lähestikku paikenvate hoonete vahel.

Lisainfo

Bauroci toodetest ehitatud seinte ja lagede tulepüsivuse tehnilised näitajad leiad rubriigist Projekteerijale > Tulepüsivus.

Eurofins Expert Services Oy läbi viidud bauroc ECOTERM+ 300 müüritise REI 240 tulepüsivuse katse tulemustega protokolli leiad siit.

Bauroci ehitusplokkide ülevaate leiad rubriigist Tootevaliku ülevaade > Üldehitusplokid.

 

Andmed seisuga 20.12.2021