LAEPANEELID

bauroc LAEPANEEL on armeeritud poorbetoonpaneel, mida saab kasutada hoonete vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina. Paneelid vastavad standardi EVS-EN 12602:2008 nõuetele. Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel. Paneelide kasutamisest loe lähemalt rubriigist Projekteerijale > bauroc Paneelidest vahe- ja katuslaed.

Kuna paneelide kõrgus 250 mm on erinev bauroc plokkide tavapärasest kõrgusest 200mm, siis on soovitav välisseintes vahelagede kõrgusel koos bauroc paneelidega kasutada bauroc Mask plokke.

Paneelide mõõtmed ja tehnilised näitajad

bauroc LAEPANEELIDE laius on 600 mm ja kõrgus 250 mm. bauroc paneele valmistatakse poorbetoonist kuivtihedusega 525 ± 25 kg/m³ (soojuserijuhtivusega 0,13 W/mK ) teatud kindla pikkusega, paneeli pikkuse samm on 199 mm, projekteerimisel võib arvestada sammu pikkuseks 200 mm. Paneelide maksimaalne pikkus on 6,0 meetrit (täpne pikkus on 5969 mm), mis tuleneb poorbetooni valimistamiseks kasutatavate vormide mõõtmetest. Paneelide kandevõime on 5,5 – 6,5 kN/m².

Tabel 1. bauroc LAEPANEELIDE tehnilised näitajad

bauroc LAEPANEELIDE standardmõõdud Pikkus, moodulmõõt, mm Täpne tootmispikkus, mm Kandevõime arvutusväärtus lisaks omakaalule, kN/m² Paneeli läbipaine, mm Kaal, kg
800/600/250 800 795 6,5 0,01 87
1000/600/250 1000 994 6,5 0,02 102
1200/600/250 1200 1193 6,5 0,05 123
1400/600/250 1400 1392 6,5 0,11 143
1600/600/250 1600 1591 6,5 0,19 164
1800/600/250 1800 1790 6,5 0,32 184
2000/600/250 2000 1989 6,5 0,50 205
2200/600/250 2200 2188 6,5 0,74 226
2400/600/250 2400 2387 6,5 1,07 248
2600/600/250 2600 2586 6,5 1,50 268
2800/600/250 2800 2785 6,5 2,05 289
3000/600/250 3000 2984 6,5 2,74 310
3200/600/250 3200 3183 6,5 3,58 330
3400/600/250 3400 3382 6,5 4,61 351
3600/600/250 3600 3581 6,5 10,18 371
3800/600/250 3800 3780 6,5 11,51 393
4000/600/250 4000 3979 6,5 11,64 417
4200/600/250 4200 4178 6,5 12,77 438
4400/600/250 4400 4377 6,5 13,73 463
4600/600/250 4600 4576 6,5 14,33 484
4800/600/250 4800 4775 6,5 14,58 510
5000/600/250 5000 4974 6,5 16,12 536
5200/600/250 5200 5173 6,5 18,04 563
5400/600/250 5400 5372 6,5 19,37 588
5600/600/250 5600 5571 6,5 20,43 615
5800/600/250 5800 5770 6,0 21,78 638
6000/600/250 6000 5969 5,5 22,09 665

 

Lisaks 600 mm laiustele paneelidele toodame ka poole kitsamaid, 300 mm laiuseid paneele, mis on ette nähtud kasutamiseks kahe 600 mm laiusega laepaneeli vahel või siis kõige servmise paneelina. 300 mm laepaneelide üks külg on alati soonega aga teine on kas punniga või siis täiesti sile.

Joonis 1. 300 mm laiuste laepaneelide variandid.

bauroc paneelide eelised

  • Katuslagedes vajavad bauroc paneelid 2 korda väiksema paksusega soojustuskihti kui betoonpaneelid (õõnespaneelid) ja monoliitsed katuslaed.
  • Võrreldes betoonpaneelidest või monoliitbetoonist lagedega vähenevad tunduvalt koormused kandvatele seintele. bauroc paneelide kaal on 170 kg/m², mis on 2 korda väiksem kui betoonist lagedel.
  • bauroc paneele on võimalik paigaldada ka kalde all, mis võimaldab neid kasutada ka viil- ja kaldkatustega majade katustes kandva ja soojapidava konstruktsioonina. Selline katuse ehitamine on kiirem ja väheneb ka puitmaterjali kulu.
  • bauroc paneelidest katus- ja vahelagede seinaga liitumiskohad ei vaja keerukaid lahendusi ja laed on kestvalt õhutihedad ning külmasildade tekkimise oht on välistatud.

Paneelide kandevõime

Paneelid on projekteeritud ühesildelisena (toetatakse otstest) ja armeerimisel on aluseks võetud kindel kandevõime.
Paneelide kandevõime on ühtlaselt jaotatud koormus mida võib vahe- või katuslaele rakendada lisaks paneelide omakaalule. Oma kandevõimelt on bauroc paneelid võrreldavad raudbetoonpaneelidega. Paneelide kaal on samas 2 korda väiksem kui betoonpaneelidel või monoliitsetel vahelagedel.

Paneelide lõikamine ja läbiviigud

laepaneelid2016_joonis_4Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna paneelide otstes asetsevad ristisuunalised ankurdusvardad mis tagavad paneelide etteantud kandevõime. Kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorude läbiviigud on mõistlik projekteerida paneelide vuukidesse. Paneelide kummaski servas on 90 mm laiune tsoon kuhu on võimalik puurida torude läbiviimiseks sobivaid auke. Suuremate kui 180 mm sisselõigete tegemine ja aukude puurimine paneelide pikivuukides on keelatud!

On võimalik valmistada eritellmusena selliseid LAEPANEELE, milles on spetsiaalne armatuur ja milles võib teha ka suuremaid avasid tootja poolt täpselt näidatud kohtades.

Paneelide tugipinnad

Kandeseintele toetamisel on minimaalne tugipinna pikkus 90 mm. ECOTERM+ plokkidest välisseintele toetamisel on soovituslik minimaalne tugipinna pikkus 120 mm (projekteerimisel tuleb arvestada 150 mm, sest paneelide tegelik pikkus on nimipikkusest veidi lühem). bauroc paneelid soovitame toetada ka külgnevatele seintele (piki paneeli) sama tugipinna suurusega, st. sisemistele kandeseintele minimaalselt 90mm ulatuses ja välisseintele minimaalselt 120 mm ulatuses. Terastaladele toetamisel võib tugipinna pikkus olla 75 mm.

Konkreetses ehitusprojektis täpselt vajalikud tugipinnad arvutab välja hoone ehituskonstruktiivse projekti koostaja. Projekteerija peab tugipindade pikkuse arvutamisel lähtuma kasutatavate materjalide tugevusnäitajatest ja koormustest.

Täiendav info

Andmed seisuga  22.06.2023