Seina soojusinerts

Välispiirete materjalide ja konstruktiivse lahenduse valikul peab lõppeesmärgiks olema hea mugavustunde tagamine ruumides. Hügieenispetsialistide uuringute tulemused näitavad, et paljude krooniliste haiguste tegelik põhjus on ebarahuldav või halb mikrokliima ruumides.
On ekslik arvata, et piisab ainult soovituslike U-väärtuste rakendamisest välispiiretes. Lisaks vajalikule õhuvahetusele ja ruumi siseõhu suhtelise niiskuse tagamisele on väga tähtis ka ruumide sisetemperatuuri stabiilsus, sõltumata välistemperatuuri kõikumistest. Seina sisepinna temperatuuri kõikumine ei tohiks ületada 2°C, olenemata sellest, millistes piirides välistemperatuur ööpäeva jooksul muutub. Kirjanduses avaldatud uurimistulemused aga näitavad, et erinevatel välispiirete materjalidel on kõikumine väga erinev ja võib märgatavalt ületada 2°C. Selline temperatuuri kõikumine on tingitud sellest, et erinevate materjalide võime salvestada ehk akumuleerida soojust ning seda hiljem eraldada on väga erinev. Ehitusfüüsikas iseloomustab seda omadust materjali soojaerimahtuvus (J/ kgK). Kõige parem on see näitaja naturaalse puidul, millel järgneb poorbetoon, keramsiitbetoon, savi ja silikaattellis ning raudbetoon.
Väga oluline on ka see, kui kiiresti välissein salvestatud soojust eraldab, ehk kui kiiresti sein jahtub. Kui see toimub kiiresti siis ruumide küttekulud suurenevad, kuna vajaliku sisetemperatuuri tagamiseks peab tihedamini sisse lülitama küttesüsteemi. Ülalmainitud seinamaterjali omadus ehk soojusinerts on illustreeritud juuresoleval joonisel 1. Materjaliks on valitud poorbetoonist sein, paksusega 250mm. Jooniselt näeme, et poorbetoonist seina välispinnatemperatuur saavutab suvel maksimumi kella 17’ne paiku. Peale seda eraldab sein salvestatud soojust ning seina sisetemperatuur hakkab tõusma, saavutades maksimumi 7 tunni pärast. Nagu ülalpool juba oli mainitud, ei tohi seina sisepinna maksimaalsed kõikumised ületada 2°C. Seina soojusinertsi iseloomustab sise- ja välistemperatuuride maksimumide ehk faaside nihe, mis 250mm poorbetoonist seina puhul on 7 tundi. See illustreerib poorbetooni väga hea omadust – salvestada soojust ja pika perioodi vältel seda eraldada.

joonissoojusinerts.1

Infoallikas: Porenbeton Handbuch, Wisbaden 2002
Joonis 1 Poorbetoonseina välis- ja sisetemperatuuri erinevused ööpäeva jooksul

Koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga sai teostatud välispinna ja sisepinna temperatuuri mõõtmine bauroc ECOTERM 375mm välisseinal ilma lisasoojustuseta. Mõõtmisi teostati nii suve- kui ka talveperioodil.
Tulemused on esitatud allpool lisatud joonistel 2 ja 3.

joonis2.2

Joonis 2 Sise- ja välistemperatuurid suveperioodil

joonis3.1

Joonis 3 Sise- ja välistemperatuurid talveperioodil

Joonised näitavad, et Eesti kliimale iseloomulikud järsud temperatuuri kõikumised nii suvel kui ka talvel, ei kutsu esile seina sisepinna temperatuuri muutuseid. See tagab selle, et kuumadel suvepäevadel on ruum meeldivalt jahe ning talveperioodidel hubaselt soe.