Vuugisarrus Murfor®

Vuugisarrus Murfor® Compact-A

Vuugisarrus Murfor® Compact-A on punutud terasvõrk mida tarnitakse rulli keeratuna. Ühes rullis on 30 m sarrust ja seda on saada kahe laiusega 40 mm ja 80 mm. Tänu kergele kaalule (üks rull 3 kg) ja väikestele mõõtmetele on seda ohutu ja lihtne transportida ning ladustada – ei ole vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid. Kasutamisel on sarrust lihtne lahti rullida ja õigesse mõõtu lõigata, mis vähendab mõõtu lõikamisest tulenevaid kadusid.

Plokkmüüritise armeerimine ei ole kohustuslik, vaid on soovituslik. Murfor® Compact-A armatuurivõrku kasutatakse pragude tekkimise ohu vähendamiseks bauroc plokkseintes. Kitsamad kui 3m mittekandvad seinad ei vaja reeglina armeerimist. Bauroc plokkseintes soovitame igal korrusel armeerida kõige esimese vuugi, iga neljanda vuugi ja kõige viimase vuugi, nagu on näidatud  joonisel 1. Bauroc plokkseinte armeerimisest loe lähemalt rubriigist Projekteerijale >Müüritise armeerimine ja deformatsioonivuugid

Joonis 1

Paigaldamisel rullitakse sarrus otse puhtale plokipinnale. Vastavalt ploki laiusele on vaja paigaldada kas üks või kaks kõrvuti asetsevat sobiva laiusega Murfor Compact-A sarrusvõrku.  Murfor Compact-A paigaldusvideo leiad rubriigist Ehitajale > Paigaldusvideod.

  

Plokkmüüritise laius Sobiv armatuurivõrk ja kogus vuugis Kulunorm, jm/m2
500 2 x Compact A-40 2,86
375 2 x Compact A-40 2,86
300 2 x Compact A-40 2,86
250 2 x Compact A-40 2,86
200 1 x Compact A-80 1,43
150 1 x Compact A-80 1,43
100 1 x Compact A-40 1,43

Armatuuri jätkamine

Murfor® Compact-A jätkamisel ei tohi sarrust asetada üksteise peale! Sarruse ristikiud tuleb 25cm ulatuses läbi lõigata ja paigutada jätkukohas pikitraadid 25cm ulatuses üksteise vahele nii, et armatuuri kõrgus jätkukohal oleks sama, mis ülejäänud vuugis.

Alternatiiviks on teha jätk vähemalt 25cm pikkuse „hambana“ lõigates võrgud kitsamaks pildil näidatud viisil.

Vuukides, milles on kaks paralleelset sarrusvõrku, tuleb jätkukohad teha eri asukohtades, soovitavalt üksteisest vähemalt 50cm kaugusel.

Armatuuri jätkukohad erinevates vuukides peaksid asuma müüritises erinevates kohtades, mitte üksteise kohal.

Nurkade armeerimine

 

bauroc 200mm+Murfor 80mm

bauroc 250mm+Murfor 2x40mm

bauroc 500 mm+Murfor 2x40mm

 

 

 

Murfor EFS/Z armatuur

Murfor EFS/Z on tsingitud terasest valmis vuugisarrus, mis on ette nähtud kasutamiseks õhukesel liimvuugil laotavates müüritistes. Armatuuri jätkamisel peab ülekate olema 250 mm.
murfor  murfor

Murfor EFS/Z armatuuri mõõtmed (mm)

Tüüp Pikkus Murfor1 Murfor2 Murfor3 Kasutusala, müüritise paksus mm
Murfor 40 3050 40 8 x 1,5 1,5 100
Murfor 90 3050 90 8 x 1,5 1,5 150, 200
500 (paralleelselt 2 vuugisarrust)
Murfor 140 3050 140 8 x 1,5 1,5 250
Murfor 190 3050 190 8 x 1,5 1,5 300, 375

Murfor armatuuri keskmine arvutuslik kulu on 0,5 tk/1m² laotava seina kohta.

bauroc seina nurkade armeerimisel soovitame koos armatuuriga Murfor EFS/Z kasutada armeerimisnurkasid.  Murfor armeerimisnurk on õhuke tsingitud armatuurvarras, mis on painutatud 90 kraadise nurga alla ning on mõõtmetega 500 x 500 x 1,5 mm.

murfor_sturis_1murfor_sturis murfor_nurk

Andmed seisuga 25.10.2017