Projektid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Fond toetab „Välismessidel osalemine“  projekti raames Bauroc AS-i ekspordile suunatud turundus- ja müügitegevust. Projekti eesmärgiks on bauroc kaubamärgi ning tooteperekonna tutvustamine ettevõtte lähipiirkonna turgudel, suurendades seeläbi ekspordi müügimahtusid. Projekti kogumaksumus on 62 500 eurot.