Projektid

Roheaudit

Projekt “Roheauditi läbiviimine ettevõttes Bauroc AS” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on kaardistada ettevõtte rohevõimekus, leida võimalusi selle tõstmiseks ning koostada konkreetne tegevuskava rohevõimekust tõstvate investeeringute tegemiseks.

Toetuse summa:

7 174.30 €


Ressursitõhususe investeeringud

Projekt „Bauroc AS ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 Projekti lühikokkuvõte:

Projekti teostamisega muutub Bauroc AS tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Projekti käigus paigaldatakse uus efektiivne valgustuslahendus ning seadmed ja süsteemid, mis võimaldavad võtta toodete valmistamisel kasutusele põlevkivituha. Projekti tulemusena muutub tootmine efektiivsemaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Põlevkivituha kasutuselevõtmiseks vajaminevate seadmete ja süsteemide soetamise tulemusena väheneb tsemendi ja lubja tarbimine toodete valmistamiseks. Uus valgustuslahendus tagab tootmishoones piisava valgustatuse ning vähendab ettevõtte elektrienergia tarbimist.

Toetuse summa:

134 466 €


Välismessidel osalemine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Fond toetab „Välismessidel osalemine“  projekti raames Bauroc AS-i ekspordile suunatud turundus- ja müügitegevust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on bauroc kaubamärgi ning tooteperekonna tutvustamine ettevõtte lähipiirkonna turgudel , suurendades seeläbi ekspordi müügimahtusid.

Toetuse summa:

50 000 €.