Liimsegud

bauroc POORBETOONILIIM

bauroc POORBETOONLIIMI näol on tegemist peeneteralise kvartsliiva ja tsemendi baasil valmistatud peenmördiga, mis on ette nähtud bauroc toodete paigaldamiseks sise- ja välitingimustes. bauroc POORBETOONLIIM on kuivseguna pakendatud paberkottidesse kaaluga 25 kg. Saadaval on ka väikepakend kaaluga 5 kg.

Kasutamisõpetus:

Kott bauroc POORBETOONILIIMI (25 kg) segatakse ca 6-6,5 l puhta veega. POORBETOONILIIM segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt 2 minutit, seejärel lastakse segul seista 5 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 4 tunni jooksul vee lisamisest. Liimsegu kantakse puhtale tolmuvabale pinnale liimikelgu, liimikulbi või segukammi abil. Müüritises on vuugi paksuseks 2-3 mm. Liimitavate plokkide ja liimsegu temperatuur peab ületama +5°C.Kivistuma hakkavasse segusse on keelatud lisada vett, see ei taasta segu esialgseid omadusi. Müüritise horisontaalpinnad peavad olema kaitstud sademete eest.

Säilitamine:
Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

bauroc liimsegude kulunormid

Toode Liimi kulu (kg/m²)
Murfor armatuuri kasutamisel
Liimi kulu (kg/m²)
Süvistatud A-III armatuuri kasutamisel
ECOTERM+, CLASSIC, HARD, ACOUSTIC, UNIVERSAL plokid
ECOTERM+ 500 11,7  14,0
375mm laiused bauroc plokid 9,0  12,0
300mm laiused bauroc plokid 7,5  11,0
UNIVERSAL 200/300 3,6 / 7,5  7,0 / 11,0
250mm laiused bauroc plokid 6,5  10,0
200mm laiused bauroc plokid 5,7 8,5
150mm laiused bauroc plokid 4,9  7,0
100mm laiused bauroc plokid 3,0 5,0
ELEMENT vaheseinaplaadid
150mm laiused vaheseinaplaadid 2,6
100mm laiused vaheseinaplaadid 1,7
75mm laiused vaheseinaplaadid 1,3
50mm laiused vaheseinaplaadid 0,9

bauroc PARANDUSSEGU

bauroc PARANDUSSEGU on mineraalne kuivsegu, mis on pakendatud paberkottidesse mahuga 20 kg. Segu põhiliseks koostisosaks on peeneks jahvatatud bauroc plokkide puru. bauroc PARANDUSSEGU on ette nähtud bauroc poorbetoonist seintesse freesitud kaablisoonte täitmiseks ja pinnadefektide parandamiseks sise- ja välistingimustes. Aukude täitmine nimetatud seguga ei halvenda müüritise soojusisolatsiooni omadusi.

Kasutamisõpetus:

Kott bauroc PARANDUSSEGU(20 kg) segatakse u. 7-7,5 l puhta veega. PARANDUSSEGUsegatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt kaks minutit, seejärel lastakse segul seista umbes 10 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 3 tunni jooksul vee lisamisest. Parandatavad pinnad niisutatakse ja täidetakse parandusseguga pahtlilabida või kelluga. Sügavamad äralöögid (kuni 50 mm) täidetakse mitme korraga. PARANDUSSEGU temperatuur peab ületama +5°C. Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud parandussegule ei taasta segu esialgseid omadusi.

Säilitamine:
Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

Talvised kuivsegud

Suvised bauroc kuivsegud (poorbetooniliim ja parandussegu) sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui õhutemperatuur langeb madalamale peab kasutama talviseid segusid. Nendele segudele on lisatud sobivaid külmalisandid mis tagavad segu kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised segud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C ja segukotid on tähistatud vastava erimärgistusega (lumehelbeke).

Talvise liimi kasutamisõpetus: Kott bauroc POORBETOONILIIMI(25 kg) segatakse ca 6-6,5 l puhta veega. POORBETOONILIIM segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt 2 minutit, seejärel lastakse segul seista 5 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 1 tunni jooksul vee lisamisest. Liimsegu kantakse puhtale tolmuvabale pinnale liimikelgu, liimikulbi või segukammi abil. Müüritises on vuugi paksuseks 2-3 mm.  Liimsegu temperatuur peab ületama +10°C. Seguvee kõrgeim lubatud temperatuur on +60°C. Eelsojendatud segu kasutusaeg on 30 minutid. Müüritöödel kasutatavad bauroc plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised või märjad. Plokid tuleks eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C. Müüritistele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutid. Vee lisaminesegamis nõus tahenemistalustanud liimsegule ei taasta segu esialgseid omadusi. Müüritise horisontaalpinnad peavad olema kaitstud sademete eest.

bauroc EASYFIX

Tehnilised andmed

 

Tehnilised andmed Väärtus
Toote kogus balloonis Täiteaste 750ml balloonis mahutavusega 1000ml
Pindkuiv (+23 °C, 50% RH) 8-15 minutit
Täielikult tardunud (+23 °C, 50% RH) 24h
Täielikult tardunud (+5 °C, 50% RH) 72h
Tardunud liimvahu tulekindlus
(DIN 4102-1)
B3
Tardunud liimvahu süttimispunkt 400°C
Garanteeritud säilimisaeg 12 kuud avamata pakendis

bauroc EASYFIX kulunormid *

Toode kulunorm
m²/balloon
kulunorm
balloon/plokialus
CLASSIC 150 4…5 1,9…2,4
CLASSIC 100 5…7 2,1…2,9
ELEMENT 150 6…8 1,2…1,6
ELEMENT 100 9…11 1,3…1,8
ELEMENT 75 9…11 1,7…2,1
ELEMENT 50 11…15 1,7…2,3

* Kulunormid on hinnangulised ja tegelik kulu võib varieeruda olulisel määral.

Kasutamisõpetus:
Müüritööde tegemise ajal peab õhutemperatuur olema vahemikus -5°C…+35°C, bauroc EASYFIX ballooni temperatuur vahemikus +5°C…+30°C, parim tulemus on +20°C juures. Balloone võib soojendada külmal ajal vajaliku töötemperatuuri saavutamiseks kas soojas vees või soojas ruumis, kusjuures keskkonna temperatuur ei tohi ületada +30°C. Tardunud liimvahu temperatuuritaluvus on vahemikus -40°C kuni +90°C.
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja siledad. Tulemuse kvaliteedi tagamiseks on oluline mõista, et plokkidevaheline nake on parim siis, kui liimitavad pinnad on tihedalt üksteise vastu surutud. Ebatasasuste lihvimiseks soovitame kasutada bauroc hõõrutit. Lihvimisel tekkiv tolm tuleb harjaga hoolikalt eemaldada, selleks, et tagada nakke tekkimine liimitava pinnaga.
Liimvaht tardub niiskuse mõjul. Äsja avatud kilepakendist võetud bauroc ELEMENT või CLASSIC toodetel on vajalik niiskuse sisaldus olemas ja liimitavaid pindu täiendavalt niisutada ei ole vaja. Juhul kui paigaldatavad bauroci vaheseinaplaadid või plokid on seisnud avatud kilega pakendis kuivades tingimustes pikemat aega, siis on soovitatav liimitavaid pindu eelnevalt niisutada. Madalatel temperatuuridel all +5°C on soovitav aluspinda niisutada spetsiaalsete vahenditega, näiteks PENOSIL Premium Foam Activatoriga.
Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga hoides ballooni püstises asendis. Jälgige, et püstoli ette ei jääks inimesi ja ärge keerake mitte püstolit ballooni peal vaid ballooni püstoli all, hoides vahupüstolit paigal suunaga endast eemale. Ballooni ei tohi ühendada vahupüstoliga nii, et ventiil oleks allapoole ja samuti ei tohi keerata vahupüstolit ballooni peal.
Pärast ballooni kinnitamist vahupüstoli külge loksutage ballooni korralikult, ca 20 korda. Kandke liim 2-4cm läbimõõduga vahuribadena nii horisontaalsetele kui ka vertikaalsetele liimitavatele pindadele. Kuni 100mm seinte ehitamisel võib kasutada ühte laia vahuriba seina keskel või kahte paralleelset kitsast vahuriba. Üle 100mm paksuste seinte ehitamisel tuleb kasutada kahte vahuriba. Vahuriba suurus, vahu struktuur ja püsivus sõltuvad vahupüstoli otsiku kujust. Liimitavad plokid tuleb tugevalt kokku suruda. Liim moodustab tugeva ühenduse juba 30 minuti jooksul, lõplik tardumine toimub 24-72 tunni jooksul sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest. Vuukidest välja valgunud liimvahul tuleb lasta taheneda vähemalt paar tundi ja seejärel eemaldada tardunud liim mehaaniliselt, näiteks kasutades bauroc hõõrutit.
bauroc ELEMENT vaheseinaplaatide omavaheliseks fikseerimiseks seinaehituse ajal võib täiendavalt kasutada bauroc vuugilaastu, mis kiirendab ehitustööd. Vuugilaastuga fikseeritud plaadid ei liigu enne liimi tardumist paigast ja seina on lihtsam loodida. bauroc CLASSIC plokkidest mittekandvate vaheseinte ehitamisel ei ole vuugilaastu vaja kasutada.
Balloonid tuleb täielikult tühjendada ning utiliseerida vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse eeskirjadele.

Ohutusnõuded:
Aerosoolballoone ei tohi hoida temperatuuril üle +50°C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Balloonid tuleb ladustada püstises asendis temperatuuril +5°C…+30°C. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida staatilise elektri teket.
Vältida gaasi/auru sissehingamist, sest toote kasutamise ajal eralduvad gaasid on sissehingamisel tervisele kahjulikud. Seda toodet ei tohiks kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, kui ei kasutata kaitsemaski asjakohase gaasifiltriga (s.o standardile EN 14387 vastavat A1 tüüpi filtriga). Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Võib ärritada silmi, hingamiselundeid ja nahka ja võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga, samuti on pikaajalisel sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht. Selle toote kasutamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud diisotsüanaatide suhtes. Inimesed, kes põevad astmat, kellel on ekseem või nahahaigused, peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet, selle tootega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Andmed seisuga 03.12.2021