Välisviimistlus

eramu_2Välisviimistlus annab hoonele välimuse ja on justkui selle visiitkaart. Hoone muudavad atraktiivseks selle arhitektuurne lahendus, kasutatavad välisviimistlusmaterjalid ja nende värv. Korralikult läbimõeldud ja teostatud välisviimistlusega saame realiseerida ideed ja unistused.

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Lisaks eelnevale on välisviimistlusel täita veelgi olulisem roll. Nimelt peab viimistlus kaitsma hoone konstruktsioone kahjulike välismõjude eest. Seega on oluline, et viimistlusmaterjalide valikul arvestataks müüritise ehitamiseks kasutatavate materjalide omadustega ja Eesti kliimatingimustega. Välisviimistlusmaterjalid, mis sobivad poorbetoonile Lõuna-Euroopa soojas kliimas ei pruugi sobida poorbetoonile Põhja-Euroopa kliimas. Selleks, et viimistlus püsiks, tuleb valida tööde teostamiseks sobiv aeg ja järgida kasutusjuhendeid.

bauroc seinte väljastpoolt viimistlemiseks soovitame kahte peamist valikut:

  1. krohvitav fassaad;
  2. tuulutatav fassaadisüsteem, näiteks laudvooder, fassaaditellised või -plaadid.

ratsepa_poik_rae_vald_35See ei tähenda kindlasti seda, et kõik hoone seinad tuleb viimistleda ühe ja sama materjaliga. Erinevate süsteemide ja materjalide kombineerimine võimaldab saavutada väga huvitavaid ja pilkupüüdvaid ning ka tehniliselt hästi toimivaid ja ajas kestvaid tulemusi.

Otse seinapinnale kleebitavad kiviplaadid meie kliimatingimustes välisseintele ei sobi, sest nad võivad talvisel ajal kiviplaadi taga välja kondenseeruva ja seejärel koheselt jäätuva veeauru tõttu seintega nakke kaotada. Siseviimistluses sellist piirangut ei ole ja erinevad otse seintele liimitavad kiviplaadid sobivad hästi nii niisketes kui ka kuivades ruumides.

Lisasoojustusega bauroc välisseinte viimistlemisel tuleb valida sellised viimistlusmaterjalid, mis sobivad kastutatud soojustusmaterjalile.

Krohvitavad fassaadid soojustamata bauroc välisseinal

vlisviimistlus_02bauroc ECOTERM+ plokkidest ühekihiliste seinte välisviimistluses on kõige levinum fassaadide krohvimine.
Krohvitud fassaadi hea väljanägemise tagab dekoratiivkrohv oma struktuuride ja värvide kombinatsioonide tohutu hulgaga. Ehitusvaldkonnaga mitte kokku puutuvad inimesed sageli ei tea, et väliskrohv koosneb mitmest kihist, mis kõik koos moodustavad tervikliku krohvisüsteemi.
Krohvisüsteemi valikul bauroc plokkidest seintele tuleb arvesse võtta konstruktsiooni kuivamisvajadust. See tähendab seda, et kui krohvikiht peab olema piisavalt tihe vihmavee imendumise kaitseks, peab see samal ajal läbi laskma seest väljapoole poorbetoonplokkides olevat algset tootmis- ja ehitusaegset niiskust.

bauroc seinte välispinna krohvimiseks soovitame kasutada hea aurujuhtivusega mineraalseid krohvisegusid. Vältida tuleks suure tsemendisisaldusega krohvisegude kasutamist. Fassaadikrohvi survetugevus ei tohiks olla palju suurem kui aluspinna tugevus ning krohv peab olema piisava elastsusega. Elastsus on vajalik selleks, et temperatuuri ja niiskuse muutumisest tingitud liikumised ei tekitaks fassaadipragusid.

Erinevate krohvisüsteemide valik on väga lai ja täieneb pidevalt. Sellepärast soovitame pöörduda otse krohvisüsteemide tootjate poole ja hankida terviklikud krohvisüsteemid koos kõikide komponentidega alates nakkedispersioonist kuni värvini. Kombineerides erinevate tootjate viimistlusmaterjale ei pruugi olla tagatud krohvisüsteemi püsimine.

Mais 2021 bauroc tootevalikusse lisandunud bauroc KROHVISÜSTEEM sisaldab ECOTERM+ plokkseinte välisviimistluseks sobivaid viimistlusmaterjale. Tutvu tootekirjeldustega lähemalt siit.

Fassaadikrohvi püsivuse ja kestvuse tagamiseks on olulised ka aluspinna korralik ettevalmistus ja müüritööde kvaliteet. Krohvitav pind peab olema tasane ja puhastatud lahtisest tolmust. Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult servani plokiliimiga täidetud. Osaliselt tühjade plokivuukide ja muude seina ebatasasuste kohal on tõenäosus prao tekkeks. Enne krohvimist tuleb seinapind puhastada vuukidest väljavalgunud üleliigsest liimsegust ja võimalikest pritsmetest, kasutades selleks bauroc hõõrutit. Seintes olevad võimalikud mehaaniliste mõjude tõttu vm põhjusel ehitamise ajal tekkinud augud tuleb täita bauroc parandusseguga 2-3 päeva enne krohvimistööde algust. Enne esimese krohvikihi pealekandmist tuleb siledaks tehtud aluspind puhastada harjaga tolmust ja selleks, et oleks tagatud krohvisegu korralik nake aluspinnaga, tuleb bauroc sein ka kruntida.

Krohvitööde teostamisel järgi viimistlusmaterjalide tootja instruktsioone. Erinevate krohvikihtide pealekandmisel tuleb jälgida, et segukihi paksus jääks tootja poolt soovitatud piiridesse. Sõltumata aluspinna siledusest ei tohi krohvisegu seinale kanda liiga õhukese kihina. Väga õhuke kiht ei taga krohvile piisavat tugevust ja ei pruugi ilmastikutingimustele vastu pidada. Krohvitöid tuleb teha kuiva ilmaga ning ka segu kuivamise ajal tuleb fassaadi kaitsta sademete eest. Tähtis on ka õhutemperatuuri jälgimine, ei tohi olla ei liiga külm ega ka liiga soe. Viimistlustööde soovitusliku temperatuurivahemiku annavad krohvisegude tootjad.

bauroc ECOTERM+ plokkidest sein ei vaja lisasoojustust ning müüritis on õhutihe ka viimistlemata kujul. See annab bauroc plokkidest välisseintega majades unikaalse võimaluse alustada hoone siseviimistlusega enne kui seinad väljast viimistletakse. Seega saab näiteks hilissügisel valminud hooned seest ära viimistleda ja välisviimistluse teha järgmisel aastal valides selleks sobivama ilma.

Krohvitavad fassaadid soojustatud bauroc seinal

Soojustatud välisseinte krohvimisel tuleb lähtuda krohvisüsteemi sobivusest konkreetsele soojustuskihile ja taas on soovitav kasutada sama tootja terviklikke soojustus- ja viimistlussüsteeme, millega üks tootja tagab erinevate soojustus- ja viimistluskihtide omavahelise sobivuse ja ajas vastupidavuse.

Ventileeritavad fassaadid

vlisviimistlus_01Ventileeritav fassaad tähendab seda, et fassaadikate kinnitatakse seinast eemale ning müüritise ja fassaadikatte vahele jäetakse paarisentimeetrine tuulutusvahe. Fassaadikatte aurutakistus ei oma sellisel juhul mingit tähtsust ning seega saab siin kasutada ka täiesti aurutihedaid viimistlusmaterjale.

Tuulutatava süsteemi puhul tuleb seina külge ankurdada fassaadikattele sobiv kinnitussüsteem. Näiteks roovitis, mille peale kinnitatakse fassaadiplaadid või laudis. Puitroovide ja lattide kinnitamisel tuleb roovide ja seina vahele asetada sobiv niiskustõkkematerjal, näiteks bituumenpaber. Puitroovide ja lattide kinnitamine otse bauroc seina pinnale ilma niiskustõkkematerjalita ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul kaarduda.

Tellisfassaad tuleb ankurdada bauroc välisseina külge korrosioonikindlate ankurdusvarrastega. Siin peab arvestama, et ankurdus suudaks vastu võtta konstruktsiooni omakaalukoormust ja ka fassaadikattele mõjuvat tuulekoormust.

Sellised tuulutatavad fassaadisüsteemid leiavad kasutust nii bauroc plokkidest soojustatud välisseinte viimistlemisel kui ka ühekihiliste ECOTERM+ plokkidest välisseinte viimistlusel.

Andmed seisuga 23.05.2021

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Siseviimistlus

Välisviimistlus

Viimistlusmaterjalide summaarse vajaduse hinnang
bauroc PRIMER bauroc KERGALUSKROHV bauroc PAHTEL bauroc VIIMISTLUSKROHV
{{ totalPrimer }}
kanister, 10 l
{{ totalLightweightRender }}
kott, 25 kg
{{ totalPutty }}
kott, 25 kg
{{ totalFinishingRender }}
kott, 25 kg