Heliisolatsioon

Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud normidega kehtestatud heliisolatsiooninõuded vastavalt hoonete ja ruumide kasutusotstarbele.

Korteritevaheline helikindel sein bauroc toodetest

Joonis 8.3Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade,ridamajade või korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni, mille jaoks on kehtestatud nõue Rw’ ≥ 55dB. Väga oluline on mõista, et heliisolatsiooni nõue 55dB kahe korteri vahel kehtib summaarselt kõigile heli ülekandvatele ehituskonstruktsioonide, mitte ainult seintele. Seetõttu on väga oluline nii projekteerimisel kui ka ehitamisel tagada, et heli ei kanduks ühest ruumist teise ventilatsioonisüsteemi, põrandate, lagede ega konstruktsioonide liitumiskohtade kaudu. baurocil on välja töötatud vastavad soovituslikud tüüplahendused. Lisainfo saamiseks pöörduge palun bauroci spetsialistide poole, kelle kontaktandmed leiate siit.

Erinevatele õhumüra isolatsiooni nõudmistele vastavaid seinakonstruktsioone võib ehitada kasutades mitmekihilisi bauroc seinalahendust. Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus. Näiteks bauroci soovitatav lahendus selliste mittekandvate heliisoleerivate seinte ehitamiseks on mitmekihiline 23 cm paksune sein, mis on kergeima ruutmeetri kaaluga korteritevahelistele seintele esitatavatele heliisolatsiooni nõuetele vastav kivisein ja tagab kompaktse lahenduse tõttu enam kasulikku sisepinda.

Joonisel on näidatud mitmekihilise seina ristlõige ning erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema bauroc plokiliimiga täidetud. Ühele plokkidest laotud seinakihile tuleb kleepida sobiva paksusega jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu teist plokkseina kihti, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide. Katsed näitavad, et krohvimine ei mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui maksimaalselt 1dB võrra.

bauroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis.

bauroc seinakiht
d1
kivi-
seinte vahe
d2
mineraal-
vill d3
bauroc seinakiht
d4
kogu-
paksus
d5
Rw
(dB)
Rw’
(dB)
(Rw-C)
katse-
protokoll või ametlik arvutus
seina
kaal
bauroc PLADE 100mm 55mm 50mm bauroc PLADE 75mm *) 230mm 63 61…56 Arvutatud sarnase katsetulemuse põhjal ca 105 kg/m²
bauroc PLADE 100mm 40mm 30mm bauroc PLADE 100mm 240mm 62 60…55 Arvutatud sarnase katsetulemuse põhjal ca 120 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ELEMENT või CLASSIC 100mm 300mm 60 59…55 Nr. 569 / 2011 – AL 8.4 ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ACOUSTIC 150mm 350mm ≥55 192 kg/m²

*) Õhukesele bauroc PLADE 75 seinale ei tohiks kinnitada köögikappe jt. raskeid esemeid.
Rw – Laboritingimustes mõõdetud bauroci seinalahenduse heliisolatsiooni väärtus.
Rw’ – Eeldatav tubade vaheline heliisolatsiooni väärtus.
C – olmemüra lähendustegur.

Mitmekihilised seinad on soovitav ehitada bauroc PLADE (mahukaaluga 535 kg/m3) või bauroc ACOUSTIC (mahukaaluga 575 kg/m3) toodetest. Tabelis kolmel esimesel real toodud bauroc toodetest terviklahendused sobivad helikindla mittekandva seina süsteemiks. bauroc ACOUSTIC toodetest erinevaid terviklahendusi on võimalik kasutada ka kandvate heliisoleerivate seinte süsteemidena, sel juhul peavad olema lisaks seintele ka laed ning põrandad katkestatud.

Ühekihilise bauroc seina õhumüraisolatsioon

Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest.
Ühekihiliste bauroc seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

Toode bauroc seina paksus
(mm)/ tihedus (kg/m³)
Pinnaviimistlus Õhumüra isolatsioon Rw (dB)
ELEMENT 100 100/ 475 Krohv + krohv  35
ELEMENT 150 150/ 475 Krohv + krohv  39
CLASSIC 150 150/ 425 Krohv + krohv  39
CLASSIC 200 200/ 425 Krohv + krohv  43
CLASSIC 250 250/ 425 Krohv + krohv  45
CLASSIC 300 300/ 425 Krohv + krohv  47
UNIVERSAL 200 200/ 375 Krohv + krohv  41
UNIVERSAL 300 300/ 375 Krohv + krohv  46
ACOUSTIC 100 100/ 575 Krohv + krohv  38
ACOUSTIC 150 150/ 575 Krohv + krohv  43
ACOUSTIC 200 *) 200/ 575 Krohv + krohv  46
ACOUSTIC 250 250/ 575 Krohv + krohv  49
PLADE 75 75/ 535 Krohv + krohv  35
PLADE 100 100/ 535 Krohv + krohv  38
HARD 200 200/ 535 Krohv + krohv  45
HARD 250 250/ 535 Krohv + krohv  48
HARD 300 300/ 535 Krohv + krohv  50
ECOTERM+ 300 300/ 300 rohv + krohv  43
ECOTERM+ 375 375/ 300 Krohv + krohv  46
ECOTERM+ 500 500/ 300 Krohv + krohv  49

*) ACOUSTIC 200mm laiust seina saab ehitada ACOUSTIC ACOUSTIC 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabeli näitajad kehtivad eeldusel, et seina kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad kõrvalnähtused ei nõrgenda isolatsiooni. Viimistluses märgitud krohv tähendab sise- ja väliskrohvi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

Seinte vooderdamine

Üks võimalus seinte heliisolatsioonivõime parandamiseks on seinte vooderdamine kipsplaatidega sarnaselt alloleval joonisel toodud näidetega.

Joonis8.2

Seina helipidavuse indeksi paranemine ∆Rw = 5 – 10 dB / Seina helipidavuse indeksi paranemine ∆Rw = 15 – 20 dB

Andmed seisuga 24.05.2016