Silikaatplokid silroc 180

silroc 180

Telli E-POEST

 

Kasutusvaldkond

silroc silikaatplokke võib kasutada nii sise- kui ka välisseintes. silroc plokkidest võib ehitada nii kandvaid kui mittekandvaid seinu.

silroc silikaatplokkide üks peamistest kasutusaladest on hoonete helikindlad vaheseinad. Tänu plokkide suurele tihedusele on seina heliisolatsiooninäitajad seina paksuse kohta esmaklassilised.

Teine peamine silroc plokkide kasutusala on mitmekordsete kortermajade ehitamine. Tänu suurele kandevõimele sobivad silroc plokid kortermajade kandeseinte ehitamiseks. silroc plokkidest välisseinad vajavad täiendavalt soojustamist.

Vastavus ja kuju

silroc silikaatplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad silikaatmüürikivide harmoniseeritud standardi EVS-EN 771-2:2011+A1:2015 nõuetele. Plokkide kõrgus on 238mm ja pikkus 250mm. Plokke toodetakse nelja laiusega, 120, 150, 180 ja 248 mm

Paigaldus

silroc silikaatplokke võib paigaldada nii peemördiga õhukesel liimvuugil (ca 2,5 mm) kui ka tavalise müürimördiga (vuugi paksus ca 12mm). Õhukesel liimvuugil paigaldamiseks sobib hästi bauroc POORBETOONILIIM (tugevusklass M10). Paigaldamiseks kasutatava liimi või müürisegu tugevusklass tuleb valida vastavalt projekti nõuetele. Reeglina piisab tugevusklassi M10 müürisegust, kuid avaramate ja kõrgemate hoonete kandeseinte ehitamisel võib olla vajadus kõrgema tugevusklassiga plokiliimi või müürisegu kasutamiseks.

Juhul kui seinad krohvitakse, siis võib plokkide paigaldamisel jätta vertikaalvuugid täitmata. Juhul kui seinad laotakse puhta vuugiga, siis tuleb paigaldamisel täita ka vertikaalvuugid. Välisseinte ehitamisel on soovitav vertikaalvuugid alati täita, ka krohvitud seintel. Täidetud vertikaalvuugid aitavad tagada seinte õhutihedust ja minimiseerida soojakadusid läbi õhulekete.

silroc 250 plokkseina nurgalahendus

Kuna silroc 250 plokkide pikkus 250mm ja laius 248mm on praktiliselt identsed, siis on müüri ladumisel vajalikku plokkseotist kõige lihtsam saavutada, kasutades nurkades silroc 120 plokke.

1 – silroc 250

2 – silroc 120

3 – mördivuuk, 8…12 mm

Tabel 1. Mõõtmed, kaalud ja pakendatud kogused

Toode Mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus, mm) kaal, kg/tk tükki
alusel
kaal, kg/alus aluseid koormas
silroc 120  250×120×238  10,5 96 1030  23
silroc 150  250×150×238 13,9 80 1130 21
silroc 180  250×180×238  15,9 64 1040  23
silroc 250  250×248×238  19,6 48 965 25

Tabel 2. Kulunormid

 

Toode

Õhukese liimvuugiga ladumine (vuuk 2,5mm) Müürimördiga ladumine (vuuk 12mm)
tk/m² m²/alus segu kg/m² segu 25 kg kott/alus tk/m² m²/alus segu kg/m² segu 25 kg kott/alus
silikaatplokid, tühi vertikaalvuuk
silroc 120 16,81 5,71 2,10 0,48 16 6 9,6 2,3
silroc 150 16,81 4,76 2,63 0,50 16 5 12,0 2,4
silroc 180 16,81 3,81 3,15 0,48 16 4 14,4 2,3
silroc 250 16,81 2,86 4,20 0,48 16 3 19,2 2,3
silikaatplokid, täidetud vertikaalvuuk
silroc 120 16,81 5,71 4,10 0,94 15,27 6,29 17,9 4,5
silroc 150 16,81 4,76 5,13 0,98 15,27 5,24 22,4 4,7
silroc 180 16,81 3,81 6,15 0,94 15,27 4,19 26,8 4,5
silroc 250 16,81 2,86 8,20 0,94 15,27 3,14 35,8 4,5

Tabel 3. Materjali tehnilised näitajad

Tehniline näitaja Väärtus
Mõõtmete tolerantsid, mm pikkus, laius ±2
kõrgus ±1
Normaliseeritud  survetugevus, N/mm² ≥15
Tuletundlikkuse klass A1
Kapillaarne niiskusimavus, % ≤ 15
Veeauru difusioonitegur, μ 5/25
Brutokuivtihedus, plokid laiusega 120, 150, 180 mm, kg/m³ 1410-1600
Brutokuivtihedus, plokid laiusega 248 mm, kg/m³ 1275-1475
Soojuserijuhtivus λ10dry,mat, W/(mK) 0,86
Külmakindlus (tsükkel) 50

Tabel 4. Silikaatmüüritise tehnilised näitajad

Tehniline näitaja 120 150 180 250
2×10mm krohviga viimistletud sein
Seina kaal maksimaalsel tihedusel, kg/m³ 1600 1600 1600 1475
Seina kaal maksimaalsel tihedusel, kg/m² 192 240 288 366
Heliisolatsioon Rw, dB *) 49 51 54 56
tulepüsivus standardi EN 1996-1-2 alusel
EI EI 120 EI 180 EI 240 EI 240
REI REI 90 REI 120 REI 120 REI 240
EI-M / REI-M EI-M 90 / REI-M 90

*) Arvestatud on krohvikihi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

Andmed seisuga 19.09.2022

Tootekoguste kalkulaator

{{ item.name }}

Plokid

Alused Transpordikaal Plokiliim
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcTransportWeight(item, $index) }} kg {{ calcGlueExact(item, $index) }} kg

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}