Talvise paigaldamise eripärad

bauroc plokkide talvise paigalduse reeglid on põhimõtteliselt samad, mis teistelgi ehitusplokkidel.

Madalatel temperatuuridel alla +5ºC:

 • müüriladumisel kasuta spetsiaalseid külmalisanditega kuivsegusid
 • arvesta valmis segude lühema kasutusajaga
 • täiendavalt soojenda paigaldatavate plokkide kokkuliimitavaid pindu
 • kaitse laotavat müüritist tuule ning sademete eest.

Me ei soovita laduda bauroc plokkidest seinu -10ºC madalamatel temperatuuridel.

Talvised bauroc liimsegud

Tavalised bauroc liimsegud sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui
õhutemperatuur langeb madalamale, peab kasutama talviseid liimsegusid. Nendele segudele on lisatud sobivad külmalisandid, mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised liimsegud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C ja segukotid on tähistatud vastava erimärgistusega (lumehelbeke).

Segu valmistamine

 • võimalusel hoida liimikotte soojas köetavas ruumis;
 • kasutada sooja vett (soovitavalt 20-40°C, max. 60°C) ja segada liimi soojas ruumis;
 • valmis segu temperatuur peab ületama +10°C;
 • eelsoojendatud segu kasutusaeg on 30 minutit;

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et soojema veega valmistatud segu kasutusaeg on lühem, sest kõrgemal temperatuuril kivistub segu kiiremini. Tahkestuva liimsegu töödeldavuse parandamiseks ei tohi hiljem lisada vett. Liigselt alajahtunud segu temperatuuri tõstmiseks võib segada seda värskelt segatud sooja seguga. Tuleb vältida segu kiiret jahtumist nii segunõus kui ka müüril, mis eeldab tööpiirkonna maksimaalselt kaitsmist tuule eest. Samuti aeglustab jahtumist segunõu mähkimine isolatsioonimaterjali sisse.

Külmumisvastase lisandiga segu valmistamine

Lubatud on ka talvise segu valmistamine tavalisest bauroc liimsegust Sakreti AF külmalisandi abil. AF külmalisandit tuleb segule lisada 200-250 ml 25kg bauroc liimsegu koti kohta. Esmalt tuleb segu valmistada sooja veega ja seejärel lisada külmalisand ning segu veelkord hoolikalt läbi segada.

Müüri ladumine

 • müüritöödel kasutatavad bauroc plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad;
 • plokid tuleks eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C, vaid kuivad eelsoojendatud plokid tagavad vajaliku nakke (imamisvõime);
 • müüritisele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutit;
 • enne ja pärast kasutamist hoida liimkelku soojas vees, isoleerida liimsegu valmistamise nõud ja võimalusel kaitsta töökoht tuulte eest.

bauroc plokid, liimikotid ja vuugiarmatuurid peavad ladustamisel olema kaitstud sademete ja tuule eest, kindlasti peab sademete eest kaitsma laotava müüritise horisontaalpindu. Temperatuuridel alla 0°C tuleb soojendada paigaldatavate plokkide kokkuliimitavaid horisontaalpindu enne segu pinnale kandmist kiirgurite või puhuritega või leeklambiga. Müüritisele kantud segu võib olla avatud maksimaalselt 5 minutit, soovitavalt veelgi vähem aega.

Külmakahjustuste vältimine

Külmakahjustused tekivad juhul kui ehitusplokid on täielikult läbivettinud ja külmuvad ning sulavad korduvalt. bauroc plokkidel on tagatud külmakindlus 35 – 50 külmumistsüklit. Kuiv plokk ei karda korduvaid pluss- ja miinustemperatuuride vahetusi, seetõttu on külmakahjustuste vältimisel üks peamine eesmärk – tuleb ära hoida plokkide läbivettimine talvise ehitamise ajal.

 • Ehitusplatsil ladustatud plokkide, laotud müüritiste ja bauroc paneelide horisontaalpindu tuleb kaitsta otseste sademete eest, s.t. need tuleb sajuste ilmadega korralikult kilega või muu vett pidava materjaliga kinni katta.
 • Vahelagedelt tuleb sinna kogunenud lumi enne sulaperioodi ära koristada selleks, et vältida laotud seinte alumiste plokiridade läbivettimist sulaveega.
 • Lumi ise ei ole plokkidele kahjulik, aga lume sulamisel tekkiv vesi ei tohi valguda plokkseina sisse.
 • Kinnises majakarbis tuleb sisetööde käigus jälgida, et hoones oleks tagatud piisav õhuvahetus ja ehitusaegne niiskus ei kondenseeruks akende sisepindadele ega külmadele betoonpindadele. Sisepindadel väljakondenseerunud niiskus ei tohi valguda plokkseina sisse.

Ülaltoodud lihtsate reeglite järgimine ei nõua ehitajalt suurt pingutust ja korralikul talviste ehitustööde läbiviimsel ei saa bauroc tooted mitte ühtegi läbivettinud olekus külmumistsüklit.