Liginullenergia pereelamu Lätis

Lätis korraldab Majandusministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga ja ehitusinseneride ajakirjaga “Būvinženieris” (tõlkes: Ehitusinsener) iga-aastaselt konkurssi “Läti kõige energiaefektiivsem hoone”. Konkursi eesmärk on toetada uute energiatõhusate, arhitektuurselt silmapaistvate hoonete ehitamist ning olemasolevate hoonete energiatõhusat renoveerimist. Konkursi koduleht on veebis aaressil http://www.energoefektivakaeka.lv. Konkursi peamine toetaja on Euroopa komisjon. Lisaks toetavad konkurssi ka mitmed ehitusmaterjalide tootjad, nagu Saint-Gobain, Paroc, Ventsys, Rockwool, Knauf jt.

2020 septembris kuulutati välja 2020. aasta konkursi võitjad neljas kategoorias: parim renoveeritud kortermaja, parim uus ühiskondlik hoone, parim uus kortermaja ja parim uus eramu. Baurocil on väga hea meel tõdeda, et 2020. aasta Läti kõige energiaefektiivsema eramu tiitli võitis Bauroc terviklahendusena ehitatud kahekordne eramu Upesciemsis. Võitja maja välisseinad ehitati bauroc ECOTERM+ 500 plokkidest ja maja vahelagi ning ka katuslagi ehitati bauroc LAEPANEELIDEST.

Võidule viisid nii madalad arvestuslikud kütteenergiakulud kui ka praktikas mõõdetud tegelike kulude väga hea vastavus arvestuslikele eeldatavatele väärtustele. Kulu hoone küttele on väga muljetavaldavalt madal: maja, mille üldpind on 278 m2, kütmisele ja sooja veega varustamisele kulus kolme aasta jooksul keskmiselt 51,26 eurot kuus ehk ainult 0,18 eurot ruutmeetrile kuus.

Konkursitulemused on avalikustatud Läti majandusministeeriumi kodulehel.

Ajakirjas “Būvinženieris” ilmus 2021 veebruaris artikkel, mis annab ülevaate konkursi võitnud hoone arvestuslikust energiatarbest. Tõlgitud artiklit saate lugeda siit. Originaalartikliga (läti keeles) saate tutvuda siin.

Artiklit lugedes tuleb arvestada sellega, et energiaarvutused on tehtud vastavalt Lätis kehtivatele nõuetele ja metoodikale, mis mõnevõrra erinevad Eesti nõuetest ja metoodikast. Näiteks on Lätis liginullenergiahoonetele kehtestatud lisaks aastasele summaarse energiatarbimise piirmäärale veel täiendavalt ka nõuded maksimaalselt lubatud küttekuludele ja CO² emisioonile.

Võrdlusarvutused vastavalt Eestis kehtivatele nõuetele, kasutades energiakulu arvestuse programmi IDA ICE 4.8.1 andsid tulemuseks, et sama maja ET-arv on 96 kWh/(m²∙a) ja energiaklass on A-klass, ehk liginullenergia hoone. Eestis on eramutele, mille köetav pind on üle 220 m², kehtestatud A-klassi ja liginullenergiahoone piiriks nõue ET ≤ 100 kWh/(m²∙a). Erinevus Läti normatiivide järgi arvestatud hoone primaarenergia aastasest kulust 91,51 kWh/(m²∙a) tuleneb nii elektrienergia kaalumistegurite erinevusest kui ka valgustusele ja tehnoseadmetele kuluva elektrienergia normatiivsete väärtuste erinevusest Eestis ja Lätis.

Taustinfoks on hea teada, et ehitusloa saamiseks on Eestis alates 2019 aastast vajalik, et hoone energiakulu vastaks liginullenergiahoone nõuetele, ehk A-klassile. Hoone energiaklassi mõjutab väga tugevalt projektijärgne küttesüsteem. Näiteks artiklis kajastatud eramu energiatõhususarvud ja energiaklassid erinevate küttesüsteemide valimisel on alljärgnevad. Tabelis toodud tulemused on saadud ilma lokaalse päikese- või tuuleenergiaga arvestamata. Hoone ET arvu või võimalik veelgi parandada, lisades näiteks hoone katusele PV-paneelid.

Kütteliik ET-arv, kWh/(m²∙a) Energiaklass
Maasoojuspump 96 A
Õhk-vesisoojuspump 117 B
Pelletiküte 119 B
Gaasiküte 139 C

Põhjalikuma ülevaate eramutele kehtestatud energiatõhususe nõuetest leiad Bauroci kodulehe rubriigist Liginullenergiamajad Bauroc toodetest.