Seminar „Uuendused hoonete energiatõhususes” Tartus

23.01.2013

Aeroc Jämerä AS korraldab koostöös Ehituskeskusega, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning TÜ Tehnoloogiainstituudiga Tartus 7. veebruaril seminari, millel tutvustatakse lähemalt käesoleva aasta algusest kehtima hakanud muudatusi hoonete energiatõhususe alases seadusandluses. Uue määrusega „Energiatõhususe miinimumnõuded“ saate tutvuda siit.

Samuti antakse seminaril osalejatele soovitusi ja tutvustatakse praktilisi kogemusi madala energiatarbega hoonete projekteerimisel ja ehitamisel.

7.2.2013 seminari kava

10.00-10.30 Sissejuhatus teemasse
Margus Oja, AEROC Jämerä AS

10.30-11.20 Energiatõhusad AEROC lahendused
Artur Frosh, AEROC Jämerä AS

11.20-12.10 Põlva energiatõhusa eramu näide
PhD. Tõnu Mauring, TÜ Tehnoloogiainstituut

12.10-12.40 Lõunavaheaeg

12.40-13.30 Konstruktiivsed lahendused, millele pöörata eriline tähelepanu
Esko Unga, AEROC Jämerä AS

13.30-14.15 Uuendused ehitus-ja energiatõhususealases seadusandluses
Margus Sarmet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14.15-14.30 Seminari lõpetamine

Seminar toimub TÜ Tehnoloogiainstituudi hoones Nooruse tn. 1, auditooriumis 121.

Osavõtt on tasuta. Vajalik eelregistreerumine Ehituskeskuse kodulehel aadressil
http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=338

Lisainfo Ehituskeskus, tel 6604 555