Bauroc jätkab tootmist kahes tehases

04.10.2019

Bauroc AS kontsern toodab poorbetoonist ehitustooteid kolmes tehases – Andja ja Ahtme tehased Eestis ning Riia külje all Ogres. bauroc ja Roclite kabamärgi all tooteid turustatakse kokku 11 riigis, mis teeb ettevõttest Põhja-Euroopa suurima poorbetoontoodete tootja aastase käibega 30 milj eurot.

Bauroc kaubamärgi all tooted valmistatakse Andja ja Ogre tehastes klassikalise poorbetoontoodete retseptuuri alusel kus peamisteks tooraineteks on tsement, lubi, liiv ja kips. Ahtme tehases valmistatakse Roclite kaubamärgi all plokitooteid, mille tooraineteks on ajalooliselt olnud liiv ja tuhk.

Bauroc AS juhtkond on teavitanud Ahtme tehase kui ühe ettevõtte struktuuriüksuse töötajaid tootmistegevuse lõpetamise ning sellega seonduvalt koondamise kavatsusest. Hetkel on vastavalt seadusandluse regulatsioonile käimas konsulteerimise protsess töötajatega, mille tulemusel selgub lõplik koondatavate arv ning töölepingute lõpetamise tähtaeg.

Tootmistegevuse lõpetamine on seotud Ahtme poorbetoontoodete tehase peamise tooraine ehk tsükloni tuha tarnete lõppemisega. Eesti Energia kontsern, kui ainuke sobiliku tuha tarnija, tegi käesoleva aasta varakevadel otsuse põlevkivienergia tootmiseks kasutuses olnud 5-nda ja 6-nda katla sulgemise kohta. Nendest kateldest pärines viimsed 50 aastat Ahtme tehase tootmisprotsessis ainsa sideainena kasutuses olnud tsükloni tuhk. Just antud tüüpi tuhale oli nõukogude ajal juurutatud maailmas ainulaadne poorbetooni valmistamise tehnoloogia. Vaatamata kõikidele jõupingutustele ei ole rohkem kui pool aastat kestnud alternatiivtuhkade katsetamisel õnnestunud saavutada stabiilset tootmisrütmi ning varasemaga võrreldavat valmistoodangu lõppkvaliteeti konkurentsivõimelise omahinnaga.

Allesjäävad tootmisvõimsused Andja ja Ogre tehastes on piisavad rahuldamaks ettevõtte tegevuspiirkonna turunõudlust. Ettevõte jätkab toodangu turustamist bauroc kaubamärgi all kõikidel senistel sihtturgudel. Lisaks erineva kasutusotstarbega plokitoodete kuuluvad bauroc nomenklatuuri armeeritud sillused, lae- ja seinapaneelid ning toodete asendamiseks vajalikud kuivsegud, tarvikud ja tööriistad.

Ivar Sikk

Bauroc AS

Juhatuse esimees