Hanketeade

26.11.2020

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Bauroc AS välja alljärgneva hanke:

  • Tootmishoone valgustuse rekonstrueerimine (pakkumuse esitamise tähtaeg 16.12.202000 GMT +2, tööde üleandmise tähtaeg on 16.04.2021).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 230035) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.20-0597).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.


Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Bauroc AS hereby announces the following tender:

  • Reconstruction of production building lighting (tender offer submitting deadline 16.12.2020 16:00 GMT +2 (Estonian time), the works must be accepted by 16.04.2021).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 230035) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is supported from the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.20-0597).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.