Paneelidest seinad

bauroc SEINAPALEELIDEST Nyebro puiduvabrik Rootsis

bauroc SEINAPALEELIDEST Nyebro puiduvabrik Rootsis

Üldist

bauroc SEINAPANEEL on armeeritud kuni 6m pikkune poorbetoonpaneel, mida saab kasutada karkasshoonete mittekandvate monteeritavate sise- ja välisseinte ehitamiseks. Hoone kandekonstruktsiooni moodustavad kandvad postid, talad, fermid. Paneelid paigaldatakse horisontaalselt ja kinnitatakse otstest kandekonstruktsiooni betoon- või teraspostide külge või seina jaoks täiendavalt ehitatavate tugipostide külge. Välisseinte ehitamiseks soovitame kasutada vähemalt 250mm paksuseid seinapaneele, mille arvestuslik soojusläbivus U=0,57W/(m²K).

Laius, mm Kõrgus, mm Suurim pikkus, m Tulepüsivus,
EI
Tulepüsivus,
EI-M
Soojusläbivus U, W/(m²K)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7
150 600 6 EI 240 0,9

Tulepüsivusnõudega seinte ehitamisel tuleb ette näha kas vuugisisesed kinnitusankrud või siis seina läbivate kinnitusvahenditele lisatav kaitse tule eest. Seinapaneelid on saadaval kahes eri variandis – „EI“ nõudele vastavad seinapaneelid ja „EI-M“ nõudele vastavad seinapaneelid. “EI” nõudega tuletõkkeseinte projekteerimisel võib ette näha kas bauroc POORBETOONILIIMIGA või tihenduslindiga paigaldamise, “EI-M” nõudega seinte projekteerimisel tuleb ette näha paneelide paigaldus bauroc POORBETOONILIIMIGA (tihenduslint sellisel juhul ei sobi).

Tulemüürid ja tuletõkkeseinad on üldiselt soovitatav projekteerida ja ehitada mittekandvate  seintena, st EI või EI-M nõudega. Juhul kui tulepüsivuse nõue on kehtestatud karkasshoone kandvale seinale, siis peavad seina kandepostid vastama vajalikule R-nõudele, näiteks R-120.

Paneelide kinnitamiseks kandepostide külge on erinevaid kinnitusvariante, nii vuugisiseste kui ka paneelseina läbivate kinnitustega. Vuugisisese kinnituse eeliseks on see, et kinnitusankrud ei vaja täiendavalt kaitsmist tuletõkkevärviga. Spetsiaalselt poorbetoonpaneelide kinnitamiseks ette nähtud kinnitustarvikuid saab meilt tellida. Erinevate kinnitusvariantidega saad tutvuda näidisjoonistel.

bauroc SEINAPANEELID on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 525±25 kg/m³. Seina kaalu arvutamisel tuleb normväärtusena kasutada 1,1-kordset kuivtihedust, st. 577,5 kg/m³.

bauroc SEINAPANEELID on tellimustooted ja neid valmistatakse ainult konkreetsete tellimuste alusel. Tarneaeg on reeglina 5-7 nädalat alates tellimuse kinnitusest.

Horisontaalne projekteerimine

Soovitatav kandepostide telgede vahe on 6000mm, mis vastab bauroc SEINAPANEELI maksimaalsele pikkusele. Paneelsein on soovitatav kinnitada kandepostide ühele küljele, mitte postide vahele, nagu on näidatud alljärgneval joonisel. Välisseinte projekteerimisel peaksid paneelid paiknema välisküljel. Paneelide kinnitamisel kandepostide külge peaks tugipind olema vähemalt 100mm.

Juhul kui kandepostide vahe on suurem kui 6 meetrit, siis tuleb ette näha täiendavad tugipostid, sest pikemaid kui 6m paneele ei ole võimalik valmistada. Vahepostide asukohtade määramisel tuleb arvestada bauroc SEINAPANEELIDE standardpikkustega.

 Standardpikkuste tabeli leiate siit.

Seina nurk

Kuna paneelide maksimaalne pikkus on 6 meetrit, siis tuleb nurgapostide telgede vahed planeerida väiksemad kui 6000mm. Täpne nurgaposti asukoht sõltub nii valitud paneelseina paksusest kui ka posti ristlõike mõõtmetest. Järgneval joonisel on näidatud soovituslik kandepostide vahekaugus hoone nurgas juhul, kui seinapaneelide paksus on 250mm ja postide ristlõige on 250x250mm.

Paneelide mõõtmed

Standardmõõtmetega tooted

Juba hoone projekteerimisel tuleb arvestada, et bauroc SEINAPANEELID on saadaval standardsete pikkusmõõtudega vahemikus 1200 … 6000 ja sammuga 200mm. Paneelide standardne kõrgus on 600mm ja paneelide paksused on 150, 200, 250, 300 ja 375mm.

Paneelide tegelik pikkus on natuke väiksem kui moodulmõõt (6,0 m), kuna täpne lõikamise samm on 199mm. Nii näiteks on 6,0 m seinapaneeli tegelik pikkus 5969mm. Selline pikkuse erinevus on vajalik paneelide paigaldamisel ja ka hiljem peab paneelide vahele jääma sobiv pilu. Projekteerimisel tuleb kasutada moodulmõõtu ja sammu 200mm.

Tabeli paneelide pikkuste standardmõõtudega leiate siit.

Erimõõtmetega tooted

Vajadusel on võimalik valmistada ka erimõõtmetega paneele, kuid nende ruutmeetri hind on kallim võrreldes standardmõõtmetega paneelidega, sest selliste toodete valmistamine eeldab lisatööd ja eraldi planeerimist.

Mittestandardne pikkusmõõt – võimalik on mistahes standardpikkusest erinev paneeli pikkus (max 6,02 m).

Mittestandardne kõrgusmõõt – lisaks standardkõrgusele 600mm valmistame on  ka 300mm kõrgusega seinapaneele, kuid need on sileda pealmise pinnaga, ilma punnita. Alumisel küljel on alati freesitud soon.

Seinapaneelide laiusmõõt on saadaval ainult standardmõõdus, st. 150, 200, 250, 300 ja 375mm.

Erikujuga paneelid

Juhul kui on vaja kasutada erikujuga, näiteks ukseava väljalõikega või siis täisnurgast erineva nurga all lõigatud otstega paneele, on võimalik sellised paneelid projekteerida ja toota spetsiaalse karkassiga.

Paneelid valmistatakse ja tarnitakse igal juhul standardkujul risttahukana, aga spetsiaalne karkass võimaldab vajaliku erikuju ehitusplatsil välja lõigata nii, et ehitaja peab lõikama ainult poorbetooni ja ei pea kasutama teraskarkassi lõikamiseks vajalikke lõikureid.

Erimõõtudega ja -kujuga paneelide kasutamist tuleb projekteerimisfaasis võimaluste piires vältida.

Erimõõduga ja -kujuga seinapaneelide asemel on tihti lihtsam ja odavam alternatiiv kasutada sobiva laiusega seinaplokke ja projekteerida erikujuga seinaosad plokkseintena, nii nagu on näidatud järgnevas alapunktis oleval joonisel.

Vertikaalne projekteerimine

Bauroc seinapaneelid peavad toetuma kindlale alusele kogu paneeli pikkuses. Välisseintes tuleb ette näha betoonist sokkel, soovitavalt kõrgusega vähemalt 300mm . Hoone siseseinte paneelid võib toetada ka otse betoonpõrandale. Kõik paneelid peavad olema fikseeritud kande- või tugikonstruktsiooni külge.

Vundamendi ja/või betoonpõranda vajaliku kandevõime hindamiseks tuleb paneelseina kaalu arvutamisel normväärtusena kasutada seina tihedust 577,5 kg/m³.

Paneelidest seinaosa kõrgus tuleks ette näha kui N × 600mm, mis arvestab paneelide standardsele kõrgusmõõduga 600mm. Vajadusel võib kasutada ka paneelide kõrguse lubatud erimõõtu 300mm.

Katusealused kolmnurksed otsaviilud on soovitav projekteerida paneelide peale laotavate sama laiade bauroc plokkseintena.

Avade projekteerimine

Ukse- ja aknaavade projekteerimisel paneelseintesse on kaks lihtsat reeglit:

  • Avade vertikaalsed asukohad ja kõrgused peaksid arvestama täpselt paneelide kõrguseid.
  • Avade laiusmõõdud ja horisontaalsed asukohad peaksid arvestama 200mm sammuga, mis võimaldab avade ehitamisel kasutada soodsa hinnaga standardmõõtudega paneele. Avade paiknemisel tuleks arvestada standardpaneelide minimaalse pikkusega, 1200mm.

Kahe kõrvuti asuva ava vahel soovitame kasutada ühte pikka paneeli, mis fikseeritakse avade vahel oleva posti külge. Avade vertikaalsed küljed soovitame katta nurkrauaga ja nurkraua fikseerida täiendavalt nii ava all kui kohal.

Näidisjoonised leiad siit, joonised Sein 1.2.4 – 1.2.7.

Väiksemad avad, näiteks kaablite ja torude läbiviigud, on lubatud puurida otse läbi paneelseina, arvestades seina tulepüsivuse nõudega. Selleks, et vältida paneelide armatuuri kahjustamist, saame soovitada sobivaid läbiviikude kohti igas konkreetses projektis.

Erilahendused

Erilahendused on võimalikud, näiteks erimõõtudega seinapaneelid. Juhul kui standardsed mõõdud ja sõlmede lahendused ei sobi mingil põhjusel, siis võtke meiega ühendust sobivate erilahenduste ühiseks väljatöötamiseks. Alati peab arvestama paneelide maksimaalse võimaliku pikkusega 6 meetrit ja kõrgusega 600mm, nendest mõõtudest suuremaid eripaneele ei ole lihtsalt võimalik toota.

Kuigi erilahendused on võimalikud, siis on alati soovitatav kasutada standardmõõte ja eelpoolkirjeldatud tüüplahendusi, mis teevad projektijärgse ehitamise lihtsaks ja soodsaks.

Andmed seisuga 7.1.2022