Ehituskeskuse venekeelne seminar „Hoonete energiatõhusus ja energiaaudit

17. novembril toimus Ehituskeskuses esimene venekeelne seminar: „Hoonete energiatõhusus ja energiaaudit“, kus käsitleti teemasid nagu energiaaudit, energiamärgis ning koos töötati läbi energiaarvutust vastavalt energiatõhususe miinimumnõuetel. Tagasiside antud ürituse erinevatele aspektidele oli osalejate poolt valdavalt positiivne ning avaldati soovi ka edaspidi analoogsetel teabepäevadel osaleda.
AEROC esindaja Jazeps Paplavskise ettekanded „Elumaja üldised energiakulud ja energiamärgise koostamine“ ning „Energiatõhususe miinimumnõuded välisseintele“ osutusid kuulajate seas väga populaarseks ning kõrgelt hinnatuks.

Jazeps Paplavskise ettekanded (vene keeles):