bauroc GREEN

bauroc GREEN kergplokid on valmistatud eriti madala keskkonnamõjuga poorbetoonist, mida võimaldab tooteretseptis tsemendi ja lubja asendamine sekundaarse toorainega. Teisese tooraine kasutamine on keskkonnamõjude seisukohast väga jätkusuutlik majandamine. Esiteks säästetakse loodust, kuna jäävad kaevandamata lubja ja tsemendi tootmiseks vajalikud maavarad. Teiseks vähenevad jäätmete ladustatavad kogused, mis on samm ringmajanduse suunas.

GREEN plokid on tellimustooted, mille tarneaeg on 2-3 nädalat.

Kasutusvaldkond

bauroc GREEN plokke kasutatakse selliste seinte ehitamiseks, millede puhul on eesmärgiks võimalikult madal keskkonnamõju ja hoonele taotletakse BREAAM, LEED vm. jätkusuutliku hoone sertifikaati.

GREEN plokid sobivad kandvate ja mittekandvate, sise- ja välisseinte ehitamiseks. Materjali keskmine kuivtihedus on 475 kg/m³ ja survetugevus fb=2,1 N/mm² (2,1 MPa). GREEN plokke toodetakse 4 erineva mõõduga, vt. mõõtude tabelit allpool.

Konkurentsieelised

GREEN plokkide tootmise keskkonnamõju hinnang (GWP) on ainult ca 50 kg CO₂e/m³, mis on terve maailma tasemel rekordiliselt madal väärtus. Kõigi bauroc plokkide tootmise CO₂ jalajälg 121…. 180 kg CO₂e/m³ on oluliselt väiksem kui on alternatiivsetel kivist ehitusplokkidel (näiteks kergkruusaplokid, õõnesplokid), aga bauroc GREEN retseptis on teisese tooraine kasutamine viinud keskkonnamõju rekordiliselt madalale tasemele.

Vastavus ja kuju

bauroc GREEN kergplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega.

Paigaldus

Kergplokid bauroc GREEN on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Plokkide ladumisel kasutatakse bauroc plokiliimi (peenmört). GREEN 200/250 ja GREEN 200/300 plokke võib paigaldada kahte moodi, vastavalt vajadusele kas 200, 250 või 300 mm laiuse seina ehitamiseks.

Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Lühemate ja vähem koormatud seinte ladumisel võib müüritise vertikaalvuugid jätta täitmata, suuremate koormuste ja pikkade seinte ladumisel on soovitav täita ka müüritise vertikaalvuugid. Täidetud vertikaalvuukidega müüritis on õhutihe ka siis, kui sein on veel viimistlemata (krohvimata). Parima lõpptulemuse saavutamiseks soovitame müüritist armeerida. Vt. armeerimise kohta lisainfot siit.

Mõõtmed

 Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Kaal (kg/tk)
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 23,1
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 19,2
GREEN 150 600 150 400 23,1
GREEN 100 600 100 400 15,4

Koguseline arvestus

Toode tk/m² tk/alusel m³/alusel m²/alusel Aluse kaal, kg
GREEN 200/300 5,6/8,3 40 1,44 7,20/4,80 1000
GREEN 200/250 6,7/8,3 48 1,44 7,20/5,76 1000
GREEN 150 4,17 40 1,44 9,60 1000
GREEN 100 4,17 60 1,44 14,40 1000

 

Seina laius, mm liimi kulu(kg/m²)
Murfor armatuuri
kasutamisel
liimi kulu (kg/m²)
süvistatud terasarmatuuri
kasutamisel
Murfor® armatuuri tüüp Murfor® armatuuri kulunorm jm/m²
300 mm 7,5 11,0 2 x Compact A-40 2,86
250 mm 6,5 10,0 2 x Compact A-40 2,86
200 mm (h=250) 4,2 7,7 1 x Compact A-80 1,43
200 mm (h=300) 3,6 7,0 1 x Compact A-80 1,43
150 mm 2,6 1 x Compact A-80 või 1 x Compact A-40 1,43
100 mm 1,7 1 x Compact A-40 1,43

Tootekoguste kalkulaator

Plokid

Alused
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Plokiliim

Kotti, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Vuugiarmatuur

Tüüp m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Sillused

Koormate hinnang

Autokoormaid Kaupade kaal, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Plokialuste arv Plokiliimi aluste arv
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Plokiliim kokku, kott 25kg
{{ totalGlueBags }}

Murfor armatuuri kokkuvõte

Tüüp m Rullide arv
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}